Atatürk'ün Farklı Konulardaki Sözleri

'Güzel Sözler' forumunda Merve tarafından 29 Ağu 2012 tarihinde açılan konu

 1. Atatürk'ün Farklı Konularla İlgili Sözleri

  Atatürk'ün Değişik Konulardaki Sözleri

  "Türk miletine doğru ve güzeli veriniz, anlatınız, muhakkak kucaklar."

  "Biz daima hakikat arayan, onu bulunca ve bulduğuna kani olunca açıkça söylemekten kaçınmayan insanlar olmalıyız."

  "İlerlemek yolunda vuku bulacam her mühim teşebüssün, kendine göre mühim mahzurları vardır. Bu mahzurların asgari hadde indirilmesi için tedbirde ve teşebbüslerde kusur etmemek lazımdır.

  "Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve yüksek sağduyusu başlıca rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur."

  "Türk kuvvet ve zekasının yenmediği ve yenemeyeceği güçlük yoktur."

  "Bizim milletimiz derin bir maziye maliktir... Türk çocugu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır."

  "Benim hayatta yegane fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir."

  "Bu memleket tarihte Türktü, halde Türktür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır."

  Hakikati konuşmaktan korkmayınız.

  Tatbik eden, icra eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir.

  Vaziyeti muhakeme ederken ve tedbir düşünürken; acı da olsa, hakikati görmekten biran geri kalmamak lazımdır. Kendimizi ve birbirimizi aldatmak için lüzum ve mecburiyet yoktur.

  Lüzumuna kani olduğumuz bir işi derhal yapmalıyız.

  Devlet ve fert birbirinin muarızı değil birbirinin tamamlayıcısıdır.

  Hükümetlerin icraatı menfi olup da millet itiraz etmez ve iktidarı düşürmezse bütün kusur ve kabahatlara katılmış demektir.

  Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.  alıntı