Balkan Savaşının Sebep Ve Sonuçları

'Tarih Bölümü' forumunda Wish tarafından 23 Kasım 2010 tarihinde açılan konu


 1. Balkan Savaşlarının Nedenleri ve Sonuçları
  I. ve II. Balkan Savaşları
  Balkan Savaşları Kimler Arasında Olmuştur


  Balkan Savaşları Osmanlı Devletinin Balkanlardaki 4 devlete karşı 1912-1913'de yaptığı savaşlardır (8 Ekim 1912 - 29 Eylül1913). Çatışmaların temel nedeni Bulgaristan ile Sırbistan'ın Balkanlarda hızlanan faaliyetleridir.

  I. Balkan Savaşı

  1878 Berlin Antlaşması'nda umduğunu bulamayan Bulgaristan bağımsızlığını kazandıktan sonra Balkanlar'da etkin bir politika izlemeye başlamıştı. Bosna-Hersek'in ilhakı ise Sırbistan'ı aynı yönde bir politika izlemeye itti.
  1912 yılında bu iki devletin faaliyetlerinin çatışmaması için Rusya, Bulgaristan ve Sırbistan arasında arabuluculuk ve düzenleyicilik yapmaya başladı. Bunun sonucu olarak Osmanlı Devleti'ne karşı yapılan ittifaka Yunanistan ve Karadağ da katıldı.
  Yine 1912 yılında İngiltere, Rusya ile Tallin'de gizli bir anlaşma yaparak, Rusya'yı İstanbul ve Boğazlar üzerinde serbest bıraktı. Osmanlı Devleti'nin BalkanlardakiYunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ, Rusya'nın aracılığıyla aralarında anlaşarak, Türkleri Balkanlardan atmak istediler. Trablusgarp Savaşı da onları cesaretlendirdi. Balkan Ulusları, Osmanlı Devleti'nden, Makedonya'da ıslahat yapmasını istediler. Bu istekleri reddedilince KaradağOsmanlı'ya savaş ilan etti ve ittifak üyesi devletlerin savaş ilanları birbirini takip etti. varlığına son vermek isteyen
  Deneyimli subay ve askerlerin terhis edilmesi, parti çekişmeleri nedeniyle komutanlar arasındaki anlaşmazlıklar, silah, yiyecek, araç-gereç gibi konularda eksikliklerin olması, Osmanlı Ordusu'nun cephelerde yenilmesine neden oldu.
  Bulgarlar, Çatalca'ya kadar gelerek, İstanbul'u tehdit etmeye başladılar. Sırp, KaradağYunanlılar, Makedonya'yı tamamen işgal ettiler. Durumdan yararlanan Arnavutluk, bağımsızlığını ilan etti. Yunanlılar, İmroz (Gökçeada) ve Bozcaada ve dışındaki adaları işgal etti.

  Taraflar arasında savaşı bitiren anlaşma 1913 yılı Mayıs ayında Londra'da imzalandı.

  Londra Antlaşması'na göre:

  * Arnavutluk bağımsızlığını kazandı.
  * Girit Adası Yunanistan'a verildi.
  * Osmanlı Devleti'nin Trakya sınırı Edirne'yi dışarıda bırakacak şekilde Midye-Enez hattı oldu.


  II. Balkan Savaşı 1913


  Bulgaristan'ın daha fazla toprak almasını kabul etmeyen Yunanistan, Karadağ, Sırbistan ve I. Balkan Savaşı'na katılmayan Romanya birleşerek, Bulgaristan'a karşı savaş açtılar. Bulgarların üst üste yenilerek Doğu Trakya'daki birliklerini batıya kaydırmasından faydalanan Osmanlı Ordusu, Midye-Enez çizgisini aşarak, Edirne ve Kırklareli'ni geri aldı.
  II. Balkan Savaşı Ağustos 1913 tarihli Bükreş Antlaşması ile bitti. Bu antlaşma ile Bulgaristan Dobruca'yı Romanya'ya, Kavala'yı Yunanistan'a veriyor Makedonya'dan ufak bir toprak parçası alıyordu.

  II. Balkan Savaşı ve Osmanlının Yaptığı Anlaşmalar

  Bu antlaşmayı takiben Osmanlı Devleti yine 1913 yılında İstanbul Antlaşması'nı yaptı. Kırklareli ve Dimetoka, Osmanlı Devleti'ne geri verildi. Batı Trakya ve Dedeağaç, Bulgaristan'da kaldı.
  Osmanlı Devleti bu savaşın sonunda Yunanistan'la Atina Antlaşması'nı yaptı. Girit ve Ege Adaları, Yunanistan'a verildi. Yunanistan'da kalan Türklerin durumu da düzenlendi. Sırbistan ve Karadağ'ın, Osmanlı Devleti'yle sınırı kalmadığı için antlaşma imzalanmamıştır.
  Osmanlı Devleti Sırbistan ile de Bulgaristan'la yaptığından farklı bir İstanbul Antlaşması imzalamıştır.
  Her 3 anlaşmada da Balkan devletlerinin sınırları içinde kalan Türk topluluğunun durumuna ilişkin hükümler bulunmakta, Balkanlardaki Türk halkının din ve mezhep özgürlüğü, Türkçe öğretim yapan ilk ve orta okulların açılması gibi hususlara yer verilmektedir.

