B Harfi ile başlayan özlü ve anlamlı sözler

'Etüt Merkezi' forumunda HazaN tarafından 13 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. Biri yarar, ikisi karar, üçü zarardır.Türk Atasözü


  Bir adama tesir etmek ona kendi ruhunu vermek demektir.


  Bilgi bir fazilet değil bir kudrettir ki, hem hayra hem şerre yarayabilir.Seymaur


  Bir çocuğa hayat vermek değil ona bir de ruh vermek lâzımdır.Strindberg


  Bilim, hızla geçip giden hayatın tecrübelerini bize kısa zamanda kazandırır.A. Puşkin


  Bugün bir parça ıstırap yarın seni bin felâketten kurtarır.Tullio Murri


  Bir şeyi gerçekten kuvvetle isteyenlere tesadüf hemen daima yardım eder. D. Balzac


  Bir maksada ulaşmayı kuvvetle arzu etmek o maksadın elde edilmesine yaklaşmak demektir.Paul Nyssen


  Büyük şeylerin küçüklüğünü kendilerinde duyanlar başkalarındaki küçük şeylerin büyüklüğünü farkedemezler.Kakuzo


  Bir düşmandan kurtulmanın en iyi çaresi onu kendine dost etmektir.Henri IV


  Başkalarını hep bağışla; kendini hiç bağışlama.Syrus


  Barışı korumanın en iyi yolu, savaşa hazır olmaktır.Washington


  Bizi idare edenler, hükümetle gazetelerdir.Wendel Philip


  Basın hürriyeti kalkarsa, vicdan, eğitim, konuşma hürriyetleri de kalkar.F. D. Roosevelt


  Başlamak, yarı bitirmektir.Horatius


  Bir işe hemen başlama; iyice düşün. Bir hastalık başlamaya görsün, dünyanın bütün ilâçlarını getirsen, yine faydasızdır.Ovidius


  Bir şeye ait her şeyi öğrenin ve her şeye dair bir şeyler bilin.Prof. Van Dyke


  Bir tek meziyetim vardır : Asla yeise kapılmamak.Mareşal Fos


  Bir damla bal bir fıçı ziftten daha fazla sinek avlar.D. Karneci


  Büyük başın ağrısı da büyük olur.Türk Atasözü


  Bir örs iseniz sabırlı olmasını, çekiç olduğunuz zaman da kuvvetli vurmasını biliniz.D. Karneci


  Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.Türk Atasözü


  Bakmakla öğrenilse köpekler kasap olurdu.Türk Atasözü


  Büyük kusurlar ekseriya halatlar gibi, birçok ufak kusurların birbirleriyle örülmesinden meydana gelir.V. Hugo


  Başkasının arkasından, duyduğu zaman hoşlanmayacağı ayıplarını ve eksiklerini söylemek büyük günahtır.Hz. Muhammedi


  Bey ardından kılıç çeken çok olur.Türk Atasözü


  Bir elin nesi var, iki elin sesi var.


  Bilgi de tek başına bir güçtür.


  Bütün bildiğim, bir şey bilmediğimdir.


  Bazı şeyleri yarım bileceğine, bir şey bilme, daha iyi.


  Bütün ordulardan kuvvetli bir şey vardır : Vakti gelen fikir.Wolter


  Bir gün kederleriniz olursa ve ıstırabınız alnınıza bir lanetin karayazısını yazarsa bunu alın terinizden başka bir şey temizleyemez.K. Gibran


  Başağı dik olan ekinin tanesi boş olur.Türk Atasözü


  Başakların içi boş olanıdır ki, başını daima havada tutar.Fazıl Ahmet Aykaç


  Bazı kitaplar tatmak için, bazıları yutmak için, pek nadiri de çiğnemek ve sindirmek içindir.Bacon


  Bir gırtlak kırk boğumdur.Türk Atasözü


  Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.Mithat Cemal Kuntay


  Boş çuval dik durmaz.Türk Atasözü


  Bir insanın bahtından ziyade namus ve doğruluğuna bel bağlamalıdır.Solon


  Bir insanın kültür seviyesini öğrenmek istiyorsanız boş zamanlarında ne yaptığını sorunuz.W. Churchill


