B İle Başlayan Bebek İsimleri

'Bebek Bakımı' forumunda Masal tarafından 7 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


 1. B Harfi İle Başlayan Bebek İsimleri


  B İle Başlayan İsimler  B ile Başlayan Erkek İsimleri:

  Baha: Güzellik, parıltı

  Bahaddin: Dinin değerlisi, güzelliği

  Bahadır: Yiğit, batur

  Balamir: M.Ö. 475 yıllarında Don Irmağı'nı geçerek Rusya'yı alan, Tuna kıyılarına dek dayanan bir Türk hükümdarı

  Balkır: Işıl ışıl parıldar, ışık saçar

  Baran: Durağanlığı harekete çeviren etken, direnci kıran ya da Direnç doğuran özellik, güç, ulu, yüksek

  Baranalp: Güçlü yiğit

  Baransel: Güçle ilgili, güçlü sel

  Barçın: Süslü ipekli kumaş

  Barın: Güç, baran; Moğol döneminde Orta Asyada'ki büyük Türk boylarından birinin adı

  Barış: Savaştan ya da dargınlıktan sonra, iki yanın uzlaşması, anlaşması

  Barkın: Görmek, gezmek ereğiyle yolculuklar yapan kimse, gezgin

  Barlas: İyi savaşa, savaşçı yiğit

  Bartu: En eski Türk hanlarından birinin adı

  Bartunç: Güçlü tunç

  Başar: Gereken biçimde bitir, yapacağın işte başarıya ulaş

  Başaran: Yapacağı işte başarıya ulaşan, işi gereken biçimde bitiren Ereğine ulaşan

  Başer: Başta gelen kimse, başta gelen er

  Başhan: Hanların başı

  Batı: Güneş'in battığı yön

  Batıbek: Batı beyi

  Batıhan: Batının sultanı, hanı

  Batu: Güçlü, yiğit, alp, güneşin battığı yön

  Batuhan: Batuğhan

  Batur: Alp, yiğit, yürekli, bahadır

  Baturalp: Yürekli yiğit, yiğitler yiğidi

  Baturay: Hem yiğit hem Ay gibi olan

  Baybars: Eskiden Türklerin besledikleri bir tür küçük kaplan; çok zengin ve kaplan gibi yiğit Türk Memluk İmparatorluğu'nun dördüncü sultanının adı

  Baybora: Hem zengin hem fırtına gibi

  Bayhan: Zengin han

  Baykal: Yaban atı, Moğolistan'da büyük bir göl, deniz

  Baykam: Sağaltman, sağlığa kavuşturan kimse

  Baykan: Soylu kimse, zengin ve soylu

  Baysal: Kavgası dövüşü olmayan ortamın hali, dirlik düzenlik bolluk durumu

  Baysan: Varlıklı ve ünlü

  Bediz: Açık, belli, görünen. 2.Süs

  Beha: Ender, zor bulunan

  Behir: Deniz

  Beker: Güçlü, kuvvetli

  Bekir: Sabah erken kalkan.

