Atatürkün Milletimiz İçin Yaptıkları

'Tarih Bölümü' forumunda Aysell tarafından 10 Tem 2012 tarihinde açılan konu

 1. Atatürkün Türk Milleti için Yaptıkları nelerdir

  Atatürk Milletimiz için neler yapmıştır

  Yalnız Türk Milleti için değil, dünya milletleri için de nadir rastlanılan milli bir kahraman, eşsiz bir lider olan Mustafa Kemal Atatürk Türkiyeyi “Çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak amacıyla bir dizi devrim yapmıştır. Atatürk'ün yaptığı devrimleri şöyle özetleyebiliriz:

  1. Toplumsal Devrimler
  * Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)
  * Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)
  * Tekke zâviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
  * Soyadı kanunu ( 21 Haziran 1934)
  * Lâkap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)
  * Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü (1925-1931)

  2. Siyasal Devrimler:
  * Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
  * Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
  * Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

  3. Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler:
  * Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)
  * Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)
  * Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1931-1932)
  * Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)
  * Güzel sanatlarda yenilikler

  4. Ekonomi Alanında Devrimler:
  * Aşârın kaldırılması
  * Çiftçinin özendirilmesi
  * Örnek çiftliklerin kurulması
  * Sanayiyi Teşvik Kanununun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması
  * I. ve II. Kalkınma Planlarının (1933-1937) uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılması

  5. Hukuk Devrimi :
  * Mecellenin kaldırılması (1924-1937)
  * Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)

  1919 yılındaki bunalımlı durumdan zaferle çıkan Türk ulusunun başında kişiliği sağlam ve kuvvetli, azimli ve iradeli ATATÜRK vardı.
  ATATÜRK, milletinin hürriyet ve bağımsızlık özlemini sezerek, Kurtuluş Savaşı'na başlamıştır. Kurtuluş Savaşı'nda önderlik yaparak, savaşın zaferle sonuçlanmasını sağlamıştır.
  O, ileri görüşü ile 2. Dünya Savaşı'nın çıkacağını ve nasıl sonuçlanacağını sezerek, Türkiye'nin nasıl bir siyaset izlemesi gerektiğini telkin etmiştir.
  ATATÜRK, en umutsuz görülen şartlarda dahi vatan ve millet uğruna bir şeyler yapabileceği inancında idi. O, sabırlı bir önderdi. O, 1919 yılında gerekli ortamın oluşmasını sabırla beklemiş ve Samsun'a çıkmıştır. Birçok kişi Yunanlıların Anadolu içlerine ilerlemelerinden korkmuş, sabırsızlıkla hemen saldırıya geçilmesini istemiştir. Ancak, ATATÜRK düzenli ordunun kurulmasını gerçekleştirdikten sonra düşmanın geldiği gibi gitmesini sağlamıştır.
  ATATÜRK halk adamıdır. Halkın derdini dert, kıvancını kıvanç bilmektedir. Aynı zamanda ATATÜRK'ün milletine inanç ve güveni sonsuzdu. O, "Benim kuvvet ve kudretim halkın bana gösterdiği itimattan ibarettir" diyerek kuvvetinin kaynağını açıklamış, Türk Milleti'nin büyüklüğüne inanmıştır. Türk olmakla övünen milletin bir bireyi olmakla kıvanç duyan bir önderdi.