balıkesırın tarihi yerleri

'Sorun Cevaplayalım' forumunda zamaneanne tarafından 8 Ekim 2012 tarihinde açılan konu


 1. balıkesırın tarihi yerleri

  Balıkesir tarımsal ekonomi merkezi olup oldukça işlek yolların kavşağına bulunan bir ulaşım merkezidir.Tarihte genellikle Misya ve Karesi adlarıyla bilinen yörede Balıkesir kenti, 13. yüzyılda Karesi Beyliği zamanında kurulmuştur. Temel geçim kaynağı ticaret, sanayi ile tarım ve hayvancılık olup bamya, börülce, kavun, kelle peyniri gibi zirai ürünleri ile bilinir. Yağcıbedir halısı, kolonyası, kaymaklısı ve höşmerimi diğer bilinen yöresel ürünleridir.

  Balıkesir'in tarihi yerleri şunlardır:

  KasımPaşa Camii (BİDADİÇ)

  1549'da Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden Cezerizade Kasım Paşa tarafından yaptırılmıştır. Tamamen kesme taşlarla yapılan cami birkaç defa tamir olmuşsa da minaresi orijinal hali ile günümüze gelmiştir. Yapıldığı dönemin tüm mimari özelliklerini yansıtan Kasım Paşa Camiinin duvarlarında 1901 tarihli levhalarda hat sanatının değişik örnekleri mevcuttur.

  Taksiyarhis Kilisesi (AYVALIK)

  1873 yılında inşa edilen kilise; akmayan, işlemeli sarımsak taşlarıyla dikkati çeken Aşağı Çeşme sırasındadır. Bulunduğu yer, Hıristiyanlar ile Müslümanların birlikte yaşadığı kentin ilk mahallesidir. Çevresindeki sokak dokusu ve neo-klasik özellik taşıyan sivil mimari dokusu, tipik evleriyle bir bütünlük içindedir. Kilise; mimari özellikleri, içteki mermer işçiliği, dini konuları içeren tavan süslemeleri, İsanın doğumundan ölümüne kadar anlatan resimleri, balık derisi üzerine yapılmış azize portreleri ile kentin halen bozulmamış en dikkate değer eseridir.

  Zağnos Paşa Külliyesi

  Cami, hamam, türbe, muvakkıthane, muallimhane ve bedestenden oluşan site, Balıkesirin en büyük ve mimari yönden en mükemmel külliyesidir. Ahmet Vefik Paşa meydanında bulunan bu eserin muallimhane, imaret ve bedesteni bulunmamaktadır. 1461 tarihinde Fatih Sultan Mehmetin ünlü veziri Zağnos Mehmed Paşa tarafından, o zamanki şehrin kenarına yapılarak Balıkesir diğer yöne yayılmasını sağlamıştır. Külliyeden sadece hamam günümüze dek özgünlüğünü koruyabilmiştir. 1897 yılındaki depremde yıkılan camii ve türbe 1908 yılında Mutasarrıf Ömer Ali Bey tarafından yeniden yaptırılmıştır.

  Yıldırım Camii

  Yıldırım Mahallesinde yer alan caminin, çeşitli kaynaklardan ve vakfiyesinden edinilen bilgilere göre, 1338 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Büyük bir avlu içerisinde yer alan ve imaret ile birlikte külliye durumundadır. Camii, 1818 ve 1897 depreminden sonra onarım görmüştür. Kuzey ve güney yönünde düzgün dikdörtgen planlıdır. İç mekân beşer sütunlu, iki diziyle üç bölüme ayrılmıştır. Kesme taştan inşa edilen yapı, çatı kiremidi ile örtülüdür. Ahşap minberin kapısı üzerindeki dikdörtgen panoda Kufi bir yazı bulunmaktadır.