  Bektürk: Türk geleneklerine güçlü bir şekilde bağlı olan

  Bener: Kendisinin koruyucu olduğuna inanan kişi

  Beran: Koç başı

  Berdan: Eşitliği sağlayan kimse

  Berge: İz

  Bergin: Güçlü, kuvvetli

  Berhan: Sağlam, güçlü kan 2.Güçlü komutan

  Berk: Sert, sağlam, katı 2.Yıldırım

  Berkal: Sağlam, güçlü, sert ol

  Berkan: Parıldayış, şakıma

  Berkant: Bozulamaz yemin 2.Sağlam, güçlü 3. Orta Asya'da sıradağlar

  Berkay: Güçlü ve ay gibi

  Berke: Kamçı, kırbaç

  Berker: Güçlü, sağlam erkek

  Berkin: Çok kuvvetli 2.Pekiştirilmiş

  Berkkan: Geçmişi sağlam olan kimse

  Berkman: Kişiliği sağlam olan kimse

  Berksan: Adı, sanı sağlam bilinen

  Berksay: Sert kaya

  Berktan: Tanyeri gibi güzel ve güçlü

  Bertan: Tan yeri gibi güzel ve güçlü kimse

  Bilal: Suyla ıslatan; ıslaklık

  Bilan: Değerli taşlarla süslenmiş kılıç kemeri

  Bilge: Bilgi dağarcığı ile yücelmiş kimse. 2.Göktürk hakanı

  Bilgealp: Bilgili ve cesur kişi

  Bilgekağan: Bilgili ve savaşçı kişi

  Birant: Yemin, tek ant

  Bircan: Yekvücut

  Birkan: Aynı kandan, aynı soydan olan

  Birol: Bir tane olan

  Boğaçhan: Efsaneleşmiş Türk kahramanı. dede Korkut Öykülerinde adı geçen yiğit

  Bolat: Çelik gibi sert

  Bora: Yağmur getiren fırtınalı sert rüzgar

  Borahan: Sert hakan

  Boran: Rüzgar şimsek ve gökgürültüsü ile ortaya çıkan sağanak yağışlı hava olayı

  Buğra: Erkek deve

  Buğrahan: İlk İslam devletlerini kuran Türk hükümdarlarından bazılarına verilen ad

  Bulut: Havadaki su buharının yükselip yoğunlaşmasıyla oluşan su damlacıkları birikintisi

  Burak: Hz. Muhammed'in Miraç'da bindiği atın ismi

  Burhan: Bir şeyi ispat etme aracı, kanıt

  Burkay: Buruk ay

  Büke: Pehlivan 2.Bilgili, zeki kişi 3. Ejderha

  B ile Başlayan Kız İsimleri

  Bağdagül : bahçedeki gül

  Bağlan : Deste, tutam, demet, kızıl renkli bir tür yaban kazı; "bağlanmak"tan buyruk

  Bahar : Doğanın canlandığı mevsim

  Bahriye : Donanma ve denizle ilgili

  Bakanay : bakmakta olan Ay, gören Ay

  Bala : Bala ufak tefek, küçücük; küçük ve güzel; çocuk yavru

  Balaca : bala, ufacık küçücük küçük ve güzel

  Balahun : Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin ikinci karısının adı

  Balca : Bal damlası, bal gibi

  Balcan : bal gibi can, tatlı can

  Baldan : bal gibi tatlı, baldan yapılmış

  Balı : Türk erenlerinden birinin adı

  Balım : "Benim balım" bal gibi tatlım

  Balkı : ışık parlayış, şavk pırıltı

  Balsarı : bal renginde olan, bal sarısı

  Banu : Ev kadını , bayan

  Başak : ekinlerin, taneleri taşıyan kılçıklı başı

  Başgöze : akarsuyun çıktığı yer

  Bedia : Güzellik, üstün değerli olan

  Bedis : açık, belli görünen; süs, bezek, bediz

  Bediz : açık , belli, görünen; süs bezek, bedis

  Bedriye : Ayın ondürdüncü geceki haliyle ilgili

  Begüm : hanım, hanımefendi, saygıdeğer kadın

  Behice : Şen güleryüzlü

  Behiye : Güzel ve alımlı kadın

  Belen : Iki dağ arasından geçen yol, geçit; tepe, yüksek yer, üzeri yassı tepe

  Belgi : bir şeyi benzerinden ayıran ve onu belirleyen özellik

  Belgin : Açık. belirli, farkedilen

  Belgün : belli, belirli gün

  Beliz : Işaret ve iz nişan ve iz

  Belkıs : Yunanca asıllı olup Arapçaya geçen tarihi bir isim

  Benal : "beni al"

  Benan : beni an beni unutma

  Benay : ben Ay'ım Ay gibiyim

  Benek : ben gibi ufak leke

  Bengi : ölümsüz, sonsuz, sonsuza dek sürecek olan, hiç ölmeyecek olan

  Bengisan : ölümsüz san, sonsuza kadar sürecek ad

  Bengisu : İnsana ölmezlik verdiğine inanılan su / Abıhayat

  Bengül : beni gül olan, beni gül gibi güzel olan

  Benian : "Beni her zaman anımsa, beni an"

  Benice : ölümsüz, sonsuz

  Bensu : ben su gibiyim, güzelim

  Beren : koyun yavrusu, kuzu; güçlü; tanınmış

  Beria : Güzellik ve olgunlukta akranlarından üstün olan

  Beril : Mücevher olarak da kullanılan bir tür maden

  Berin : Manen çok yüksek

  Berna : Genç, delikanlı

  Berra : Doğru sözlü, hayır işleyen

  Berrak : Temiz, saf, arınmış

  Berrin : Manen çok yüksek, yüce yaradılışlı

  Beste : Ezgilerin özgün dizimi,

  Beşgül : beştane gül

  Betigül : yüzü gül, gül yüzlü

  Betigün : Beti:Yüz (Bet benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, Aydınlık yüz