  Bir kişi için sağlık ne ise sosyal bir bünye için de hürriyet odur. Eğer insan, sağlığını kaybederse dünyada hiç bir zevk onu doyurmaz; şayet toplum da hürriyetini kaybederse kuvvetten düşer ve mutluluk yüzü görmez.Bolingbroke


  Bize vazifenin öğretilmesinden çok sevdirilmesi gerektir.A. Vinet


  Başkalarının haklarını ve onlara karşı olan vazifelerini düşündüğü halde, kendi haklarını dikkate almayan kimseler hayal kırıklığı ve acılardan kurtulamazlar.Mme. Guizot


  Birbirine yakın olmayan hurma ağaçları nasıl meyva vermezlerse, vazife ile hak da beraber yürümezlerse meyvasîz kalırlar.Lamennais Bazı insanlar koca evreni bilirler de, kendilerini bilmezler.La Fontaine


  Belki hiç bir hususta amaca ulaşmak insana nasip olmaz; fakat buna rağmen ona doğru ilerlemek onun şerefi icabıdır.Guizot


  Bilen bilir, bilmeyen aslı var sanır.Türk Atasözü


  Bilim, bütün dünyanın malıdır; milletlerin sınırlarını tanımaz.-Goethe


  Başkalarını sık sık affediniz fakat kendinizi asla!M. Gandi


  Bir milletin değeri, o milleti meydana getiren fertlerin değeriyle ölçülür.John Stuart Mili


  Bana cihanda yalnız vatan aşkı kâfidir.Yavuz Sultan Selim


  Birisinden iyilik gören, bunu unutmamalı, birisine iyilik yapan, bunu hatırlamamalıdır.Charron


  Büyük suçlar işleyecek kabiliyette olmayanlar, başkalarından kolay kolay şüphe etmezler.La Rochejoucauld


  Bazıları büyük olarak doğar; bazıları sonradan büyüklük kazanır, bazılarını da zorla büyük yaparlar.Shakespeare


  Bir dostun üzüntüsüne her kim olsa iştirak eder. Ama bir dostun başarılarına iyi niyetle sevinmek, çok yüksek bir ruh hasleti icap ettirir.Oscar Wilde


  Bankacı, güneş parlarken size şemsiyesini veren; yağmur yağmağa başlar başlamaz da geri isteyen bir adamdır.Mark Twain - Bugün günah sayılan şey yarın fazilet olabilir.Fielding


  Bir dostunuz, yemiş bahçenizi geziyorsa, dalgın görünmeniz, en büyük nezakettir.Japon Atasözü


  Benim altı dürüst hizmetkârım var. Bütün bildiklerimi onlar bana öğrettiler. Adları, ne, nerede, ne zaman, nasıl ve niçin, kim?Rudyard Kipling


  Bizi metheden yalanı bir hamlede, bize acı gelen hakikati katre katre yutarız.Diderot


  Bütün insanları kendine dost etmek imkânsızdır, azizim. Düşmanın olmaması yeter.Seneca


  Bırakınız gençleri, dünyâyı hayal ettikleri gibi görsünler. Büyüyünce nasıl olsa, olduğu gibi görecekler.Woltaire


  Biz, insanları, kendilerinde keşfettiğimiz meziyetlerden dolayı değil, onların bizde buldukları meziyetlerden dolayı severiz.Byron


  Başka milletleri hürriyetlerinden mahrum edenler, er geç hürriyetlerinden mahrum edilirler.Abraham Lincoln


  Bizim ihtiyaçlarımızdan fazla olan şeyler, bize bir yük ve derttir.Seneca


  Bilgi, büyük adamı mütevazı yapar, vasat adamı şaşırtır; küçük adamı ise, kibirlendirir.Brigette


  Bir insanı medenileştirmeye karar verince, işe büyükannesinden başlayınız.Victor Hügo


  Bir insanın değerini öğrenmek istiyorsanız, kendisinden aşağı insanlara nasıl muamele ettiğine bakınız.Perreult


  Bir insanı tanımak istiyorsanız, onu büyük bir mevkie getiriniz.Tagore


  Başkalarının kusurlarını tartarken, parmağıyle terazinin kusur kefesini bastırmayan insan, pek azdır.Byron Laugeufeld


  Bir mucize olup da herkes başkalarının düşüncelerini okuyabilseydi, nice dostlukların güneş altındaki kar gibi eriyip yok olacağı şüphesizdir.Bertrand Russel


  Bir adam işine bağlılıkla samimi olur. İşinde muvaffak olacağına bir takım kanaatlar da beslerse, o adam her halde büyük bir geleceğe aday olur.Siji Noman


  Bir insan önce kendi nefsiyle mücadeleye başlarsa değerli bir adam olduğuna inanabilir.Broıoning


  Büyük kişileri büyük ümitler doğurur.


