Babür İmparatorluğu Kısa Bilgi

'Tarih Bölümü' forumunda Merve tarafından 7 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


  1. Babür İmparatorluğu Hakkında Kısa Bilgi

    Babür İmparatorluğu Hakkında Bilgi

    Hindistanda egemen olmuş Türk-İslam hanedanı (1526-1858). Kurucusu Baburdan ötürü Baburlular denildiği gibi Hint-Türk İmparatorluğu adıyla da bilinir. Hükümdarlığının daha ilk yıllarında Babur, amcası Sultan Ahmet ve dayısı Mahmut Han ile uğraşmak zorunda kaldı. Şeybani Özbekleri karşısında başarılı olamayacağını anlayınca, kan dökmeden ele geçirdiği Kabilde imparatorluğunun temellerini attı (1504). Dahâ sonra Panipat Meydan Savaşında (1526), Lodi Devletini ortadan kaldırdı. Agraya, Semerkanta ve Buharaya akınlar düzenledi. Ölümünden sonra yerine geçen oğlu Hümayun Şir Şah Surun yönettiği Afganlılara yenildi. Kuzey Hindistandan Afganistan ve Sinde kaçmak zorunda kaldı. 1555′te geri dönerek Delhi ve Agraya yeniden egemen oldu. Hümayundan sonra tahta çıkan Ekber Şahın 50 yıl süren hükümdarlık döneminde Baburlular, Kuzey ve Orta Hindistanda iyice yerleştiler. Malva ve Racput devletleriyle Gucrat ve Handeş ele geçirildi. Dekkandaki devletler de doğrudan ya da dolaylı olarak Babur İmparatorluğu nun egemenliğini tanımak zorunda kaldılar Evrengzib döneminde bu bölgelerdeki üstünlük sağlamlaştırılarak diplomasi alanında daha çok Safevilerle dostça ilişkiler kuruldu. Ayrıca Özbeklerle de antlaşma yapılarak Portekizlilerden gelebilecek tehlikeye karşı Osmanlılarla işbirliğine gidildiyse de İstanbul ile Delhi arasındaki uzaklık bu işbirliğinin gerçekleşmesine engel oldu. Ekber Şahtan sonra tahta çıkan Cihangir ve Şah Cihan döneminde Mevar Racputları, Dekkan Sultanlığı ve Bengal kıyısına egemen olan Portekizliler Baburlulara boyun eğmek zorunda kaldılar. Şah Cihan, orta Asya ile Hindistanı tek bir Sünni yönetim altında toplamak istediyse de başarılı olamadı. Şah Cihandan sonra, kardeşi Darayı yenerek tahta çıkan Evrengzibin 50 yıl süren hükümdarlığı sırasında Müslümanların ülke yönetimine ve bölgeye egemenlikleri doruk noktasına ulaştı. Onun 1707′de ölümüyle devlet giderek zayıflamaya başladı. Bazı eyaletler Afgan reislerinin, Çatların, Sihlerin eline geçti. Nadirşahm 1738-1739′da Hindistanı ele geçirmesi, Delhiyi alması ve Ahmet Şah Durraninin başlattığı seferler Baburluları zor durumda bıraktı. Hinduların yıldızı yeniden parlamaya başladı. İngilizler kıyılardan ülkenin iç kesimlerine doğru kayarken buna seyirci kalan Baburluların son hükümdarı II. Bahadır Şah, bir süre sonra Hindulan ayaklanmaya kışkırtmakla suçlanarak tahtından uzaklaştırıldı ve sürgüne gönderildi (1858).Böylece Babur İmparatorluğu da tarihe karıştı. Hindistan, Baburlular zamanında bilim, edebiyat ve sanatta çok büyük gelişmelere sahne oldu.
    alıntı