B İle Başlayan Deyimler Ve Anlamları

'Atasözleri ve Deyimler' forumunda Masal tarafından 10 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


 1. B İle Başlayan Deyimler ve Açıklamaları


  B Harfi İle Başlayan Deyimler ve Anlamları


  Baba Ocağı (Yurdu) :
  Ezelden beridir ailesinin malı olup içinde yaşadığı ev, yurt ,toprak.

  Bacası Tütmez Olmak : Ailesi dağılmak ya da büyük bir felakete uğramak anlamında kullanılır.

  Bağlandığı Yerde Otlamak : Uzun zaman önceki durumunda kalıp hiçbir ilerleme göstermemek, yerinde saymak.

  Bağrına Taş Basmak : Derdini kimseye anlatamadan her türlü acıya katlanmak.

  Baklayı Ağzından Çıkarmak : Sabrı tükenip o zamana kadar sakladığı şeyleri en sonunda söylemek.

  Baldırı Çıplak : İşsiz, sataşmaya bahane arayan serseri.

  Bal dök te yala : Her yerin tertemiz olduğu anlamında kullanılır.

  Balık İstifi : Sıkışık olarak bir yere dolmuş şeyler ve insanlar için kullanılır.

  Balta Değmemiş : İçinden hiç ağaç kesilmemiş orman.

  Baltayı Taşa Vurmak : Farkında olmayarak karşısındaki insana düşüncesizce söz söyelemek, pot kırmak, çam devirmek, gaf yapmak.

  Bam Teline Basmak : Duyarlılık gösterdiği bir konuda bir insana çok kızdıracak söz söylemek ya da iş yapmak.

  Bana Göre Hava Hoş : Öylede olsa böylede olsa benim için fark etmez. Yeğlenecek durumu başkaları düşünsün anlamında kullanılır.

  Bana mısın Dememek : Kişi ya da şey durumlarını değiştirilmesi için girişilen büyük çalışmalardan hiç etkilenmemek.

  Barut Fıçısı : Her an olay çıkabilecek anlar için kullanılan deyim.

  Basıp Gitmek : Aklına koyduğu şeyi yapmak üzere bulunduğu yerden uzaklaşmak, çekip gitmek.

  Basireti Bağlanmak : Doğru yolu görememek, alabileceği uygun tedbiri alamamak.

  Baskın Çıkmak : Bir konuda üstünlüğünü göstermek.

  Başa Kakmak : Yaptığı iyiliği birinin yüzüne vurarak söylemek, onu üzmek.

  Baş Belası : Bir kimseye musallat olup sıkıntı veren ve bir türlü uzaklaştırılamayan kişi veya şey anlamında kullanılır.

  Baş Eğmek : Güçlünün buyruğuna uymayı kabul etmek.

  Baş Göz Etmek : Evlendirmek.

  Başı Ağırmak : Bir işten dolayı sorumlu duruma düşmek.

  Başı Altından Çıkmak : Kötü bir şey bir kişinin düşünüp planlamasıyla meydana gelmek.

  Başı Boş Bırakmak : Denetimi altında bulunması gereken kimseyi hiç denetlemeyerek, kendi bildiğini yapmaya bırakmak.

  Başı Dara Düşmek : Çok sıkıntılı çare bulunması zor bir durumda kalmak.

  Başı Derde Girmek : Daha önce güçlüğünü düşünemediği ya da istediği dışında olarak sıkıcı, üzücü bir işle uğraşama zorunda kalamk.

  Başı Dumanlı : Üstünü sis kaplamış dağ. Sevdadan ya da içkiden sarhoş olan.

  Başı Göğe Ermek : Uğraşa uğraşa layık olmadığı şeyi elde ettiğinde çok sevinip böbürlenmek.

  Başına Buyruk : Kimseden izin almaksızın dediğini yapan.

  Başına Çalmak : Bir şeyi birine öfke ve sert davranışlar kullanarak söylemek.

  Başına Çorap Örmek : Birini felakete sürüklemek için belli etmeksizin plan hazırlamak.

  Başına Devlet Kuşu Konmak : Beklemediği büyük bir nimete kavuşmak.

  Başında Kavak Yeli Esmek : 1-Bir genç yükümlülük duygusundan uzak, zevk ve eğlence peşinde koşmak. 2-Gerçekleşmeyecek şeyler için vakit geçirmek.

  Başından Kaynar Sular Dökülmek :
  Çok utandırıcı ya da sıkıntı verici bir durum karşısında vücudunu sıcak bir ter basmak.

  Başından Sağmak : Bir kişiyi yanından uzaklaştırmak, başından atmak.

  Başını Alıp Gitmek : Kimseye danışmadan ve nereye gideceğini kimseye söyelmeden çevresindekilerle ilgisini kesip bulunduğu yerden uzaklaşmak.

  Bel Bağlamak :
  Birisinin kendisine yardımcı olacağına inanıp ona güvenmek.

  Belini Bükmek : Bir kişiyi büyük üzüntü içinde bırakmak ve birşey yapamaz duruma getirmek.

  Benlik Davası : Söz sahibi ben olmalıyım, benim dediğim olmalı tutkusu, bencillik.

  Beş Para Etmez : Hiç değeri olmayan insanlar ve eşyalar için kullanılır.

