Bağlaç Nedir – Bağlaç Hakkında Bilgi

'Ders notları' forumunda Wish tarafından 29 Eylül 2010 tarihinde açılan konu


 1. Bağlacın Tanımı
  Bağlaç Çeşitleri
  Bağlaç Türleri  Eş görevli kelimeleri, söz öbeklerini ve cümleleri biçim ve anlam yönünden bağlayan kelimelere bağlaç denir.

  Üç çeşittir:

  1. Kelime Bağlacı :
  Sadece kelimeleri bağlar. Cümleleri bağlayamaz. Türkçede kelime bağlacı “ile dir. Ali ile Ayşe okula gittiler.
  “İle bağlacı “ve bağlacının yerine kullanılabilir; fakat “ve bağlacı hem kelimeleri, hem cümleleri bağlarken “ile bağlacı sadece kelimeleri bağlayabilir. Ali ile Ayşe gitti. / Ali ve Ayşe gitti.

  2. Cümle Bağlaçları : Sadece cümleleri bağlayabilen bağlaçlardır. Bu bağlaçlar kelimeleri bağlayamaz. Başlıcaları şunlardır: Ama, fakat, ancak, lâkin, yalnız, halbuki, varsayalım, diyelim, çünkü, mademki, madem, değil mi ki, ola ki, oysa, hiç olmazsa, hiç değilse, hoş, bununla birlikte, kaldı ki, ne var ki, şu var ki, yeter ki, nedir ki, gerçi, her ne kadar..

  3. Ortak Bağlaçlar: Hem kelimeleri, hem de cümleleri bağlayabilen bağlaçlardır. Ortak bağlaçların çeşitleri şunlardır:

  a. Sıralama Bağlacı (ve) : Eş görevli kelimeleri ve birbirini izleyen cümleleri bağlar. Ali ve Ayşe derslerine çok iyi çalışır. / Sabah erkenden kalktım ve okula gittim.

  b. Eş Değerlik Bağlaçları (ya da, veya, yahut, veyahut): Bu parayı Ali ya da Ahmet alsın. / Çarşıdan kitap yahut dergi alalım.

  c. Yineleme Biçimli Bağlaçlar (Yaya, gerekgerek, dada, isterister, hemhem, haha, amaama, nene) : İster gel, ister gelme / Hem geziyor hem canı sıkılıyor / Sınıftan ya Ahmeti ya Muratı çağır.

  NOT: “Nene bağlacı olumsuzluk bildirir. Bu nedenle bu bağlacın bulunduğu cümlelerde fiiller genellikle olumludur. Bu kurala halk arasında günlük konuşmalarda pek uyulmaz. Böylece dil yanlışı olur.
  Ne geldi, ne aradı. (Doğru) / Ne Ahmet, ne Ali geldi. (Doğru) / Ne Ahmet, ne Ali gelmedi. (Yanlış)

  NOT : “DE Bağlacı Cümleye Şu Anlamları Katar:
  1. Usanma :Yaz da yaz, biteceği yok.
  2. Küçümseme: Bizimki okuyacak da, adam olacak.
  3. Devamlılık: Çenesi açıldı mı, konuşur da konuşur.
  4. İnat: Çocuk: “Balon da balon! diye tutturdu.
  5. Şart: Başarı, çalışılıp da kazanılır.
  6. Aşırılık: Kızımız pek de güzelmiş.
  7. Korkutma: Yerinden kalk ta göreyim.
  8. Azar: Adam ol da öyle konuş!
  9. Aşırı övünme: Şu şiiri okuyayım da bir görün!
  10. Sebep-sonuç: Önüne bakmadın da çiğnedin.
  11. Memnunluk: Ne iyi etmişim de, seninle tanışmışım!
  12. Aşırı Beğenme: Araba da arabaymış ha!

  NOT:
  “İle hem edat hem bağlaçtır. “İle çıkarılıp yerine “ve getirildiğinde cümlenin anlamı bozulmuyorsa bu durumda “ile bağlaçtır. Cümlenin anlamı bozuluyorsa edattır.
  Babam ile pazara gittik. (Edat) / Babam ile annem çarşıya gitti. (Bağlaç)
  Bazı cümlelerde “ile den sonra virgül getirilirse, bağlaç olan “ile edata dönüşür:Fatih ile Aliye haber gönderdim. (Bağlaç) / Fatih ile, Aliye haber gönderdim. (Edat)

  NOT : Bağlaçlar cümlede tek başlarına öğe olmaz. Ancak başka öğelerin içinde yer alabilir. Kantinden simit ve çay aldım. (Belirtisiz Nesne)
  Erkenden kalktım ve okula gittim. (Cümle dışı unsur)
  Sen de al. (Cümle dışı unsur)
    2. Cevap: Bağlaç Nedir – Bağlaç Hakkında Bilgi

  kız wish dilbilgisine mi geçtiniz? :))) kız sen hala o nedir bu nedir? Meydan laurus gibi olcaksın ha yakında...Attıklarının hepsini de okuyonmu bare?:)))) Mercii canım...
    3. Cevap: Bağlaç Nedir – Bağlaç Hakkında Bilgi

  Tabiki Okuyorum Elif. İçeriğini bilmeden ezbere nasıl atarım. :)
   


Similar Threads: Bağlaç Nedir
Forum Başlık Tarih
Ders notları İngilizce Bağlaçlar 3 Şubat 2012
Ders notları ingilizce bağlaçlar 29 Kasım 2010
Ders notları Bağlaçlar 15 Kasım 2009
Ders notları Prizma nedir? 19 Aralık 2016
Ders notları Böbrekler neden iki tanedir? 22 Mayıs 2016