  Diğer Camiler
  Tahtalı Cami, Kasaplar Cami, Mescit, Şeyh Lütfullah Cami, Hakkı Çavuş Cami, İbrahim Ağa Cami, Martlı Cami, Hacı Alibey Cami, Karaoğlan Cami, Alacamescit Cami, Umurbey Cami,Yeşilli Cami, Eski Hamidiye Cami, Eski Yıldırım Cami,Hacı Kaya Camii, Seferağa Cami,Okçu Cami, Eminağa Cami, Çırpılı Cami, Hacı Sefer Cami, Kırımlı Cami, Yoğurtçu Cami,Vicdaniye Cami, İbrahim Bey Cami, Çınarlı Cami, Kayabey Cami, Mecidiye Cami, Akçaköy Cami.  Saatli Camii (AYVALIK)

  İlçe merkezinde, İsmet Paşa Mahallesinde yerli Rumlar tarafından kilise olarak yapılmış, 1928den sonra camiye dönüştürülmüştür.

  Hamidiye Cami (AYVALIK)

  Sakarya mahallesindedir. İlçede cami olarak yapılmış tek özgün yapıttır. Sultan Abdülhamit tarafından 19. yyın ikinci yarısında yapılmıştır. Melez üslubun bir örneği olan cami, kareye yakın planlı ve kırmızı kesme taştandır.

  Hayrettin Paşa Cami: 19. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olan kilise daha sonra camiye çevrilmiştir.

  Çınarlı Cami (AYVALIK)

  İlçe merkezinde, Hamdibey Mahallesindedir.19.yyın ikinci yarısında Ayvalıkta oturan Rumlarca yapılmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra camiye çevrilmiştir. Moloz ve kesme taş malzemesiyle yapılan yapının planı dikdörtgendir. Ortası kubbe ve yanları tonoz ile örtülü binanın içerisinde tonozların önündeki galeriyi taşıyan kalın sütunlar bulunmaktadır. Bu sütunlar kompozit başlıklıdır.

  Haydar Çavuş Cami (BANDIRMA)

  Tek kubbeli kare planlı sade bir yapı olan camiyi, 19.yüzyıl başlarında Haydar Çavuş yaptırmıştır. 1873 yılında yanan cami, neo- klasik anlayışta yeniden yapılmıştır.

  Sunullah Cami, Habibullah Hamarat Cami, Hacı Yusuf Cami, Çınarlı Şevkiye Cami, Bandırma Ulu Cami, Eski Doğruca Köyü Cami, Emre Köyü Cami, Bigadiç Yeşilli Cami diğerleridir.

  Şahinler Köyü Camii (BURHANİYE)

  Yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen camii, Türk –İslam aleminde, içerisinde eski hat örnekleri olmayan, buna karşın köy mezarlığı ve Rezelli Değirmeni ile çeşitli doğa ve meyve fresklerinden oluşan süslemeli kubbeleriyle çok ayrı özellikte bir camidir.

  Koca Cami, Hanay Cami, Çerkeş Cami Minaresi, Hacı Ahmet Cami, Hasan Ağa İskele Cami de diğerleridir.

  Kurşunlu Camii (EDREMİT)

  Selçuklular döneminde Yusuf Sinan tarafından yaptırılmıştır. Kubbesi kurşunla örtülü olduğundan Kurşunlu Camii denilmiştir. Avlusunda Yusuf Sinanın kabri vardır. Başucundaki yazı, Balıkesir sınırları içindeki en eski kitabedir .

  İbrahim Cami, Ağa Cami, Pazaryeri Cami, Yakup Ağa Cami, Alemizade Cami, Dedeler Cami, Kavcı Cami, Mahkeme Cami, Hamidiye (Tatarlar) Cami, Bekir Ağa Cami, Altınoluk Beldesi Köyiçi Cami diğerleridir.

  Aya Nikola(Taksiyarhis) Kilisesi (AYVALIK)

  Alibey Adasındadır. Tevrat ve İncilden alınan dini konuların işlendiği fresklerle süslenmiştir.

  Ayışığı Manastırı (AYVALIK)

  Ayışığı Manastırı diye Türkçeleştirilen Patriça daki (Alibey Adasının kuzeye doğru uzantısı) Manastıra, Birinci ve İkinci Köyü geçtikten sonra ulaşılır. Büyük ölçüde kendine özgü yapısı ve özelliklerini koruyabilmiştir.