  Betil/Betül : Temiz, iffetli

  Betil : "erkek eli değmemiş, erkekten uzak yaşayan, namuslu, günah işlememiş Kadın"anlamına gelen Arapça "betül" sözcüğünden türkçeleşmiş olabilir

  Beyhan : Bey soyundan

  Beyza : Beyaz / En beyaz

  Bezek : süs, takı

  Bezen : Bezek, çok göze çarpan süs.

  Bihter : En iyi

  Bike / Bikem : Kadın, hanım

  Bike : evlenmemiş, çocuk doğurmamış, erden

  Bilen : bir şeyi anlamış ya da öğrenmiş olan, bilgisi olan, alışmış olan;tanıyan

  Bilgay : bilgili ve Ay gibi güzel

  Bilge : Çok bilen ve bildiklerini başkalarının yararına sunan

  Bilgehan : çok bilgili devlet başkanı, bilge devlet başkanı; Göktürk imparatorlarından Birinin adı

  Bilgen : bilen, bilgili

  Bilger : bilen, bilgili, bilgen

  Bilgi : bir iş ya da konuyla ilgili olarak bilinen şey

  Bilgin : Herhangi bir konuda derin bilgisi olan kimse.

  Bilgisel : bilgiyle ilgili, bilgi özelliğinde

  Bilgül : bil ve gül, "bilirsen gülersin, mutlu olursun"

  Bilgün : "günü bil"

  Bilin : herkesçe tanın, bilmek işine konu ol

  Billur : Pek duru ve temiz cam

  Bilsev : "bilerek sev"

  Binay : bin tane ay

  Bingül : bin tane gül

  Bingün : bin tane gün; bin tane güneş

  Biniz : bin tane iz

  Binnaz : bin türlü naz eden, bin tane naz

  Binnur : Çok nurlu

  Biray : Ay gibi tek, eşsiz

  Bircan : biricik ve cana yakın

  Birce : Biricik, bir tanecik

  Bircim : "Biriciğim" in bir biçimi

  Birdal : bir tek dal, bir tek dal gibi olan

  Birgen : yalnızlığı seven, yalnızlığa alışık

  Birgül : bir tek gül

  Birim : bir niceliği ölçmek için kendi türünden seçilen örnek ve değişmez parça; "birtanem, biriciğim

  Biriz : Bir tekiz, bir tanetiz, birciğiz

  Birsel : bir sel gibisin, bir selsin

  Birsen : "bir tek sen", "senden başkası değil"

  Birsin : biriciksin, teksin, eşin benzerin yok

  Birsu : bir içim su gibisin

  Birtek : eşi benzeri, ikincisi olmayan, biricik; çok sevilen; bir ve tek olan

  Birtür : tek türlü, başka türlü olmayan, benzeri olmayan

  Bozcin : Buğu soğuk bir cisim üzerinde ince bir tabaka durumunda yoğunlaşmış su buharı

  Bucak : Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad (Köşe bucaktaki anlamı gibi)

  Buket : Çiçek demeti

  Bulca : bulunmuş bir biçimde

  Buluş : herkesin kolay düşünemeyeceği yaratıcılık; bulma biçimi

  Burcu : güzel koku, ıtır

  Burcum : güzel koku; burcu

  Burçak : taneleri hayvan yemi olarak kullanılan, mercimeğe benzeyen bir bitki

  Burçin : dişi geyik, bozcinbozçin, bürçin

  Büklüm : bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu halka ya da kat kıvrım

  Bürçin : dişi geyik, bozcin, bozçin, burçin; Cengiz Han'ın ilk eşinin adı

  Bürüm : burulmuş, katlanmış olan

  Bürümcek : Iprişim yumağı, ipek ipliği yumağı

  Bürümcük : Ipekten dokunmuş kumaş

  Büşra : İyi haber

  Büyüm : "büyü" sözcüğünün "m" iyelik eki almış biçimi; beni büyüleyen, benim büyüm