Bakara Suresi Ve Fazileti

'Dualar ve Faziletleri' forumunda EyLüL tarafından 14 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


 1. Bakara Suresinin Fazileti  Bakara Suresi Ve Fazileti Nedir

  Bakara Suresi Kur'an-i Kerîm'in ikinci ve en uzun suresi. Medine'de ilk nazil olan suredir. Kur'an'in en son inen ayeti de bu urenin 281. ayeti oldugu için tamamlanmasi onbir yil sürmüstür. Ayet sayisi ikiyüzseksenalti, kelimeleri altibinyüzyirmi, harfleri yirmibesbinbesyüzdür. Fasilalari mim, nûn, dâl, be, re, kâf, lâm harfleridir.

  Bakara Sûresi Kur'an-ı Kerim'in en uzun sûresi ve Fatiha'dan sonra en faziletli sûre olarak kabul edilmekte olup, Kur'an'ın ayrıntılı bir özetidir.

  Bakara Sûresi Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi ve sellem) Medine'ye hicret etmelerinden sonra inen ilk sûredir. Hicretten hemen sonra nâzil olmaya başlamış ve takrîben on yıla yayılan vahiy parçaları halinde devam etmiştir. Kur'ân-ı Kerîm'in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Hacim itibarıyla Kur'ân'ın 1/12sini teşkil eder. Fatiha Sûresi, Kur'an'ın mefhumunu kısaca özetle kapsadığı gibi, Bakara Sûresi de Kur'an'ın hükümlerinin çoğunu açıklamaktadır. Kur'ân'ın, ayrıntılı bir özeti durumundadır.

  İsrailoğullarının inek hikâyesi yalnız bu sûrede anlatılmış olduğundan dolayı bu isimlendirmeye sebep olmuştur ki, isimlendirmede inek hikâyesinin önemine özel bir uyarı vardır. el-Kürsî, Allah'ın kürsüsü demektir. Bu isim de en yüce âyetlerden olan "Âyetü'l-Kürsî"nin bu sûrede bulunmasındandır.

  Bu sûre, Medine'de inen diğer sûreler gibi teşri (hukuk) yönü ağır basan sûrelerdendir. Sûrenin genel muhtevâsı şöyledir: Namaz, hac, Ramazan orucu, zekât ve bütün sadakalar ve nafakalar; cihad gibi ibadetlerin prensiplerine, fitne, adam öldürme, içki, kumar, zina ve diğer bu gibi büyük günahları yerme ve yasaklamasına; kısas ve misillemenin meşru olduğuna, yetimler ve yetimlerin mallarına; evlenme, aybaşı gibi kadınların durumlarına, boşanma, iddet, nafaka gibi aile hukukuna, gerek ilim ve gerek silah ile savunmaya ve genel cihada ait hükümleri ihtiva eder.

  Fatiha Bizi doğru yola ilet duasıyla bitiyordu. Bakara ise, Bu bir kitaptır ve hidayettir diye başlıyor.

  Bakara Suresini Allah Rasûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) nasıl anlatıyor?


  1. Rasûlullah'tan (sallallahu aleyhi ve sellem) "Kim herhangi bir gecede Bakara Suresini okursa, o sâyede kendisine cennette tâc giydirilir."


  2. Kur'an'ın en fazîletli suresi Bakaradır.


  3. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Bakara Sûresi hakkında şöyle buyurmuşlardır:

  Her şeyin bir senâmı -bir hörgücü, bir zirvesi- vardır. Kur'ân'ın zirvesi de el-Bakara Sûresidir".


  4. Ebu Ümâme el-Bâhilî'den rivâyete göre kendisi; Rasûlullah'ı (sallallahu aleyhi ve sellem) işittim, şöyle buyuruyordu demiştir: "Kur'an okumaya devam ediniz. Çünkü Kur'ân kıyamet günü okuyucularına şefaatçi olarak gelecektir. İki Zehrâyı (ay gibi parlak ve nurlu el-Bakara ile Âl-i İmrân sûrelerini) okumaya devam ediniz.

  5. Rasûlullaha (sallallahu aleyhi ve selem) bir gün bir melek geldiği sırada, Müjde, sana iki nur verildi ki, senden önce hiçbir peygambere verilmemişti. Bunlar Fâtiha Sûresi ve Bakara Sûresinin son âyetleri. diye müjdelenmiştir.

  6.Kim Bakara Sûresinin son iki ayetini geceleyin okursa bunlar kendisine yeter.

  7. Kur'an ayetlerinin en yücesi olan Âyetü'l- Kürsî'nin bu surede yer almış olması da onun faziletini gösterir.


  8. Her şeyin bir şerefi var. Kur'ân-ı Kerîm'in şerefesi de Bakara Sûresidir. Bu surede bir âyet vardır ki, Kur'ân âyetlerinin efendisidir : Âyetü'l-Kürsî.