  Leka Manastırı (AYVALIK)

  Dalyan Boğazının körfeze girerken sol yakadaki zeytin ağaçlarının arasından görünen boğaza hakim manastır. Geleneksel manastır yapısının korunmuş olması, yapımında keşişlerin çalışmış olmasındandır.

  Ayazma Kilisesi (AYVALIK)

  İon sütunlu Fenoremeni Kilisesi, ortodokslarca içindeki kutsal su nedeniyle ayazma olarak anılmaktadır.

  Agios Nikolaos (Aya Triada) Kilisesi, Harap Kilise, Küçük Kilise, Âşıklar Tepesi diğerleridir.

  Yukarı Yapıcı Köyü Kirazlı Manastırı (ERDEK)

  Antik dönemde Didumus Dağı olarak bilinen dağın eteğinde manastır, kilise ve yapı gruplarından oluşan bir kompleks tir. Duvar tekniğine göre; 19.yyda(1800lü yıllar) Rumların kullandığı bir dini anıt yapı olduğu anlaşılmaktadır. Mevcut temellerden ve duvar kalıntılarından bodrum üzerine 2 katlı olduğu görülmektedir. Bugün mevcut olan kilisenin, güney duvarı ile absis duvarının bir kısmı ayakta ve yüzeyde bulunmaktadır.

  Ormanlı Köyü Manastır Kalıntısı, Ballıpınar Köyü Kilise Kalıntısı, Karşıyaka Beldesi Kilise Kalıntıları da bulunmaktadır.

  - Gönen; H.Hüseyin Bey Köyü Kilise

  - Marmara Adası; Çınarlı Köyü Manastır Kalıntısı, Ekinlik Köyü Kilise Kalıntısı bulunmaktadır.

  DASKYLEION ANTİK KENTİ

  Bandırmanın 30 km. güneyinde herkes tarafından bilinen kuş cennetine çok yakın Ergili Köyünün 2 km. doğusunda Kuş gölünün güneydoğu ucunda yer alıyor.

  M.Ö. 7.y.y.da Daskylos adıyla bilinen ünlü Lydia Kralının Sardisten hanedan kavgaları nedeniyle buraya gelmesiyle kent Daskyleion adını almıştır.

  Daskyleionda doğan oğlu Gyges daha sonra Lydiaya geri çağrılıyor. Gyges Lydiaya kral olduktan sonra şehre Daskyleion deniliyor. Çünkü Daskyleion “Daskylosun yeri anlamındadır. Bu ismi M.Ö.650 yıllarında almıştır.

  Daskyleionda Troya gibi erken dönem yerleşimlerinin olduğu kenttir. Bazı antik yazarlara göre M.Ö.12. yüzyılda Aoellerden bir grup Daskyleiona gelip yerleşmişler, Ancak kenti daha önceki dönemlere (Kalkolitik döneme) götürecek buluntular yüzey araştırmalarında ele geçmiştir.

  ANTANDROS ANTİK KENTİ

  Antandros Antik Kenti, Edremit İlçesi Altınoluk Beldesi nin 4km. doğusun da, İda Dağı (Kazdağı) eteklerinde, Pelasglar tarafından kurulmuştur. Adramytteion (Burhaniye-Ören) – Assos (Behramkale) yolu üzerinde askeri bakımdan stratejik bir konuma sahip olan kentin, M.Ö. 10.yy da kurulduğu düşünülmekle birlikte, çok yakınında bulunan Assos un M.Ö.2.bin yıllarına kadar inen tarihinden Antandros un da bu tarihlerde iskân görmüş olması mümkün görülmektedir.

  Antik yazar Strabo, Leleg kavminin Bababurnu ndan (Lekton) İda dağına kadar olan bölgede yerleştiklerini belirtmektedir. Önce Thrakialı Mysialılar ın yerleştiği bilinen bölge, M.Ö. 7.yyda Limni üzerinden gelen Aioller tarafından iskan edilmiştir. Pelasgların da bu tarihlerde Antandrosa yerleştikleri antik kaynaklardan anlaşılmaktadır.

