Banka kredi masraflarını geri alma dilekçe örneği

'Güncel Bilgiler' forumunda Eylem tarafından 16 Mayıs 2016 tarihinde açılan konu

 1. Eylem

  Eylem Site Yetkilisi


  Banka kredi masraflarını geri alma dilekçe örneği

  [​IMG]
  Eğer bankalara yolunuz düşmüş ve kredi çekmek zorunda kalmışsanız birazdan söyleyeceklerimize hiç yabancı değilsiniz demektir.

  Bankaların kredi kullanan müşterilerinden dosya masrafı adı altında talep ettikleri tutarlar azımsanacak miktarlar değil. Üstelik kredi sözleşmesinde masraf alınacağına dair bir hükümde yoksa ve bu masrafın nedenini banka ispatlayamıyorsa vatandaştan aldığı banka kredi masrafı tutarlarını geri ödemekle yükümlü.

  Gelelim banka kredi masraflarının nasıl geri alınacağı konusuna. Bazı bankalar müşterilerine tüketici hakem heyetlerine gitmeleri yönünde talimat verirken bazı bankalar ise “dava açın” diyerek müşteriyi gönderme yolunu seçiyor. Sizin banka kredi masraflarınızı geri almanın en doğru yolu

  Kredi sözleşmesinde masraf alınacağına dair hüküm yoksa bankalardan her ne ad altında olursa olsun alınan her türlü kredi kullanıcısı başvuru hakkında sahiptir bunu unutmayın.

  Kredi kullanılan bank a genel müdürlüğüne bir mektup yazılarak ödenen dosya masraflarının yasal faiziyle birlikte iadesi talep edilmelidir. Bu mektup iadeli taahhütlü olarak yollanmalıdır. Banka bu mektupla iade yaparsa sorun ortadan kalkar. Olurda banka iade işlemini kabul etmezse o zaman izleyeceğiniz yol…

  dosya masraf miktarına göre ya tüketici hakem heyetine yada tüketici mahkemesine dava açılır. Tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemeleri konuyla ilgilenmektedir. Resmi başvuruda bulunmadan önce kredi çektiğiniz bankaya giderek geriye dönük ücret ve komisyon dökümlerini çıkartın. Muhtemelen bu işlem içinde sizden ücret istenecektir.  Bankaya yazılacak olan kredi masrafı iade dilekçesi:

  ………………BANKASI……………………ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE  …………….nolu müşterinizim. Şubenizden ……………… tarihinde …………… ay vadeli olarak ……….. faiz oranı üzerinden …………………. TL ………………. Kredisi kullandım ve ……………. Ay ödeme yaptım.  İlgili krediyi kullanırken dosya masrafı adı altında tarafımdan eke makbuzunu sundugum ………… TL kesinti yapılmıştır. Kesinlen bu tutarın, 4077 sayılı Tüketici Koruma Kanunu’na göre haksız şart sayıldığından tutarın tarafıma iade edilmesini talep ediyorum.

  Tüketici hakem heyetine yazılacak dilekçe örneği;

  HAKEM HEYETİ DİLEKÇESİ

  T.C. ……………………….. KAYMAKAMLIĞI (Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

  Şikayet Eden :

  Adres :

  E- Posta&Telefon :

  Şikâyet edilen :

  Adresi :

  Şikayetin parasal değeri :

  Şikayetin tarihi :

  Şikayetin konusu : Dosya masrafı adı altında alınan ……………… –TL’nin iadesi talebimdir.. (4077/6-10. maddeleri)

  Açıklamalar:

  1-) ……………… Bankası, …………………. şubesinden ………………………. tarihinde………………………. adı altında ………………. Türk Lirası kredi aldım.

  2-) Banka ile kredi sözleşmesi imzaladım. Bu sözleşmenin örneği bana verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olduğu için sözleşmenin içeriğine müdahale hakkı verilmemiştir. (4077/6. Madde )

  3-) Sözleşme akdedilirken bir taraf aleyhine olacak maddenin bağlayıcılığı yoktur. (4077/6. Madde)

  4-) Kredi sözleşmesinde dosya masrafı ve kesintilere taraf olan tüketiciyi bilgilendirmek zorunludur. Bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi yazısıyla tarih ve imza koyması halinde sözleşme bağlayıcıdır. Aksi bir durum satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir (4077/6. Madde).

  5-) 4077 Sayılı kanunun 10. maddesine göre; “Tüketici krediyi, bir mal veya hizmet edinmek amacıyla nakit olarak alır. Kredi sözleşmesinin yazılı yapılması ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Sözleşmede öngörülen kredi şartları tüketici aleyhine değiştirilemez.

  Sözleşmede;

  a) Tüketici kredisi tutarı,

  b) Faiz ve diğer unsurlarla toplam borç tutarı,

  c) Yıllık faiz oranı,

  d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,

  e) İstenecek teminatlar,

  f) Akdi faizin yüzde otuzunu geçmeyecek faizi oranı,

  g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,

  h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,

  Dolayısıyla benden dosya masrafı adı altında hukuksuz alınan ………………… TL’nin iade edilmesi gerekir.

  6-) Bu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince hakem heyeti yetkisindedir.

  7-) İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.

  Hukuki sebepler : 4077 Sayılı Kanun.

  Hukuki deliller : Sözleşme, ödeme belgesi, ihtarname, posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi.

  İstem sonucu : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan ………………………. TL’nin tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.

  Şikâyet eden (Ad, soyad ve imza)