Başarılı insanlar zekalarını neye borçlular?

'Sorun Cevaplayalım' forumunda ZeuS tarafından 23 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. Çevremizdeki başarılı insanlar zekalarını neye borçlular?


  Zeka kısaca insanın öğrenme ve uyum gücü olarak tanımlanabilir.
  Edisona başarısını neye borçlu olduğunu sorduklarında bunun % 5inin zeka, % 25inin ise çalışmak olduğunu söylüyor Okul hayatında hep birinci olan birçok kişinin hayata atıldığında başarısız, istikrarsız olduğunu sık sık görürüz Okul başarısında klasik zeka yeterliyken, hayat başarısında duygusal zeka olarak tanımlanan duygusal ve sosyal becerileri öğrenme yeteneği ön plana çıkar.
  Zeka sayısal olarak hesaplanamaz..

  Eski anlayışa göre, zeka doğuştan gelir, sabittir, değiştirilemezdi Sayısal olarak ölçülebilirdi Öğrencileri seviyelere ayırmak ve öğrenme güçlerini ölçmek için kullanılır, böylece gelecekte başarılı olabilecekler tahlil edilirdi.

  Yeni anlayışta ise zeka geliştirilebilir, iyileştirilebilir, sayısal olarak hesaplanamaz Hesaplanan sadece mantıksal zeka katsayısıdır Zeka problem çözme, verim gösterme, ürün ortaya çıkarma sürecinde sergilenir Zekayı sergilemenin çeşitli yolları vardır Gerçek hayat şartları zekayı etkiler.

  Bütün bebekler belli bir potansiyele sahip olarak doğuyor, ancak bu potansiyelin aktif hale getirilmesi için aileye büyük görev düşüyor Her insanın genlerinde yazılı biyolojik olarak geçen bir zeka gücü vardır Diyelim ki, bir insanın boyu genlerinde 180 santimetre olarak yazılı Çocuk iyi beslenirse 180 santimetreye kadar uzar Aksi durumda boyu 160 santimetre civarında kalır Zeka da böyledir Ortalama insan IQsu 100dür Yeni doğan bir bebeğin potansiyel zekası ise 140tır Çocuk eğitilmediğinde, zihinsel uyarıyı almadığında veya okumadığında IQsu 100lerde kalır.

  Çocuğun zeka seviyesinin yanı sıra, nasıl bir zeka türüne sahip olduğu, ona vereceğimiz eğitim açısından da çok önemlidirEskiden tek zeka kavramından bahsedilirken bugün 8 farklı zeka türü olduğu kabul ediliyor Bu zeka türlerini şöyle sıralayabiliriz:

  Sözel zeka:

  Kelimeleri etkili kullanma yeteneğidir Bu çocuklar dinleyerek öğrenmeyi sever, duygu ve düşüncelerini sözel ifadelerle aktarırlar İyi yazarlar, iyi anlatırlar, kitap okumayı, kelime oyunları severler Kavramlarla ve kelimelerle düşünürler Bu çocukların ebeveynlerinin onları konuşturmaya çalışması faydalı olur Sözel zekaya sahip çocuklar daha çok yazar, gazeteci ve politikacı olurlar

  Sayısal zeka:

  Sayısal zekası yüksek olanlar sebep-sonuç ilişkisi kurmayı, “neden demeyi severler, çok soru sorarlar Olayları kategorize ederek bağlantılar kurmaya kafa yorarlar Bu çocuklar hesap yapmayı, bir makineyi söküp nasıl çalıştığını görmeyi severler Nedenini bilmediği şeyi fazla akılda tutamazlar Bilim adamı, matematikçi ve bilgisayar programcısı olma ihtimalleri yüksektir

  Görsel zeka:

  Görsel zekası yüksek olanlar işittiklerini değil de, gördüklerini akıllarında daha iyi tutarlar Bu zeka türüne sahip çocukların yaşıtlarına kıyasla resimleri güzeldir Film ve slayt gösterileri eşliğinde öğrenmeyi severler Hayal dünyaları geniştirResimli kitaplara, sanatsal etkinliklere yatkındırlar Renklere çok hassastırlar Mimar, fotoğrafçı ve dekoratör olabilirler

  Müzik zekası:

  Ritim, nota, ses tonu, ahenk, melodi gibi müziksel unsurlara aşırı duyarlıdırlar Müziksel unsurları hemen fark ederler, değerli bulurlar ve ifade ederler Nota, solfej bilmeseler bile, melodileri hemen akılda tutarlar Müzik eşliğinde çalıştıklarında öğrendiklerinin kalıcılığı artar Tempo tutma, mırıldanma, ıslık çalma, eşlik etme, müzik dinleyerek kitap okuma sevdikleri şeylerdir.