  Antandrosun bir Pelasg kenti olduğunu, tarihteki Batı Anadolu İsyanından (M.Ö. 499-494) sonra Pers kralı Dareiosun komutanı Otoneisin Antandrosu zapt ettiğini ve Kserkeses ordusunun Yunan seferine giderken kentin yanından geçtiğini Heredottan öğrenmekteyiz.

  KYZIKOS ANTİK KENTİ

  Kyzikos, Kapıdağ eteklerinde Bandırma- Erdek karayolunun geçtiği yerde kurulmuştur. Yöre tarihi, Kurt Bittel tarafından yapılan araştırmalar sonucunda Neolitik (M.Ö. 6. bin) ve Kalkolitik (M.Ö. 5. bin) Dönem e kadar inmektedir.

  Mysiadaki Olympos (Uludağ) yamaçlarında yerleşmiş olan, daha sonra Aisepos Ovasına inen veya Thessalia dan bu yöreye (Aisepos / Gönen- Kocaçay ile Rindkos /Mustafa kemal Paşa-Atranos Çayı arasına) yerleşmiş olan Dolionlar, Kyzikos da yaşayan en eski kavimdir. Bu nedenle bu bölge aynı zamanda Dolionia veya Dolionis diye adlandırılır.

  ADRAMYTTEION ANTİK KENTİ

  Adramytteion Antik Kenti bugünkü Burhaniye İlçesinin 2km kadar batısında bulunan Karataş Mevkiinde, Ören Tepe yi de içine alan geniş bir alanda Pelasglar tarafından kurulmuştur.

  Strabona göre kenti yeniden imar eden Lydia prensi Adramis buraya Atinadan kovulan Delos Adası sakinlerini yerleştirmiştir. Daha sonraları ise Aiolis ve Lesbos tan gelenler ile Adramytteion sakinleri arasında mücadeleler olmuştur.

  M.Ö. 546 yılında Lidya krallığının Perslere yenilmesi sonucunda kent Daskyleion satraplağına bağlanmıştır. Batı Anadolu İsyanından (M.Ö. 499-494) sonra sakinleri öldürülen ve yıkılan kent harap duruma gelmiştir.

  Antik Mysia bölgesinin en önemli şehirlerinden biri olan kent, kendi adına sikke basabilme yetkisine sahipti. Kent adına basılmış birçok sikke günümüze kadar ulaşmıştır.

  PROKONNESSOS ANTİK KENTİ

  Marmara Adasının kuzeyinde Saraylar köyü sınırları içinde kalan mermerleri ile ünlü bir şehirdir. Mermer ocaklarında yarı işli hale getirilen lahitler, steller, postamentler, sütun ve sütun başlıkları vb. malzemeler özellikle Roma ve Bizans dönemlerinde buradan gemilerle İtalya ve İstanbula gönderilmekte idi. Günümüzde de antik mermer ocakları işletilmeye devam edilmektedir.

  Cevap: balıkesırın tarihi yerleri

  Balıkesir tarımsal ekonomi merkezi olup oldukça işlek yolların kavşağına bulunan bir ulaşım merkezidir.Tarihte genellikle Misya ve Karesi adlarıyla bilinen yörede Balıkesir kenti, 13. yüzyılda Karesi Beyliği zamanında kurulmuştur. Temel geçim kaynağı ticaret, sanayi ile tarım ve hayvancılık olup bamya, börülce, kavun, kelle peyniri gibi zirai ürünleri ile bilinir. Yağcıbedir halısı, kolonyası, kaymaklısı ve höşmerimi diğer bilinen yöresel ürünleridir.

  Balıkesir'in tarihi yerleri şunlardır:

  KasımPaşa Camii (BİDADİÇ)

  1549'da Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden Cezerizade Kasım Paşa tarafından yaptırılmıştır. Tamamen kesme taşlarla yapılan cami birkaç defa tamir olmuşsa da minaresi orijinal hali ile günümüze gelmiştir. Yapıldığı dönemin tüm mimari özelliklerini yansıtan Kasım Paşa Camiinin duvarlarında 1901 tarihli levhalarda hat sanatının değişik örnekleri mevcuttur.