  Beterin beteri : En kötü sanılandan daha kötü bir durum.

  Beyninden Vurulmuşa Dönmek : Çok üzücü bir haberle aşırı bir sarsıntıya uğrayıp, düşünme yeteneğini yitirir gibi olmak.

  Bıçak Kemiğe Dayanmak : Çekilen zahmet artık dayanılamayacak boyuta ulaşmak. Canına tak etmek.

  Bıçak Sırtı : Çok yakın çok az.

  Bıyığı Terlemek : Bıyığı yeni yeni çıkmaya başlamak.

  Bıyık Altından Gülmek : Birinin durumuna belli etmeden gülmek. Böyle bir duruma sevindiği halde bunu sezdirmemeye çalışmak. İçinden alay etmek.

  Biçilmiş Kaftan : Çok uygun.

  Bildiğini Okumak : Herkes ne derse desin istediğini yapmak, davranmak.

  Bileğine Güvenmek : Gücüne ya da hünerine güvenmek.

  Bin Pişman Olmak : Bir şeyden dolayı çok pişman olmak. Pişmanlık duymak.

  Bir Baltaya Sap Olmak : Belirli bir iş sahibi olmak.

  Bir Çuval İnciri Berbat Etmek : Yolunda olan bir işi yanlış davranışıyla kötü bir duruma sokmak.

  Bir Deri Bir Kemik Kalmak : Çok zayıf kimse için kullanılır.

  Bir Dikili Ağacı Olmamak :
  Toprak üzerinde hiçbir malı bulunmamak.

  Bir İçim Su : Güzel insanlar ve güzel kadın için kullanılır.

  Boğaz Boğaza Gelmek : Birbirini boğmak istercesine kavga etmek.

  Boğaz Derdi : Yaşamak için kazanç sağlama kaygısı, yemek pişirme hazırlama sıkıntısı.

  Boğazı Kurumak : Çok konuşmaktan dolayı sesi çıkmaz olmak.

  Boğazına Düşkün : Yeme içmeyi çok seven kişilker için kullanılır.

  Boğazından Kesmek : Para arttırmak için yiyecek giderlerinden kısmak.

  Boğaz Tokluğuna Çalışmak : Para almadan karnını doyurma karşılığı çalışmak.

  Bostan Korkuluğu : Kuşlar ürküp yaklaşmasınlar diye tarlaya dikilen insan biçimindeki nesne. iş başında bulunduğu halde görevini yapmayan ve sözü geçmeyen işi başkalarının eline bırakmış olan göstermelik kişi.

  Boş Atıp Dolu Tutmak : Umutsuz olarak girişilen işin iyi sonuç vermesi.

  Boş Bulunmak :
  Dikkatsiz ve dalgın bir durumda olmak.

  Boş Gezenin Boş Kalfası : İşsiz, güçsüz dolaşan bir adam.

  Boy Atmak : Uzamak.

  Boynum Kıldan İnce : Adaletli yargı karşısında verilecek her cezaya razıyım anlamında kullanılır.

  Burnu Bile Kanamamak : Büyük bir kazadan yara almadan kurtulmak.

  Burnu Büyümek : Herhangi bir olaydan ötürü bir kişinin büyüklenmesi, kibirlenmesi.

  Burnundan Kıl Aldrmamak : Davranışlarına karşı hiç söz söyletmemek, en küçük bir eleştiriye ya da itiraza sinirlenip, köpürecek kadar huysuz olmak.

  Burnundan Solumak : Çok öfkelenip, çok sinirlenmiş olmak.

  Burnunun Direği Sızlamak : Bir yerinin acısı burun direğini sızlatacak kadar aşırı olması durumu. Yakınlarından birinin durumuna çok üzülüp ona acımak.

  Burnunun Ucunu Görememek : Dikkatsizlik, sarhoşluk gibi nedenlerle çok yakınında olan şeyi, ayak bastığı yeri görememek.

  Burun Buruna Gelmek : İki ayrı yönden gelen kişilerin birbirlerine çok yaklaşması.

  Burun Kıvırmak : Bir şeyi ya da kişiyi beğenmeyip, küçümsemek.

  Buz Kesmek : Çok üşümek, vücudu buz gibi olmak.

  Buz Üstüne Yazı Yazmak : Bir kişiye üzerinde etki yapmayan sözler söylemek. Etkisi çok az süren bir iş yapmak.

  Büyük oynamak: 1. Büyük bir tehlikeyi göze alarak bir işe girişmek. 2. Çok fazla para koyarak kumar oynamak.

  Büyük (söz) söylemek: Başkasının düştüğü kötü duruma düşmeyeceğini söyleyerek övünmek.

  Büyük sözüme tövbe!:
  Bir konuda kesin konuşulduğunda ya da bir başkasının düştüğü kötü dur ama düşmeme iddiasında bulunulduğunda Cenab-ı Allah`tan böyle bir duruma düşürmemesini dileme.

  Büyüklük göstermek: Elinde her imkân varken kötülük yapmamak, affetmek, iyi davranmak.

  Büyümüş de küçülmüş: Davranışları, konuşması yaşının üstünde olan, büyükler gibi hareketler yapan çocuk."Aman yarabbim, şunun söylediği sözlere bakın hele, büyümüş de küçülmüş sanki!"
    2. Saol gerçekten çok işime yaradı....