bakanlar kurulunun görevleri nelerdir

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda Misafir tarafından 19 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


 1. bakanlar kurulu görev ve yetkileri nelerdir?

  a. TBMM’ne sunulacak olan kanun tasarılarına son şeklini vermek,
  b. Anayasa, kanunlar, kalkınma planları ve hükümet programı çerçevesinde, kamu yönetiminin işleyişini üst düzeyde yönlendirmek ve gözetmek,
  c. Ekonomi, ticaret, dış politika istihdam, eğitim, sağlık, tarım, çevre, konut vb. konularda kamu politikaları oluşturmak ve bunları yürütmek,
  d. Üst düzey kamu yöneticilerini atamak,
  e. Cumhurbaşkanının başkanlığında yapacağı toplantıda olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilanına karar vermek,
  f. TBMM’den yetki alarak, kanun hükmünde kararname çıkarmak,
  g. Kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere tüzükler çıkarmak. Söz konusu tüzüklerin Danıştay’ın incelenmesinden geçmesi şarttır.