  Taksiyarhis Kilisesi (AYVALIK)

  1873 yılında inşa edilen kilise; akmayan, işlemeli sarımsak taşlarıyla dikkati çeken Aşağı Çeşme sırasındadır. Bulunduğu yer, Hıristiyanlar ile Müslümanların birlikte yaşadığı kentin ilk mahallesidir. Çevresindeki sokak dokusu ve neo-klasik özellik taşıyan sivil mimari dokusu, tipik evleriyle bir bütünlük içindedir. Kilise; mimari özellikleri, içteki mermer işçiliği, dini konuları içeren tavan süslemeleri, İsanın doğumundan ölümüne kadar anlatan resimleri, balık derisi üzerine yapılmış azize portreleri ile kentin halen bozulmamış en dikkate değer eseridir.

  Zağnos Paşa Külliyesi

  Cami, hamam, türbe, muvakkıthane, muallimhane ve bedestenden oluşan site, Balıkesirin en büyük ve mimari yönden en mükemmel külliyesidir. Ahmet Vefik Paşa meydanında bulunan bu eserin muallimhane, imaret ve bedesteni bulunmamaktadır. 1461 tarihinde Fatih Sultan Mehmetin ünlü veziri Zağnos Mehmed Paşa tarafından, o zamanki şehrin kenarına yapılarak Balıkesir diğer yöne yayılmasını sağlamıştır. Külliyeden sadece hamam günümüze dek özgünlüğünü koruyabilmiştir. 1897 yılındaki depremde yıkılan camii ve türbe 1908 yılında Mutasarrıf Ömer Ali Bey tarafından yeniden yaptırılmıştır.

  Yıldırım Camii

  Yıldırım Mahallesinde yer alan caminin, çeşitli kaynaklardan ve vakfiyesinden edinilen bilgilere göre, 1338 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Büyük bir avlu içerisinde yer alan ve imaret ile birlikte külliye durumundadır. Camii, 1818 ve 1897 depreminden sonra onarım görmüştür. Kuzey ve güney yönünde düzgün dikdörtgen planlıdır. İç mekân beşer sütunlu, iki diziyle üç bölüme ayrılmıştır. Kesme taştan inşa edilen yapı, çatı kiremidi ile örtülüdür. Ahşap minberin kapısı üzerindeki dikdörtgen panoda Kufi bir yazı bulunmaktadır.

  Diğer Camiler
  Tahtalı Cami, Kasaplar Cami, Mescit, Şeyh Lütfullah Cami, Hakkı Çavuş Cami, İbrahim Ağa Cami, Martlı Cami, Hacı Alibey Cami, Karaoğlan Cami, Alacamescit Cami, Umurbey Cami,Yeşilli Cami, Eski Hamidiye Cami, Eski Yıldırım Cami,Hacı Kaya Camii, Seferağa Cami,Okçu Cami, Eminağa Cami, Çırpılı Cami, Hacı Sefer Cami, Kırımlı Cami, Yoğurtçu Cami,Vicdaniye Cami, İbrahim Bey Cami, Çınarlı Cami, Kayabey Cami, Mecidiye Cami, Akçaköy Cami.

  DASKYLEION ANTİK KENTİ

  Bandırmanın 30 km. güneyinde herkes tarafından bilinen kuş cennetine çok yakın Ergili Köyünün 2 km. doğusunda Kuş gölünün güneydoğu ucunda yer alıyor.

  M.Ö. 7.y.y.da Daskylos adıyla bilinen ünlü Lydia Kralının Sardisten hanedan kavgaları nedeniyle buraya gelmesiyle kent Daskyleion adını almıştır.

  Daskyleionda doğan oğlu Gyges daha sonra Lydiaya geri çağrılıyor. Gyges Lydiaya kral olduktan sonra şehre Daskyleion deniliyor. Çünkü Daskyleion “Daskylosun yeri anlamındadır. Bu ismi M.Ö.650 yıllarında almıştır.

  Daskyleionda Troya gibi erken dönem yerleşimlerinin olduğu kenttir. Bazı antik yazarlara göre M.Ö.12. yüzyılda Aoellerden bir grup Daskyleiona gelip yerleşmişler, Ancak kenti daha önceki dönemlere (Kalkolitik döneme) götürecek buluntular yüzey araştırmalarında ele geçmiştir.

