Basit Makinalar Nelerdir - Basit Makina Örnekleri

'Ders notları' forumunda Violet tarafından 20 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Basit Makinalar Nelerdir - Basit Makina Örnekleri  Bir işi daha kolay yapabilmek için kullanılan düzeneklere basit makineler denir Bu basit makineler kuvvetin doğrultusunu yönünü ve değerini değiştirerek günlük hayatta iş yapmamızı kolaylaştırır

  Basit Makinelerin Genel Özellikleri :

  1 Basit makine ile kuvveten hızdan ve yoldan kazanç sağlanabilir Fakat aynı anda hepsinden kazanç sağlanamaz Birinden kazanç varsa
  diğerlerinden aynı oranda kayıp vardır2 Kuvvet kazanc yükün kuvvete oranı olarak ifade edilir Yük kuvvet ile dengede ise

  3 Hiçbir basit makinede işten kazanç yoktur Hatta sürtünme gibi nedenlerden dolayı kayıp vardır Sürtünmenin olmadığı ideal basit makinelerde işten kayıp yoktur Bu durumda makine tam kapasite ile çalışır Yani verim % 100 olur

  Bir basit makinenin verim:
  4 Basit makinelerde moment ve iş prensipleri geçerlidir
  a Moment Prensibi Sistem denge iken


  Kuvvet Kuvvet kolu = Yük Yük kolu
  b İş Prensibi : Bir cisme uygulanan kuvvet ile
  kuvvete paralel yolun çarpımı F kuvvetinin yaptığı işe eşittir

  W = F x dir
  KALDIRAÇLAR :
  a Destek ortada ise


  Sağlam bir destek etrafında dönebilen çubuklara kaldıraç denir Bir kaldıraçta kuvvetin desteğe olan uzaklığına (y) kuvvet kolu

  yükün desteğe uzaklığına (x) yük kolu denir
  F y = P x dir
  Burada P ile F kuvvetleri paralel olduğu için çubuğa dik bileşenlerini almaya gerek yoktur Kuvvet kolu

  yük kolundan büyük (y > x) ise

  kuvvetten kazanç sağlanır ve cisimler ağırlığından daha küçük kuvvetlerle dengede tutulabilirler
  Bu tip basit makinelere örnek olarak pense
  makas manivela ve eşit kollu terazi sayılabilir
  b Destek uçta ise

  Şekildeki ağırlığı önemsiz olan kaldıraçta

  F ile P arasındaki ilişki moment prensibinden bulunur
  F y = P x dir


  Bu tip kaldıraçlarda

  y > x olduğundan kuvvetten kazanç sağlanır El arabası

  gazoz açacağı

  fındık kırma makinesi

  kağıt delgi zımbası bu tip kaldıraca örnek olarak verilebilir


  c Yük ve destek uçta ise


  Şekilkildeki ağırlığı önemsiz olan kaldıraçta

  F ile P arasındaki ilişki yine moment prensibinden bulunur F y = P x dir
  x > y olduğundan kuvvetten kayıp

  yoldan ise kazanç vardır Cımbız ve maşa bu tip kaldıraçlara örnek olarak verilebilir

  MAKARALAR:
  Makaralar sabit bir eksen etrafında serbestçe dönebilen

  çevresinde ipin geçebilmesi için oluğu olan basit bir makinedir

  a Sabit makaralar :

  Çevresinden geçen ip çekildiğinde yalnızca dönme hareketi yapabilen makaralara sabit makara denir

  Moment prensibine göre
  F r = P r => F = P dir

  Makara ile ip arasında sürtünme önemsiz iken aynı ipin bütün noktalarındaki gerilme kuvveti aynı olduğundan F = P dir Kuvvetten kazanç yoktur

  b Hareketli Makara :
  Çevresinden geçen ip çekildiğinde hem dönebilen hem de yükselip alçalabilen makaralara hareketli makara denir
  Aynı ipin bütün noktalarındaki gerilme
  kuvveti aynı olduğundan dengenin şartına göre


  Hareketli makarada makara ağırlığı ihmal edilmez ise makaranın ağırlığı P yüküne dahil edilir Ağırlığı ihmal edilen hareketli makarada kuvvetten kazanç vardır Ağırlığı ihmal edilmiyor ise ağırlığa göre kuvvetten kazanç olabilir de olmayabilir de Hareketli makarada F kuvveti ile ipin ucu h kadar çekilirse

  karşılıklı paralel iplerin her birinden h/2 kadar kısalma olur ve cisim h/2 kadar yükselir

