Avarlar Devleti Kurucusu

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 3 Ağu 2012 tarihinde açılan konu

 1. Avarlar Devletinin Kurucusu  Avarlar Devleti Kurucusu Kimdir

  Avar Kağanlığı, Avar İmparatorluğu veya Avar Krallığı,bugünkü Macaristan, Slovakya, Hırvatistan, Slovenya, Romanya ve Sırbistan topraklarında 562-823 yılları arasında hüküm süren Türk devleti. Devlet Avar Kağanı Bayan tarafından kurulmuştur.

  Avarlar, Orta Asya kökenli bir kavimdir. Önce 3.-6. yüzyıllar arasında Asya'da, ardından 6.-9. yüzyıllar arasında Doğu Avrupa'da devlet kurdular. Avrupalıların da Arap ve Bizans kaynaklarına dayanarak Avar adını verdiği bu kavmi Göktürkler Apar olarak adlandırıyordu. Apar adı karşı koyan manasına gelmektedir. Ancak Çinlilerin Juan-Juan ve ya Cücen dedikleri kavim ile aynı olup olmadığı kanıtlanmamaktadır.

  Asya Büyük Hunlarına bağlı boylardan doğan bu kabile, Uar ve Kun olmak üzere iki büyük kabileye dayanmaktadır. Avarlar, 6. yüzyıl sonlarında bugünkü Moğolistan, İç Moğolistan ve Kore'ye kadar olan toprakları içine alan büyük bir devlet kurdular.

  552 yılında Göktürkler Avar hakimiyetine son verince Avar sülaleleri batıya doğru göçtüler. 558 yılında Sibir Türkleri ile karşılaştılar ve Sibirleri yağmaladılar. Karadenizin kuzeyinden geçerek bugünkü Romanya ve Slovakya topraklarına girdiler. Bizansın boşluğundan yararlanarak Balkanları denetimi altına aldılar.