Balıkçı gemisi kaptanlığı

'Sosyal Konular' forumunda ZeuS tarafından 15 Ara 2011 tarihinde açılan konu

 1. balıkçı gemisi kaptanlığı mesleği,
  Balıkçı gemisi kaptanlığı meslek eğitimi
  balıkçı gemisi kaptanlığı hakkında

  Balıkçı gemisi kaptanı; Su ürünleri avcılığı, depolanması ya da işletilmesinde kullanılan nitelikleri bu amaca uygun
  olan ve tonilato belgesinde balıkçı gemisi olduğu belirtilen ticaret gemisini sevk ve idare eden gemi adamıdır.

  Balıkçı gemisi kaptanının görevleri

  Balıkçı gemisinde can, mal ve çevre güvenliğini sağlar,
  Teknenin bakımını yapar veya yaptırır,
  Belge, delil toplar ve kayıt tutar,
  Personeli yönetir, eğitim verir, disiplini sağlar,
  Teknede sağlık hizmetlerini yürütür,
  Gemiyi ava hazırlar, haberleşmeyi sağlar,
  Resmi işlemleri yürütür,
  Hava durumunu takip eder,
  Güverte seyir hazırlığı yapar,
  Makineyi seyre hazırlar,
  Güvenli manevra ve seyir yapar,
  Temel seyirde; bir yerin koordinat mevkiini ölçer,
  Koordinat mevkiini haritaya işler, rota hattı ve rota bacağı çizer,
  Haritada mesafe ölçer, parakete mevki koyar,
  Hakiki kerteriz ölçer,
  Manyetik pusula değeri ile hakiki değeri karşılıklı çevirir,
  Temel Gemicilik işlemi olarak; kürekli bir botu seyre hazırlar, kürek çeker, Kürekli
  botla manevra yapar,
  Güverte işlemi; dümen tutaar, demir alma, usturmaça atar,
  Milli Bayrağı toka eder, askeri birlikleri selamlar,
  Milli Bayrağı arya ederek, sancak veya yabancı bayrağı toka eder,
  Sancak veya yabancı bayrağı arya eder,
  Makine ve sistemleri hazırlar, makineyi çalıştırır, durdurur,
  Hidrolik-Yangın pompası-Soğutucu cihazları, havalandırma klimalarını veya fanlarını
  çalıştırır,
  Denizde can kurtarma araçlarını kullanır,
  Balıkçı gemisi kaptanlığı ile ilgili genel deniz mevzuatını bilir ve bunları uygular,
  Yangın önleme ve yangınla mücadele yapar ve personele
  önderlik yapar,
  Mesleki gelişime ilişkin etkinliklere katılır.

  Balıkçı Gemisi Kaptanı olmak isteyenlerin,
  Zor deniz ve hava şartları ile mücadele edebilecek fiziksel ve ruhsal dayanıklılığa
  sahip,
  Çizim ve yön bulma konusunda yetenekli,
  Coğrafya ve matematiksel kavramlarla düşünebilen,
  Balıkçı gemisini her zaman ve her türlü sularda kullanabilecek teknolojik bilgi
  donanımına sahip,
  Denizcilik hukukunu ve ulaştırma (lojistik) kanunlarını iyi bilen,
  Mesleğiyle ilgili yabancı konularda yayınlanan mesleki bilgileri takip edebilen,
  yorumlayabilen ve gerektiğinde uygulayıp uygulatabilen,
  Uzay ve şekil ilişkilerini görebilen,
  Renk ve şekil algılama yeteneği gelişmiş,
  İş ahlakına sahip bireyler olması gerekir.


  Balıkçı Gemisi Kaptanlığı sürekli olarak denizde olmayı gerektirir. Balık üreme
  dönemlerinde getirilen avlanma yasakları, balıkçıyı çoğunlukla deniz ve hava şartlarının
  çetinleştiği kış aylarında denize çıkmaya zorlamaktadır. Deniz veya göllerde, balıkçı
  gemisi içinde, kapalı kamara ortamında, çoğunlukla ayakta durarak, bilgisayar ve
  haberleşme teknolojisinden yararlanarak çalışırlar. Görevli personel ve seyir halinde
  bulunan diğer balıkçı gemileri veya teknelerle sık ve koordineli görüşmek ve çalışmak
  zorunda kaldıklarından bulunduğu alanlarda yaygın ve yoğun dikkati kullanabilecek
  düzeyde becerikli olmaları gerekir. Seyir esnasında karışık ses, gürültü ve kötü hava
  koşullarına maruz kalabilirler. Bu durum sinir sistemini etkileyebilir. Seyir halinde
  devamlı surette değişebilen hava şartları dolayısı ile (soğuk algınlığı, grip, astım,
  bronşit ile işitsel ve görsel) hastalıklara yakalanma riski olabilir. Çalışma ortamlarında;
  meslektaşları ve diğer çalışanlarla devamlı surette ile iletişim halindedirler.

  Balıkçı gemisi kaptanlığı eğitiminin verildiği yerler;

  Mesleğin eğitimi; örgün mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının “Denizcilik
  alanında yer alan “Balıkçı Gemisi Kaptanlığı dalında eğitim verilmektedir.
  Ayrıca yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla bu alan/dalda eğitim almak
  isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.

  Balıkçı Gemisi Kaptanı olmak için müracaat edenler,
  1) 18 yaşını bitirmiş olmak,
  2) Aşağıdaki,
  Balıkçı gemisi güverte tayfası olarak altı yıl deniz hizmetine sahip olmak,
  Usta gemici olarak üç yıl deniz hizmetine sahip olmak,
  Güverte lostromosu olarak bir yıl deniz hizmetine sahip olmak,
  Meslek liselerinin balıkçılık, su ürünleri, güverte, güverte avlanma bölümleri
  mezunları ile Balıkçı Gemisi Kaptanı müfredatını veren Meslek Yüksekokulları,
  Yüksekokullar ve Fakültelerin Su Ürünleri Bölümü mezunu olup, bu Yönetmeliğin 19
  uncu maddesinde belirtilen deniz güvenlik eğitimlerini görmek ve belgelerini almak,
  şartlarından birini yerine getirmek,
  3) İdarenin öngördüğü “Balıkçı Gemisi Kaptanı Sınavını başarmak,
  şartlarını sağlayanlar, “Balıkçı Gemisi Kaptanı yeterliğini almaya hak kazanırlar


  Balıkçı gemisi kaptanlığı Mesleğinin eğitim süresi 4 yıldır.
  Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yılsonunda öğrenci alanını
  belirler.
  Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı
  olarak 10. sınıfta verilmektedir.
  -10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve
  fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi
  yapılmaktadır.
  Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

  Gemi Adamlığıyla ilgili Kanunlara göre aranan diğer yeterlilikler mevcut olması halinde
  Kurs olarak verilen eğitimlerin süreleri durumuna göre değişiklik göstermektedir.
  Öğrenciler eğitimleri esnasında teorik olarak eğitim aldıkları gibi Başbakanlık denizcilik
  Müsteşarlığı, Deniz Ulaştırma Müdürlüğünce yayınlanan ve Eğitim-Sınav yönergesinde
  belirlenen standartlarda deniz eğitimiyle ilgili onaylanmış bir staj defterine sahip olmak
  ayrıca; “deniz güvenlik eğitimlerini başarıyla tamamlamış bulunmak.
   
Yükleniyor...