Atletizm Federasyonu İstanbul

'Spor Gündemi' forumunda Sitem tarafından 24 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


 1. İstanbul Atletizm Federasyonu  KURULUŞ

  1938 yılında 3530 Sayılı Beden Terbiyesi Kanunu ile Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü kurulmuş ve bu kanunun verdiği yetkiler doğrultusunda Başbakanlığa bağlı olarak, bir devlet kuruluşu statüsünde hizmete başlamıştır. Genel Müdürlük 28.05.1986 tarihinde yürürlüğe giren 3289 Sayılı “Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri” hakkında Kanun hükümleri doğrultusuna yeniden teşkilatlanmış, yapısal değişikliğe uğramış, maddi imkanlar artırılmış ve adı “Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir. 02.03.1989 tarihinde ise Başbakanlığa bağlanmış ve adı “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü” olmuştur. İllerde Vali, İlçelerde Kaymakam Gençlik ve Spor Başkanıdır.Taşra teşkilatının hizmetleri İllerde İl Müdürü, İlçelerde İlçe Müdürü tarafından yürütülür.

  ÖRGÜT YAPISI

  İstanbul GSİM Bir Müdür, Sekiz Şube Müdürü (Personel Şube Müdürlüğü, Tesisler-Makine ve Tesisat Bakım Onarım-Emlak Kamulaştırma şube Müdürlüğü-Gençlik Hizmetleri-Özel Salonlar Şube Müdürlüğü, Araç Bakım Onarım Şube Müdürlüğü, İşletmeler Şube Müdürlüğü, İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü, Bütçe ve Muhasebe Şube Müdürlüğü, Spor Şube Müdürlüğü nden oluşmuştur.

  GÖREVLERİ

  1-Tüm vatandaşların spor yapmalarını teminen kitle sporunun yaygınlaştırılmasını sağlamak.

  2-Boş zamanlarını işi ve okulu dışında geçiren gençliğin spor alanlarına ve faaliyetlerine çekilmesini sağlamak.

  3-Spor çalışmaları içinde yetenekli ,başarılı ve gelecek için ümit vadeden sporcuları tespit etmek, seçmek ve bu sporcuların korunması için tedbir almak.

  4-Yarışma sporları içinde yer alan sporcuların form ve performanslarının üst düzeyde tutulmasını sağlayıcı antrenman programlarının uygulanması için uygun spor ortamını hazırlamak.

  5-Okul spor faaliyetleri ile ilgili olarak Milli Eğitim Müdürlükleri ve Okullarla koordinasyon sağlamak.

  6-Antrenör ve hakem müesseselerinin faal verimli çalışmaları ve eğitimleri için gerekli tedbirleri almak.

  7-Spor kulüplerinin her bakımdan büyüyüp gelişmeleri için gereken yardım ve desteği sağlamak.

  8-Spor hizmet ve faaliyetlerinin uluslararası standartlarda ve ileri teknolojiye sahip spor malzemeleriyle yapılandırılmasını sağlamak için her türlü spor malzemesi satın almak, yapmak ve yaptırmak.

  9-Bölgesindeki spor tesislerinin yapımı, bakımı onarımı ve işletilmesiyle ilgili hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

  10-Spor federasyonları faaliyetlerinin yanında Bölgesinde İl spor faaliyetleri düzenlemek.

  11-Bölgesinde faaliyet gösteren spor dallarının geliştirilmesi için gereken her türlü tedbirleri almak.

  12-Belediyelerle işbirliği yapmak.

  13-Müdürlüğü ilgilendiren spor, gençlik, tesis, idari ve mali işlerde gerekli kararları almak. Genel Müdürlüğün isteği halinde gerekli konular hakkında görüş bildirmek.

  14-Özel kişi kurum ve kuruluşlarca açılan özel beden eğitimi ve spor tesislerinin açılış, izin ve denetimlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmak.

  15-İl ve İlçelerinde bucak ve köylerinde her yaştaki vatandaşlar ile engellilerin spor yapmasını sağlayacak tedbirleri almak, spor kulüpleri ve sporla ilgili kişi ve kuruluşları desteklemek ve bunlar arsında işbirliğini güçlendirmek.

  16-Gençlik ve Sporla ilgili eğitim çalışmalarında gerekli olan her türlü araç ve gereçlerin temini için gerekli işlemleri yapmak ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

  17-Gençlik Merkezleri kurmak, işletmek, gençliğin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için faaliyetler düzenlemek bu konuda özel kişi, kurum ve kuruluşla işbirliği yapmak.

  18-Tesislerin yapım, bakım, onarım ve hizmet ile ilgili bütün ihtiyaçlarını karşılamak.

  19-İl içinde çeşitli spor tesislerinin yapımına müsait arsaların tespitini yapmak, kamulaştırma veya kullanma hakkını almak suretiyle teşkilata kazandırmak.

  20-Her türlü bina, mal ve can emniyeti tedbirlerinin alınmasını temin ve uygulamasını sağlamak ve Müdürlüğün seferdeki çalışma düzeninin planlanması hususunda İl Savunma Sekreterliği ile işbirliği yapmak.