Atatürk'ün Söylev ve Demeçlerinden

'Tarih Bölümü' forumunda Aysell tarafından 9 Kas 2009 tarihinde açılan konu

 1. Atatürk'ün Söylev ve Demeçlerinden

  Milli sınırlarımızın güneyde Musul, Kerkük ve Süleymaniye'yi içine alacak sekilde son bulduğunu" ifade etmis ve el yazısıyla "alacağım" diyerek Kerkük, Musul ve Süleymaniye'yi göstermistir.

  ***
  ...Milli arazimizden en ufak bir parçasını bizden koparmaya çalışmak pek haksız bir hareket olur. Buna kat'yen müsade etmeyiz.

  ***

  ...Efendiler, arazi meselesi ve hudut meselesi Misak-i Milli'nin malim-i aliniz birinci maddesinin daireyi şümulüdür, Misak-i Milli şu hat bu hat diye hiçbir vakit hudut çizmemiştir, o hududu çizen şey milletin menfaati ve heyeti celilenin isabetli kararıdır. Musul meselesinin hallini muharebeye girmemek için bir sonraki talik etmek demek ondan sarfi nazar etmek demek değildir. Belki bunun istihsali için daha kuvvetli olabileceğimiz bir zaman intizardır. Bugün sulh yaparız, bir ay sonra iki ay sonra Musul meselesini haletmek için kıyam ederiz.

  ***

  (TBMM Gizli Celse Zabitlari,cilt 3/27 Subat 1922)

  -- Özetle Atatürk'ün üzerinde durdugu Kerkük'ün bir Türk toprağı olduğu, vazgeçmenin mümkün olmadığıdır. Askeri olarak güçlü bir zamanımızda mutlaka alınacağını işaret etmiştir. Misak-ı Milli hudutlarını da millet menfaatlerinin çizdigini belirtmiştir.

  ***

  1933 yılında, Amerikalı General McArthur'un "Sizin Türkiye'nin geleceği hakkında tasavvurlarınız nedir?" sorusuna, Büyük Önder Atatürk, "Allah, nasip eder, ömrüm vefa ederse Musul, Kerkük ve adaları geri alacağım. Selanik de dahil Batı Trakya'yı Türkiye hudutları içine katacağım" cevabını verir.

  ***

  ...İzmir'de 30 Ocak 1923'te basın mensuplarına beyanat veren M. Kemal Paşa görüşlerini kesin ifadelerle dile getirir:

  "Musul vilayeti, Türkiye Devleti'nin milli sınırları içindedir. Buraları anavatandan koparıp şuna buna hediye etmek hakkı kimseye ait olamaz. Cemiyet-i Akvam ile bu meselenin münasebeti yoktur!"


  "Millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek millî ülkümüzdür."

  ATATÜRK, Ekim 1933

  ***

  ''Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Fakat yarın ne olacağını bugünden kimse kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir...

  Bizim bu dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprülerini sağlam tutarak. Dil bir köprüdür. İnanç bir köprüdür. Tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde birleşmeliyiz. Onların (Dış Türkler'in) bize yakınlaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekli...''

  29 EKİM 1933
  Mustafa Kemal ATATÜRK

  ***

  Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve TÜRK MİLLİYETÇİSİYİZ, Cumhuriyetimizin dayanağı TÜRK topluluğudur.Bu topluluğun fertleri ne kadar TÜRK Kültürüyle dolu olursa o topluluğa dayanan Cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur.Bu memleket tarihte TÜRK'tü,halde de TÜRK ve ebediyen de TÜRK olarak yaşayacaktır.

  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

  ***

  Atatürk'ün Adana Türkocağı'nda Çiftçiler tarafından verilen ziyafette yaptığı 20 Mart 1923 Salı tarihli konuşmadan:

  "Milletleri yükselten bu hususa bir âmil daha ilâve edelim: Milletlerin kalbinde intikam hissi olmalı. Bu alelâde bir intikam değil, hayatına, istikbaline, refahına düşman olanların zararlarını dermeyi hedef tutan bir intikamdır."

  "Bütün dünya bilmeli ki karşımızda böyle bir düşman oldukça onu affetmek elimizden gelmez ve gelmeyecektir. Düşmana merhamet aciz ve zaaftır; bu insaniyet göstermek değil, insanlık hassasının yok olduğunu ilân eylemektir."

  ***

  Millî egemenlik uğrunda canımı vermek, benim için vicdan ve namus borcu olsun."

  Mustafa Kemal ATATÜRK

  ***

  ASYA için, AVRUPA için bizim kanunumuz aynıdır:Tam bağımsızlığımızı korumak!Herşeyi Türk cephesinden değerlendirmek!.. Bu, GERÇEKÇİ GÖRÜŞ'tür. (1921)

  ***

  BU MEMLEKET tarihte TÜRK'TÜ, halen de TÜRK'TÜR, ve ebediyyen TÜRK KALACAKTIR! (16.3.23 Adana)

  ***

  TÜRK MİLLETİ!.. Sen ANADOLU denilen yurda sonradan gelme değil; ilk yerleşip medeniyet kuranların çocuklarısın!..

  ***

  Asla şüphem yoktur ki, TÜRKLÜĞÜN unutulmuş BÜYÜK MEDENİ VASFI ve MEDENİ KAABİLİYETİ âtinin yükselen medeniyet ufkunda bir GÜNEŞ GİBİ DOĞACAKTIR!.. Bu söylediklerim hakikat olduğu gün, senden ve bütün medeni beşeriyetten dileğim şudur: BENİ HATIRLAYINIZ!.. (29.10.33)

  ***

  30 Ağustos 1922 tarihli Fransız Le Figaro gazetesinde ise Atatürk’ün şu ifadelerine vurgu yapılıyor:

  ''Avrupa'da, İstanbul ve Meriç'e kadar Batı Trakya, Asya'da Anadolu, Musul arazisi ve Irak'ın kuzeyi. Arkada kalan ve sırf Türk olan her yeri isteriz. Bunları kurtarmaya azmettik ve kurtaracağız.''