  ANTANDROS ANTİK KENTİ

  Antandros Antik Kenti, Edremit İlçesi Altınoluk Beldesi nin 4km. doğusun da, İda Dağı (Kazdağı) eteklerinde, Pelasglar tarafından kurulmuştur. Adramytteion (Burhaniye-Ören) – Assos (Behramkale) yolu üzerinde askeri bakımdan stratejik bir konuma sahip olan kentin, M.Ö. 10.yy da kurulduğu düşünülmekle birlikte, çok yakınında bulunan Assos un M.Ö.2.bin yıllarına kadar inen tarihinden Antandros un da bu tarihlerde iskân görmüş olması mümkün görülmektedir.

  Antik yazar Strabo, Leleg kavminin Bababurnu ndan (Lekton) İda dağına kadar olan bölgede yerleştiklerini belirtmektedir. Önce Thrakialı Mysialılar ın yerleştiği bilinen bölge, M.Ö. 7.yyda Limni üzerinden gelen Aioller tarafından iskan edilmiştir. Pelasgların da bu tarihlerde Antandrosa yerleştikleri antik kaynaklardan anlaşılmaktadır.

  Antandrosun bir Pelasg kenti olduğunu, tarihteki Batı Anadolu İsyanından (M.Ö. 499-494) sonra Pers kralı Dareiosun komutanı Otoneisin Antandrosu zapt ettiğini ve Kserkeses ordusunun Yunan seferine giderken kentin yanından geçtiğini Heredottan öğrenmekteyiz.

  KYZIKOS ANTİK KENTİ

  Kyzikos, Kapıdağ eteklerinde Bandırma- Erdek karayolunun geçtiği yerde kurulmuştur. Yöre tarihi, Kurt Bittel tarafından yapılan araştırmalar sonucunda Neolitik (M.Ö. 6. bin) ve Kalkolitik (M.Ö. 5. bin) Dönem e kadar inmektedir.

  Mysiadaki Olympos (Uludağ) yamaçlarında yerleşmiş olan, daha sonra Aisepos Ovasına inen veya Thessalia dan bu yöreye (Aisepos / Gönen- Kocaçay ile Rindkos /Mustafa kemal Paşa-Atranos Çayı arasına) yerleşmiş olan Dolionlar, Kyzikos da yaşayan en eski kavimdir. Bu nedenle bu bölge aynı zamanda Dolionia veya Dolionis diye adlandırılır.

  ADRAMYTTEION ANTİK KENTİ

  Adramytteion Antik Kenti bugünkü Burhaniye İlçesinin 2km kadar batısında bulunan Karataş Mevkiinde, Ören Tepe yi de içine alan geniş bir alanda Pelasglar tarafından kurulmuştur.

  Strabona göre kenti yeniden imar eden Lydia prensi Adramis buraya Atinadan kovulan Delos Adası sakinlerini yerleştirmiştir. Daha sonraları ise Aiolis ve Lesbos tan gelenler ile Adramytteion sakinleri arasında mücadeleler olmuştur.

  M.Ö. 546 yılında Lidya krallığının Perslere yenilmesi sonucunda kent Daskyleion satraplağına bağlanmıştır. Batı Anadolu İsyanından (M.Ö. 499-494) sonra sakinleri öldürülen ve yıkılan kent harap duruma gelmiştir.

  Antik Mysia bölgesinin en önemli şehirlerinden biri olan kent, kendi adına sikke basabilme yetkisine sahipti. Kent adına basılmış birçok sikke günümüze kadar ulaşmıştır.

  PROKONNESSOS ANTİK KENTİ

  Marmara Adasının kuzeyinde Saraylar köyü sınırları içinde kalan mermerleri ile ünlü bir şehirdir. Mermer ocaklarında yarı işli hale getirilen lahitler, steller, postamentler, sütun ve sütun başlıkları vb. malzemeler özellikle Roma ve Bizans dönemlerinde buradan gemilerle İtalya ve İstanbula gönderilmekte idi. Günümüzde de antik mermer ocakları işletilmeye devam edilmektedir.