Babür İmparatorluğu Özet

'Genel Türk Tarihi' forumunda Masal tarafından 7 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


 1. Babür İmparatorluğu Hakkında Özet Bilgi


  Babür İmparatorluğu Özet Bilgi


  Babür İmparatorluğu, Timur'un torunlarından Zahireddin Muhammed Babür'ün kurduğu Hint-Türk İmparatorluğu bunların en uzun ömürlüsü, en güçlüsüdür.


  Zahireddin Mahmud Babür, 14 Şubat 1483'te Fergana'da doğdu. Babası, Timur'un torunu ve Fergana hükümdarı Ömer Şeyh Mırza idi. Ömer Şeyh Mırza 1494'te ölünce yerine en büyük oğlu Babür geçti.

  Hükümdarlığının daha ilk yıllarında Babur, amcası Sultan Ahmet ve dayısı Mahmut Han ile uğraşmak zorunda kaldı. Şeybani Özbekleri karşısında başarılı olamayacağını anlayınca, kan dökmeden ele geçirdiği Kabil’de imparatorluğunun temellerini attı (1504). Dahâ sonra Pani-pat Meydan Savaşında (1526), Lodi Devleti’ni ortadan kaldırdı. Agra’ya, Se-merkant’a ve Buhara’ya akınlar düzenledi. Ölümünden sonra yerine geçen oğlu Hümayun Şir Şah Surun yönettiği Afganlılara yenildi. Kuzey Hindistan’dan Afganistan ve Sind’e kaçmak zorunda kaldı. 1555′te geri dönerek Delhi ve Agra’ya yeniden egemen oldu. Hümayundan sonra tahta çıkan Ekber Şah’ın 50 yıl süren hükümdarlık döneminde Baburlular, Kuzey ve Orta Hindistan’da iyice yerleştiler. Malva ve Racput devletleriyle Gucrat ve Handeş ele geçirildi. Dekkan’daki devletler de doğrudan ya da dolaylı olarak Babur İmparatorluğu’ nun egemenliğini tanımak zorunda kaldılar.

  Ekber Şah’tan sonra tahta çıkan Cihangir ve Şah Cihan döneminde Mevar Racputları, Dekkan Sultanlığı ve Bengal kıyısına egemen olan Portekizliler Baburlulara boyun eğmek zorunda kaldılar. Şah Cihan, orta Asya ile Hindistan’ı tek bir Sünni yönetim altında toplamak istediyse de başarılı olamadı. Şah Cihan’dan sonra, kardeşi Dara’yı yenerek tahta çıkan Evrengzib’in 50 yıl süren hükümdarlığı sırasında Müslümanların ülke yönetimine ve bölgeye egemenlikleri doruk noktasına ulaştı. Onun 1707′de ölümüyle devlet giderek zayıflamaya başladı.

  Bazı eyaletler Afgan reislerinin, Çatların, Sihlerin eline geçti. Nadirşah’m 1738-1739′da Hindistan’ı ele geçirmesi, Delhi’yi alması ve Ahmet Şah Durrani’nin başlattığı seferler Baburluları zor durumda bıraktı. Hinduların yıldızı yeniden parlamaya başladı. İngilizler kıyılardan ülkenin iç kesimlerine doğru kayarken buna seyirci kalan Baburluların son hükümdarı II. Bahadır Şah, bir süre sonra Hindulan ayaklanmaya kışkırtmakla suçlanarak tahtından uzaklaştırıldı ve sürgüne gönderildi (1858).Böylece Babur İmparatorluğu da tarihe karıştı. Hindistan, Baburlular zamanında bilim, edebiyat ve sanatta çok büyük gelişmelere sahne oldu.
   


Yükleniyor...