  Bir şeyi bilmemeniz, onu bilmediğiniz halde bildiğinizi zannetmenizden iyidir.G. Lansem


  Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir.Cevdet Paşa


  Bir gurur yıkmak bir yangın söndürmekten daha lüzumludur.Heraklit


  Bütün setler üstünden aşılmak için yapılmıştır.


  İnsan kadrini âlemde insan olmayan bilmez.Ziya Paşa


  Büyüklerin katlandıkları acılar da büyük olur.Shakespeare


  Bir kusuru açıkça itiraf etmek kusursuz olmağa yakındır.Syrus


  Başlanmamış bir işin zorluğu hakkında hüküm vermek hatadır.Güneş takviminden


  Brütüs yaşayan yerde Sezar ölmeğe mahkûmdur.Schiller


  Bin kişiye kumanda eden bir adam bizzat bin adam kuvvetinde yaşıyormuş hissini duyar.Bossuet


  Bir zincirin hepsi birden onu teşkil eden halkalardan daha kuvvetli değildir.Paul Uyssen


  Bulunduğu mevkiin üstüne çıkmaya çalışmayan adamın hayat hakkı olamaz.Eugene F. Berri


  Büyük adamların heykelleri hayattayken üzerlerine atılan taşlardan yapılır.Cocteau


  Bir memleketi yaşatmak için en lüzumlu şeylerden biri ve belki birincisi sağlam seciyelere malik olmaktır.Ruşen Eşref Ünaydın


  Bu memlekette bayrak sevgisi, vatan sevgisi gibi kuvvetli bir ağaç sevgisini aşılamak gerekir.Bediî Faik


  Bir devlet adamının kalbi, kafasında olmalıdır.Napoleon


  Birinin muhtaç olduğu şeyi sen kendiliğinden verirsen; iki kere makbule geçer.Syrus


  Boş kafalı insanla mütevazı insanı birbirinden ayırmak kolaydır : Birinciler hep kendilerinden bahsederler.La Bruere


  Bir insana en büyük krediyi karakteri temin eder.S. Maugham


  Bir memleket ancak adaletle ayakta durur.Çin Atasözü


  Benim için olgunluk tacının en güzel yıldızı başkalarının tesirine kapılmamak, hak ve haksızlık üzerine verilecek hükümlerde başkalarım dinlememektir.Çiçeron


  Bir memlekette ne kadar çok kanun varsa, adalet te o kadar çok yolunu şaşırır.E. A. Roth


  Başkasından üstün olmamız önemli bir şey değildir. Asıl önemli olan şey, dünkü halimizden üstün olmamızdır.Hint Atasözü


  Bilmek ister de bilinmek istemezsen bir şehirde yaşa yeter.Colton


  Bize değer kazandıran şeyler, yaptığımız işlerdir.G. Bancoft


  Bir kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yöneltilmiş bir tehdittir.Montesquieu


  Büyük adam, kıyamda iken büyük, hâk-i mağlubiyette yatarken daha büyük görünür.Cenap Sahabettin


  Büyük adamların ve meşhur kadınların hayatlarını inceledim. En büyük mertebeye erişenlerin, işlerini büyük bir gayretle, istekle ve çok çalışarak yapan kimseler olduklarını öğrendim.Harry S. Trumann


  Bir şey ki söylemesen de olur: Söyleme. Bir şey ki yapmasan da olur, yapma!..Tagor


  Bir kitap en iyi arkadaştır; bugün için ve ebediyen.M. F. Tupper


  Bir kütüphaneye sahip olan kişi, Allah'tan başka ne isteyebilir.John K. Bangs