Atatürk'ün Fikir Hayatını Etkileyen Kişiler

'Tarih Bölümü' forumunda ZORBEY tarafından 20 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


 1. Mustafa Kemal Atatürk'ün Düşünce Yapısını Etkileyen Kişiler
  Atatürk'ün fikir hayatını etkileyen yabancı düşünürler
  Atatürk'ün Düşünce Hayatını Etkileyen Kişiler

  Mustafa Kemal Atatürk Namık Kemal, Jean-Jacques Roussesau, Ziya Gökalp, Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, Mustafa Celâlettin, Leon Cahun, Deguignes, Leone Caetani, H. G. Wells, J. Gobineau ve E. Pittard gibi kişilerden etkilenmiştir.

  Meşrutiyet Kuşaklarının etkilyen kişiler: namık Kemal-Tevfik Fikret

  Fransız Devrimi,Akılcılık ve Olguculuğun izleri : Jean-Jacques Rousseau

  Meşrutiyet dönemi düşünürleri : Ziya Gökalp,Şehbender-zâde Filibeli Ahmet Hilmi

  Türk Tarihinin eksikilği: Mustafa Celâlettin-Leon Cahun

  Türk Tarihi ve Uygarlığını Bir Bütün Olarak ele Alma: Deguignes

  İslâm Tarihini değişik Bir Açıdan Yorumlama: leone Caetani

  Dünya Tarihi ve Dünya Federasyonu Sorunu: H. G. Wells

  Uygarlık ve ırk Sorunu: J. Gobineau'dan E. Pittard'a
    2. fazla karışık bir anlatım olmuş, yine de teşekkürler...