Baddal Gazi Destanı

'Etüt Merkezi' forumunda Wish tarafından 3 Ocak 2009 tarihinde açılan konu


  1. Baddal Gazi Destanı (Baddal-Nâme)

    7. yy.'ın sonundan, 10. yy.'ın sonuna kadar 300 yıl süren Bizans-Arap savaşları birçok efsane ve destanların doğmasına sebep olmuştur. Bunlardan en önemlisi Seyit Battal Gazi Destanı'dır. Battal Gazi Destanı'nın Bizanslılar tarafından uyarlanmış şekli "Digenis Akritas"destanıdır.    Bu destanın kahramanı Türkler arasında Battal Gâzi adıyla kabul görmüş ve benimsenmiş bir Arap savaşçısıdır. Asıl destan, VIII. yüzyılda, Emevî'lerin Hristiyanlarla yaptıkları savaşlarda inanılmaz kahramanlıklar göstermiş Abdullah isimli bir kişiyle ilgili olarak meydana gelmiştir.

    Battal Arap dilinde kahraman demektir, Battal Gâzi, Arap kahramanına verilen unvanlardır. Türklerin Müslüman olmalarından sonra Battal Gâzi destan tipi Türkleştirilmiş önceki destan epizotlarıyla zenginleştirilmiş ve anlatım geleneği içinde yerini bulmuştur. XII ve XIII yüzyıllarda Battal-Nâme adı ile ve nesir biçimi yazıya geçirilmiştir. Hikâyeci âşıkların repertuarlarında da yer almıştır. Seyyid Battal adıyla da anılan bu kahraman hem çok bilgili, çok dinine bağlı ve cömerttir. Müslümanlığı yaymak için yaptığı mücadelelerde insanların yanında büyücü, cadı ve dev gibi olağanüstü güçlerle de savaşır. " Aşkar Devzâde" isimli atı da kendisi gibi kahramandır. Arap, Fars ve Türklerin X-XX. yüzyıllar arasında oluşturdukları ortak İslâm kültür dairesinin ürünüdür. Orta Asya'da yaşayan Türk guruplar arasına da yayılarak Türk kabul ve değerleriyle ortak potada erimiştir.