Atatürk'ün kurduğu siyasi gazete adı

'Tarih Bölümü' forumunda GuL tarafından 17 Aralık 2008 tarihinde açılan konu

 1. GuL

  GuL


  Atatürk toplam 3 gazete çıkarmıştır.

  1-Minber

  2-İrade-i Milliye

  3-Hakimiyet-i Milliye

  Minber: Mustafa Kemal’in isteği doğrultusunda çıkmış bir gazetedir. Gazeteyi İstanbul’da 1918 yılında yakın arkadaşı Ali Fethi Okyar ile birlikte çıkarmıştır. Mustafa Kemal, Mondros Mütarekesi’nin 1918 yılında imzalanması sonrasında Yıldırım Orduları Grubu ve 7. Ordu Karargahı lağvedildiği için Suriye’den İstanbul’a dönmüştü. Ülkenin içinde bulunduğu olumsuz durumu, askeri kimliği buna müsaade etmese de bir şekilde yazma gereği hissediyordu.


  Minber’in çıkma sebepleri:

  -Fethi Bey’in eski partisi İttihat ve Terakki’ye olan haksız saldırıları önlemek ve doğruları yazmak,

  -Tevfik Paşa’nın parlamentoda güvenoyu almasını engellemek için yazılar yazmak,

  -Fethi Bey tarafından yeni kurulan Osmanlı Hürriyetperver Avam Fırkası’nın sözcülüğünü yapmak,

  İrade-i Milliye: 4-11 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi’nin ardından Mustafa Kemal, yeni çıkaracağı gazete için güvenilir bir yazı işleri müdürü bulunmasını ister. Aranan yazı işleri müdürünün bulunmasından kısa bir süre sonra İrade-i Milliye adlı gazete çıkarılır. Heyet-i Temsiliye adına Mustafa Kemal tarafından kurulmuş olan gazetenin imtiyaz sahipliği Selahattin Ulusalerk’e aittir. Yazı işleri müdürü ise Mazhar Müfit Kansu’dur. Gazetenin adı “İrade-i Milliye” ve başlık altı “Metalip ve Amali Milliye’nin Müdafiidir” Mustafa Kemal tarafından tespit edilmiştir.


  İrade-i Miliye’nin çıkma sebepleri:

  -Sivas Kongresi kararlarını halka duyurmak

  -Mustafa Kemal’in konuşma ve bildirilerini yayınlamak

  Hakimiyet-i Milliye: Heyet-i Temsiliye üyeleriyle birlikte Ankara’ya gelen Mustafa Kemal Paşa, burada alınacak kararların millete duyurulması için bir gazete çıkarmanın ihtiyaç olduğunu belirtmiş “bir gazete çıkaracağız” demiştir. Ankara’da bu işi görebilecek doğru dürüst bir matbaanın olmaması üzerine Konya’dan bu iş için baskı makinesi getirilmiş ve meclis bahçesindeki bir binaya yerleştirilmiştir. İki hafta içinde de gazete çıkartılmıştır. Mustafa Kemal gazetenin adını “Hakimiyet-i Milliye” koymuş, ilk sayının gazete başlığının altında ise “mesleği milletin iradesini hakim kılmaktır” diye yazılmıştır. Gazetenin ilk başyazısını Mustafa Kemal yazmıştır (10 Ocak 1920).  Atatürk’ün çıkardığı gazeteler, o yıllarda meydana gelen olaylardan halkın haberdar olmasını ve ulusal bilincin artmasını sağlamıştır
    2. Canım emeğine sağlık..........
    3. emegine saglık kardesim