Atom Nedir?

'Bunları biliyormusunuz' forumunda DiScOvErEr tarafından 6 Şub 2010 tarihinde açılan konu

 1. Atom:
  Kimya veya Fizikte atom, bir kimyasal elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük parçacığıdır.Sözcük Yunanca atomostan gelir, 'bölünemez' demektir. Eski Yunanistan'da bazı düşünürlere göre atom maddenin bölünemez en küçük parçasıydı. Modern kullanımdaki atomlar ise atomaltı parçacıklardan oluşur.
  _elektronlar, eksi yüklüdürler ve bu üçünün arasında en hafifidir.
  _protonlar artı yüklüdür, kütleleri elektronunkinin yaklaşık 1839 katıdır.
  _nötronlar yüksüzdür,onların da kütlesi elektronunkinin yaklaşık 1839 katıdır.
  Proton ve nötronlar beraberce atom çekirdeğini oluştururlar; bu parçacıklara nükleon da denir. Elektronlar çekirdeğin etrafında, ondan çok daha büyük olan elektron bulutunu oluştururlar.

  Atomlar, içerdikleri atomaltı parçacıkların sayıları ile birbirlerinden farklılık gösterirler. Aynı elementin atomları aynı sayıda protona sahiptirler, bu sayıya atom numarası denir. Buna karşın, aynı elementin atomları farklı nötron sayılarına sahip olabilir, bu sayılar o elementin izotoplarını belirler. Proton ve nötronlara kıyasla elektronlar atoma daha zayıf güçlerle bağlı olduklarından elektron sayısı kolaylıkla değişebilir. Çekirdekteki proton ve nötron sayısı da nükleer fisyon, nükleer füzyon ve radyoaktif bozunma yoluyla değişebilir, bu durumda atom başka bir elemente dönüşebilir.

  [​IMG]

  Atom kavramı maddenin fiziksel özelliklerini anlatmaya yarayan çeşitli teoriler tarafından kullanılır. Atomlar kimyanın temel yapı taşlarıdır ve kimyasal reaksiyonlarda Maddenin Korunumu Kanunu gereği korunurlar.
   
  Son düzenleme: 6 Şub 2010
Yükleniyor...