Atatürkün Yaptığı Yenilikler Nelerdir sırasıyla

'Tarih Bölümü' forumunda Wish tarafından 29 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Atatürkün yaptığı yenilikler ve tarihleri  Atatürkün yenilik getirdiği alanları 5 kategoriye ayırabiliriz bunlar : Siyasal, Toplumsal, Hukuksal, Eğitim ve Kültür ve Ekonomi alanlarındaki yeniliklerdir.

  Siyasal Alanda Atatürkün getirdiği yenilikler :

  Halifeliğin kaldırılması – 3 Mart 1924
  Saltanatın kaldırılması – 1 Kasım 1922
  Cumhuriyetin ilanı – 29 Ekim 1923

  Atatürkün Hukuk alanında getirdiği yenilikler :

  Mecellenin kaldırılması – 1924 – 1937
  Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi – 1924 – 1937

  Ekonomi alanındaki Atatürk yenilikleri :

  Çiftçinin özendirilmesi
  Aşar vergisinin kaldırılması
  Örnek çiftlikler inşa edilmesi
  Sanayiyi Teşvik Kanununun çıkarılıp yeni sanayi kuruluşlarının kurulması
  1. ve 2. Kalkınma Planlarının (1933-1937) uygulamaya konulması,yurdun yeni yollarla donatılması

  Atatürkün Yaptığı Toplumsal yenilikler :

  Kadın erkek haklarının eşitlenmesi – 1926 – 1934
  Şapka ve kıyafet kanunu – 25 Kasım 1925
  Tekke,zaviye ve türbelerin kapatılması – 30 Kasım 1925
  Soyadı kanunu – 21 Haziran 1934
  Lakap ve unvanların kaldırılması – 26 Kasım 1934
  Uluslararası saat,takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü – 1925 -1931

  Eğitim ve kültür alanındaki Atatürk yenilikleri :

  Öğretimin Birleştirilmesi – 3 mart 1924
  Yeni Türk harflarinin kabulü – 1 Kasım 1928
  Türk Dil ve Tarih kurumlarının kurulması – 1931-1932
  Üniversite öğreniminin düzenlenmesi – 31 Mayıs 1933
  Güzel sanatlarda yenilikler