Atatürkün Önderliğinde Hukuk Alanda Hangi Yenilikler Oldu?

'Sosyal Konular' forumunda Wish tarafından 21 Kasım 2010 tarihinde açılan konu


  1. Atatürk önderliğinde Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar
    Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler
    Atatürk'ün Hukuk Alanında Yaptığı Yenilikler


    Cumhuriyet öncesinde yargı işleri din adamları tarafından görülürdü.Kadı adı verilen yargıçlar din kurallarına göre karar verirdi.Hukuk alanında yapılan değişiklikle eski mahkemeler kapatıldı.Eski yasalar yürürlükten kaldırıldı.Mecelle
    kaldırılmış ve Türk medeni kanunu getirilmiş. Aile hayatından siyasi haklara, eğitimden özel haklara bir çok yönüyle modernleşmenin önü açılmıştır. Ayrıca laikliğin hukuk düzenine uygulanması da gerçekleşmiştir. Miras konusunda kadın ve erkek eşit pay almaya başladı.Uygar ulusların yasaları örnek alınarak boşanma, miras, ceza hukuku yeniden düzenlendi.Kadınlar da erkekler gibi seçme ve seçilme hakkına kavuştu.Hukuk devrimi ile kadın - erkek arasında eşitlik sağlandı.