atatürkün yaptığı yenilikler

'Tarih Bölümü' forumunda Misafir tarafından 15 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


 1. atatürkün yaptığı yeniliklerden bazı örnekler
   
 2. Cevap: atatürkün yaptığı yenilikler

  atatürkün yaptığı yenilikler nedir
    3. Cevap: atatürkün yaptığı yenilikler

  Atatürk'ün Siyasal Alanda getirdiği yenilikler

  Halifeliğin kaldırılması - 3 Mart 1924
  Saltanatın kaldırılması - 1 Kasım 1922
  Cumhuriyetin ilanı - 29 Ekim 1923

  Atatürk'ün Hukuk alanında getirdiği yenilikler

  Mecellenin kaldırılması - 1924 - 1937
  Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi - 1924 - 1937

  Atatürk'ün Ekonomi alanındaki yenilikleri

  Aşar vergisinin kaldırılması
  Örnek çiftlikler inşa edilmesi
  Sanayiyi Teşvik Kanunu'nun çıkarılıp yeni sanayi kuruluşlarının kurulması
  1. ve 2. Kalkınma Planları'nın (1933-1937) uygulamaya konulması,yurdun yeni yollarla donatılması

  Atatürk'ün Eğitim ve kültür alanındaki yenilikleri

  Öğretimin Birleştirilmesi - 3 mart 1924
  Yeni Türk harflarinin kabulü - 1 Kasım 1928
  Türk Dil ve Tarih kurumlarının kurulması - 1931-1932
  Üniversite öğreniminin düzenlenmesi - 31 Mayıs 1933
  Güzel sanatlarda yenilikler

  Atatürkün Yaptığı Toplumsal yenilikler

  Kadın erkek haklarının eşitlenmesi - 1926 - 1934
  Şapka ve kıyafet kanunu - 25 Kasım 1925
  Tekke,zaviye ve türbelerin kapatılması - 30 Kasım 1925
  Soyadı kanunu - 21 Haziran 1934
  Lakap ve unvanların kaldırılması - 26 Kasım 1934
  Uluslararası saat,takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü - 1925 -1931
    4. Millet Mekteplerinin Açılması (1920)

  Teşkilatı Esasiye Kanunu (1921)

  Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)

  Eğitim ve Öğretimin Birleştirilmesi (1924)

  1924 Anayasası’nın İlan Edilmesi (20 Nisan 1924)

  Şeriyye Mahkemelerinin Kapatılması (1924)

  Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş Denemeleri (1924-1930)

  Mecellenin Kaldırılması (1924-1937)

  Şapka Kanunu (25 Kasım 1925)

  Kılık ve Kıyafette Değişiklik (1925-1934)

  Takvim Saat ve Ölçülerde Değişiklik (1925-1935)

  Medeni Kanunun Kabulü (1926)

  Türk Ceza Kanunu (1926)

  Türk Kadınının Medeni ve Siyasi Haklarına kavuşması (1926-1934)

  Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (1926)

  Medreselerin Kapatılması (1926)

  Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)

  Harf Devrimi (1928)

  Güzel Sanatlarda Yapılan Yenilikler (1928)

  Devletin Dinine İlişkin Maddenin Anayasadan Çıkartılması (1928)

  Üniversite Reformu (1933)

  Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)

  Laiklik İlkesinin Anayasaya Eklenmesi (1937)