Balkan Savaşları Nasıl Sonuçlanmıştır

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 7 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. Balkan Savaşları Nasıl Sonuçlandı
  Balkan Savaşlarının Sonuçları Nelerdir

  1878 tarihli Berlin Antlaşması'nda umduğunu bulamayan Bulgaristan 1908 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra Balkanlarda etkin bir politika izlemeye başlamıştı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun yine 1908 yılında Bosna-Hersek'i ilhak etmesi ise Sırbistan'ı aynı yönde bir politika izlemeye itti.

  1912 yılında Rusya bu iki devletin çıkarlarının çatışmaması için Bulgaristan ve Sırbistan arasında arabuluculuk ve düzenleyicilik yapmaya başladı. Osmanlı İmparatorluğu'na karşı yapılan ittifaka Yunanistan Krallığı ve Karadağ Krallığı da katıldı.

  Rusya'nın Balkan Devletleriyle Antlaşması Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki varlığına son vermek isteyen Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ, Rusya'nın aracılığıyla aralarında anlaşarak, Türkleri Balkanlardan atmak istediler. Trablusgarp Savaşı da onları cesaretlendirdi.

  Balkan Savaşının Sonuçları

  Osmanlı Devletinin Balkanlardaki varlığı ta-mamen sona erdi.

  Edirne ve Kırklareli Bulgaristana bırakıldı
  Gökçe Ada ve Bozca Ada hariç, Ege Adaları fiilen elden çıktı
  28 Kasım 1912de, Arnavutluk, bağımsızlığını i-lan etti. Bu durum İslamcılık politikasını da olum-suz etkiledi. (Osmanlı Devletinden ayrılan son Balkan devleti Arnavutluktur.

  İttihat ve Terakki Partisi, 23 Ocak 1913de dü-zenlediği Bab-ı Âli Baskını sonucunda hükümeti tam olarak ele geçirdi. Bu partinin resmî iktidar dönemi başladı.

  Açıklama:
  İttihat ve Terakki Partisi 1889da kuru-lan II. Meşrutiyetin ilanında etkili olan, 31 Mart O-layından itibaren yönetimde etkili olmaya başla-yan, II. Meşrutiyet Döneminde Türkçülüğü devle-tin siyasi düşüncesi haline getiren, Osmanlı Devle-tini I. Dünya Savaşına sokan bir partidir.

  Mustafa Kemalin ordunun siyasete girmemesi şeklindeki görüşünün doğruluğu ispatlandı.

  Bulgaristan Ege Denizine ulaşmıştır.

  Balkan devletleri arasındaki anlaşmazlık sonu-cunda II. Balkan Savaşı çıkmıştır.

  Balkanlardan Anadoluya göç başladı

  Mustafa Kemal siyaseti bırakmıştır.
   


Similar Threads: Balkan Savaşları
Forum Başlık Tarih
Tarih Bölümü Balkan Savaşları Nedenleri 8 Ocak 2012
Tarih Bölümü Balkan Savaşları Sonuçları 5 Ocak 2012
Tarih Bölümü Balkan Savaşları Özet 5 Ocak 2012
Tarih Bölümü Balkan Savaşları Ve Osmanlı Devletinin Savaşa Girmesi 5 Ocak 2012
Tarih Bölümü 1. Balkan Savaşları Sonuçları 23 Aralık 2011