  Şekilde makara ağırlıkları önemsiz ise

  F ile P arasındaki ilişki denge şartından bulunabilir Sürtünmeler önemsiz iken aynı ipin bütün noktalarındaki gerilme kuvvetleri eşit olur Yukarı yönlü kuvvetlerin toplamı aşağı yönlü kuvvetlerin toplamına eşit olduğundan
  PALANGALAR:
  Hareketli ve sabit makara gruplarından oluşan sistemlere palanga denir
  Makara ağırlıkları ve sürtünmelerin önemsiz olduğu palanga sistemlerinde
  kuvvet ile yük arasındaki ilişkmakaralarda olduğu gibi denge şartlarından bulunur
  Makara ağrılıkları ihmal edilmiyor isehareketli makaraların ağırlıkları yüke ilave edilerek aynı işlem yapılır Sabit makaraların ağırlıkları ise tavana bağlı olan iplerle ya da bağlantı maddeleriyle dengelenir
  EĞİK DÜZLEM:
  Ağır yükleri belli yüksekliğe kaldırmak zor olduğu zaman eğik düzlem yardımıyla yükten daha az bir kuvvet ile cisimler istenilen yüksekliğe çıkarılabilir
  Sürtünmeler önemsiz ise

  eğik düzlemde iş prensibi geçerlidir

  Kuv vet Kuvvet yolu = Yük Yük yolu

  F S = P h

  Kuvvet yolu kuvvete paralel olan S yolu yük yolu ise yüke paralel olan h yoludur Kuvvetten kazanç sağlanır Fakat aynı oranda yoldan kayıp olur

  ÇIKRIK: Dönme eksenleri aynı yarıçapları farklı iki silindirin oluşturduğu sisteme çıkrık denir
  Şekilde görüldüğü gibi yük yarıçapı küçük olan silindirin çevresine dolanan ipin ucuna asılır Kuvvet ise silindire bağlı kolun ucuna uygulanır

  Moment prensibine göre F R = P r dir

  R > r olduğundan kuvvetten kazanç vardır Daha küçük F kuvveti ile dengede tutmak veya yükü sabit hızla çıkarmak için r/R oranını küçültmek gerekir
  Et kıyma makinesi el matkab araba direksiyonutornavida kapı anahtarı gibi araçlar çıkrığa örnektir

  VİDA:
  Vida iki yüzeyi birbirine birleş-tirirken en çok kullanılan basit makinelerden birisidir Vidada iki diş arasındaki uzaklığa vida adımı denir Vidayı tahtaya vidalamak için tornavida ile kuvvet uygulayarak döndürmek gerekir

  Vida başı bir tam dönüş yaptığında vida vida adımı (a) kadar yol alır N kez döndüğünde ise N a kadar yol alır
  vidayı döndürmek için uygulanan F kuvvetinin yaptığı iş vida tahtaya girerken R direngen kuvvetinin yaptığı işe eşittir
  İş prensibinden
  Kuvvet Kuvvet yolu = Yük Yük yolu
  F 2pr = R a dır
  Vidanın baş kısmı daire olduğu için bir turda kuvvet yolu dairenin 2pr çevre uzunluğu kadar olur

  DİŞLİLER :
  Dişli çarklar üzerinde eşit aralıklarla dişler bulunan ve bir eksen etrafında dönebilen silindir şeklindeki basit makinedir Dişler çarkların birbirine geçmesini sağlar Dişlilerden birine uygulanan kuvvet dişler yardımı ile diğerine iletilir Dişlilerin çalışma prensibi çıkrığınkine benzer
  Eş merkezli dişliler birbirine perçinli olduğu
  için hep aynı yönde dönerler ve devir sayıları
  da eşittir  Şekildeki gibi birbirine temas halinde olan dişliler için herbir dişli bir öncekine göre


  a Z ıt yönlerde dönerler Dolayısıyla K ve M aynı yönde döner

  b Devir sayıları yarıçapları ile ters orantılıdır

  c K ve M nin aralarındaki devir sayıları oranı L nin yarıçapına bağlı değildir

  KASNAKLAR :
  Kasnaklar dişleri olmadığı için kayış ya da iple birbirlerine bağlanırlar
  Devir sayıları yine yarıçapları ile ters orantılıdır Dönme yönleri ise şekilde görüldüğü gibi kayışların bağlanma şekline göre değişir


  Birbirlerini döndüren dişli ve kasnaklarda dönme sayısı ile yarıçapların çarpımı eşittir


  ------------------
   


Similar Threads: Basit Makinalar
Forum Başlık Tarih
Ders notları Basit Makinalar 30 Kasım 2009
Ders notları Evde Yapılabilecek Basit İcatlar Ve Yapılışları 23 Şubat 2012
Ders notları otoparkçı kelimesi basit mi türemiş mi birleşik mi 8 Aralık 2012
Ders notları Basit İndigesyon Nedir - Basit İndigesyon Hakkında Bilgi 24 Şubat 2011
Ders notları Basit Cv Örneği - Cv Nasıl Hazırlanır ? 24 Şubat 2011