Bakara Suresi İlk 5 Ayeti Tefsiri

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Masal tarafından 7 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


 1. Bakara Suresi İlk 5 Ayet Kısa Tefsiri


  Bakara Suresi İlk 5 Ayeti


  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

  1-Elif, lam mim.

  2-Zalikel kitabu lareybe fihi. Hüdenlil müttekin.

  3- ellezine yüminune bil gaybi ve yukimunesselate ve mimma rezaknahüm yunfikun.

  4-vellezine yüminune bima unzile ileyke ve ma unzile min kablike ve bil ahireti hüm yukinun.

  5- ulaike ala hüden min rabbihim ve ulaike hüm-ül muflihun.  Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

  1- Elif. Lâm. Mîm.

  2- Bu, kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için yol gösterici olan bir Kitap'tır.

  3- Onlar, gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.

  4- Ve onlar, sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar.

  5- İşte bunlar, Rablerinden olan bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler bunlardır.


  Bu Kitab ki içine hiçbir yönden hiçbir şüphe sızamaz. Çünki altı, akli delillerle tahkim edilmiştir. Üstüne i'caz sikkeleri basılmıştır. Sağında doğru akıllar, solunda temiz vicdanlar şahittirler. Önünde hedefi iki dünyanın saadeti, arkasında dayanağı ilahi vahiy olan bir kitap'tır ki sorumluluk bilinci (*) taşıyan insanlar için bir hidayettir. İşte o insanlar ki benliklerinin esiri olmayan ve benlik gözlerine perde çekmediği için gayba iman eden mütevazi insanlardır. Bedenlerinin esiri olmadıkları için namaz ve diğer bedeni sorumluluklarını düzgün ve düzenli ifa eden çalışkan insanlardır. Mallarının esiri olmadıkları için zekat ve diğer mali sorumluluklarından kaçınmayan cömert ve yardımsever insanlardır. Ve onlar mensubu oldukları dinleriyle kibirlenmedikleri için sana gelene de ve senden önce gelenlere de iman eden insaflı akıl sıddıklardır. Ve böylece onlar Rabblerinin mağfiret ve fazlını ümid ettiklerinden ahirete de tam iman ederler. İşte bunlardır ki Rabblerinden bir hidayet üzere olup benlik mal ve beden zincirlerinden kurtulup insanlık onurunu ibraz eden ve Cennet hayatına liyakat kazanıp Rabblerinin rızasına vasıl olanlardır.

  (*) Asrın mühim dil alimlerinden İzutsu'dan iktibas ile takva, sorumluluk bilinci olarak çevrilmiştir. Evet insanları sorumluluklarını yerine getirmekten ve iman etmekten ve istikamette kalmaktan dolayısıyla insan olmaktan alıkoyan üç kayıt tefsir mevzuu ayetlerin de işaretiyle benlik, mal ve beden tutkusudur. Nitekim, mütevazi, cömert ve çalışkan olan ve hazlarına düşkün olmayan insanların hidayete yakın oldukları ve müslüman ise istikameti muhafaza ettikleri görülmektedir. Aksi durumdaki yani kibirli, mala esir olmuş cimri ve hazza düşkün ve tembel insanların ise hidayetten uzak oldukları ve eğer müslüman ise istikameti muhafaza etmekte sıkıntı çektikleri veya bid'alara saptıkları görülmektedir. takvanın mukabili fısk olup fasıklardan kasıt da kibirli, cimri ve tembel hazzcı olan sorumsuz insanlardır. Öyleyse Aristo'dan mülhem üç kuvvenin istikameti yerine bu üç kayıt üzerinden yapılacak bir tasnifin de oldukça pratik ve etkili olacağı mülahaza edilebilir.