  Elçiler Konferansı

  İtalya ve Yunanistan'ın işgaline uğramış ve hukuken Osmanlı toprağı olan Ege Adaları konusunda bu anlaşmalarda herhangi bir hüküm yoktur. Bu konu ile Londra'da toplanmış bulunan "Elçiler Konferansı" uğraşıyordu. Konferans 1914 Şubat ayında Meis adası dışında İtalya'nın işgal ettiği adalar İtalya'ya, İmroz ve Bozcaada dışında Yunanistan'ın işgal ettiği adalar ise Yunanistan'a bırakılması kararını aldı. Ancak, yine Konferansa göre bu kararın hukuki değer kazanabilmesi için İtalya ve Yunanistan'ın Osmanlı ile ayrı ayrı birer antlaşma yapması gerekiyordu. Bu antlaşmalar imzalanamadan I. Dünya Savaşı Patlak vermiştir.

  Sonuçlar

  * Batı Trakya, tüm Makedonya, Arnavutluk, Ege Adaları kaybedilmiş, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki varlığı, Doğu Trakya ile sınırlandırılmıştır.
  * 19. yüzyılda başlayan Osmanlı Devleti'nin parçalanma sürecinin doruk noktasına vardığı açıkça ortaya çıkmıştır.
  * Balkanlardaki dinmeyen huzursuzluk I. Dünya Savaşı'nın nedenleri arasında yer almıştır
    2. Cevap: Balkan Savaşının Sebep Ve Sonuçları

  İkinci Balkan Savaşı (1913)-

  II. Balkan Savaşı’nın Detaylı Anlatımı I.Balkan Savaşı sonunda imzalanan Londra Barış Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki topraklarından en büyük payı Bulgaristan elde etmişti. Bu sonuçtan diğer Balkan devletleri memnun olmadı. Özellikle Makedonya’nın bölüşülmesi, çatışmaların ağırlık merkezini oluşturuyordu. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’nden ele geçirilen toprakların bölüşülmesi, antlaşmadan sonra da Balkan devletleri arasında anlaşmazlık konusu olmuştur. Sırbistan, savaşta Makedonya’da işgal etmiş olduğu yerlerin bir kısmını, yapılan antlaşmaya göre Bulgaristan’a vermişti. Gerçekte ise bölgeden daha fazla pay istiyordu. Buna karşılık Bulgaristan, Makedonya’nın bir kısmının Sırbistan’ın elinde kalmasından memnun değildi. Ayrıca Edirne kuşatması sırasında, yardıma gelen Sırpların işgal etmiş oldukları yerlerden çekilmemesine kızıyordu.

  Yunanistan ise, Makedonya’nın daha büyük bir parçasının sınırları içerisine katılması çabası içindeydi. Ayrıca, Bulgaristan’ın kendisinin yayılma hedefleri içerisinde bulunan yerleri alarak Ege Denizi’ne çıkmasını hoş karşılamıyordu. Romanya da bölgede dengenin bozulduğunu iddia ederek öteden beri Bulgaristan ile aralarında anlaşmazlık konusu olan Dobruca’yı istiyordu. Sonuç olarak bu üç devlet Bulgaristan’ın büyümesini endişe ile karşılamışlardı. Bunun sonucu olarak, Bulgaristan’ın daha fazla büyümesini istemeyen Yunanistan ile Sırbistan 1913 yılı haziranında aralarında bir anlaşma yaparak Sırp-Yunan ittifakını oluşturdular. Bulgaristan, iki komşu devletin kendisine karşı birleşmesi üzerine bunların hazırlanmasına fırsat vermemek ve Makedonya’yı ele geçirmek üzere 29 Haziran 1913’de Yunanistan ile Sırbistan’a saldırdı.

  Bulgar ordularının kısa zamanda yenilmesi üzerine bu durumdan yararlanmak isteyen Romanya kendisi için tehlikeli şekilde büyümüş olan Bulgaristan’dan pay almak için 10 Temmuz 1913’de savaş ilan etti. Osmanlı Devleti, Balkan devletleri arasında başlayan bu çatışma üzerine harekete geçerek 25 Temmuz 1913’te Bulgarların elinde bulunan Kırklareli ve Edirne’yi geri aldı. Bulgaristan, bu gelişmeler ve yenilgiler karşısında Osmanlı Devleti ile diğer Balkan devletlerine başvurarak barış istedi. Bunun üzerine savaşı sonuçlandıran antlaşmalar yapılmıştır.;)