Ayrılık Süresinde Barışmama Nedeniyle Boşanma Ve Dava Dilekçesi

'Kadınların Dünyası' forumunda Blue tarafından 19 Mart 2010 tarihinde açılan konu


 1. Ayrılık Süresinde Barışmama Nedeniyle Boşanma Ve Dava Dilekçesi

  . AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

  DAVACI :

  VEKİLİ :

  DAVALI :

  KONU : Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma İstemidir.

  AÇIKLAMALAR :

  1-) Müvekkilim davalı ile // tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden isimli çocukları olmuştur.

  2-) Müvekkilim ile eşi arasında evliliğin başından beri şiddetli geçimsizlik mevcuttur. Bu nedenle Ayrılık Davası açılmış ve // günü, 1 yıl süreyle müvekkilim ve eşinin ayrılığına karar verilmiştir. Bu konudaki Mahkemesi kararı // günü kesinleşmiştir.

  3-) Ayrılık hükmünün üzerinden 2 sene geçmiş olmasına rağmen müvekkilim ve eşi tekrar beraber olamamışlardır. Bu nedenle Boşanma Davası açılması zorunlu hale gelmiştir.

  HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 172 ve ilgili mevzuat.

  HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, Mahkeme kararı, tanık beyanları ve diğer deliller.

  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin eşinden boşanmasına ve isimli çocukların velayetinin tarafımıza verilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini saygılarımla talep ederim. //

  Davacı Vekili

  Avukat