Atatürk'ün yazdığı geometri kitabı

'Tarih Bölümü' forumunda MeriH tarafından 25 Kasım 2010 tarihinde açılan konu


 1. Atatürk Türk milletine her alanda yenilik ve çağdaşlığın yolunu açarken, bilimsel anlamda da oldukça faydalı bir çalışmaya imza atmıştır. Atatürk’ün 1936-1937 yıllarında yazdığı 44 sayfalık geometri kitabı sayesinde bugün geometri terimleri en kolay ve anlaşılır şekilde yazılıp okunmaktadır. Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayı’nda kendi el yazısı ile yazmış olduğu geometri kitabında matematiksel bir çok terim geliştirilerek, anlaşılması oldukça güç olan Osmanlıca terimlerin ezberlenme ve öğrenme güçlüğüne son verilmiştir. Birçok terimi anlaşılır hale getiren Atatürk’ün geometriye katkıları oldukça büyük olmuştur.  Atatürk’ün yazdığı geometri kitabı, 1937 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yazar adı belirtilmeden yayımlanmıştır. Aynı yıl Atatürk, Türk Dil Kurumu’nun daha önce kullanılmakta olan ve çeşitli bilim dallarına ait terimleri Türkçe terimler ile yeniden düzenleyerek Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarma çalışmalarına başladığını ilan eder. Böylelikle okullarda eğitim Türkçe terimlerle basılmış olan kitaplarla başlar ve Türk kültür hayatında önemli bir adım atılmış olur.  İkinci baskısı 1971 yılında Türk Dil Kurumu tarafından çıkarılmış olan kitaptaki bir çok terim bizzat Atatürk tarafından türetilmiştir. Atatürk’ün geometriye verdiği önem ve geometri alanında yaptığı çalışmalar bilim adına yapılmış önemli çalışmalardır. Atatürk’ün kendisinin türettiği matematik terimleri ve yaptığı geometri tanımlarının büyük bir bölümü bugüne değin değişmeksizin kullanıla gelmiştir. Sadece birkaç terim sonradan küçük ölçüde değiştirilmiştir.


  Atatürk tarafından matematik ve geometri alanında değiştirilen Osmanlıca kelimelerin Türkçe karşılıkları  Osmanlıcası – Atatürk’ün önerdiği

  Bu’ud - boyut

  amûd - dikey

  dılı - kenar

  faraziye - varsayı
  hat - çizgi

  hattı munassıf - açıortay
  hattı mail - eğik
  kutur - çap

  kavis - yay

  kaaide - taban

  kaim zaviyeli müselles - dikey üçgen
  mekan - uzay
  muhit-i daire - çember
  mümâs - teğet
  mustatîl - dikdörtgen
  muhammes - beşgen

  mecmû - toplam

  mesâha-i sathiyye - alan
  mahrut - koni
  müselles-i mütesâviyü’l-adlâ’ - eşkenar üçgen
  müselles-i mütesâviyü’ssâkeyn - ikizkenar üçgen

  murabba - kare
  mümaselet - imsiy

  müştak - türev
  müsavi - eşit

  muvazi - paralel-koşut
  menşur - pürüzma
  mukavves - eğri
  muhit - çevre
  nisbet - oran

  nısf-ı kutur - yarıçap

  re’s - köşe
  re’sen mütekabil zâviyeler - ters açılar

  satıh - yüzey
  seviye - düzey
  şâkulî - düşey
  şibh-i münharif - yamuk
  tenasüb - orantı
  tamamlıyan zaviye - tümey açı
  umumi totale - ökül küre - yüre

  ufkî - yatay

  va’zîyet - konum

  veter - kiriş
  zâviye - açı
  zâviyetan’ı mütabâdiletân-ı dâhiletan - iç ters açılar
  zâviyetân-ı mütevâfıkatân - yöndeş açılar
  zaviyei hadde - dar açı

  Atatürk’ün önermiş olduğu kelimelerden sadece “varsayı, pürüzma, dikey üçgen, dikey açı, tümey açı, imsiy, ökül, yüre” terimleri yerine, “varsayım, prizma, dik üçgen, dik açı, tümler açı, benzerlik, tüm-bütün, küre” terimleri kullanılmaktadır.