Atatürk'ün Esnaflarla İlgili Sözleri

'Güzel Sözler' forumunda Masal tarafından 26 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


 1. Atatürk'ün Esnaflarla İlgili Söylediği Sözler


  Mustafa Kemal'in Esnaflarla İlgili Söylediği Sözler


  “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur.


  “Efendiler, bilirsiniz ki hayat demek, mücadele demektir. Hayatta başarı mutlaka mücadelede başarıyla mümkündür. Bu da, manen ve maddeten kuvvet, kudrete dayanır bir keyfiyettir.


  “İnsan, hareket ve faaliyetinin, yani dinamizminin ifadesidir.


  “Bir fert için olduğu gibi, bir millet için de kudret ve kabiliyetini fiili eserleriyle gösterip, ispat etmedikçe, itibar ve ehemmiyet beklemek beyhudedir.


  “Dünyada her kavmin mevcudiyeti, kıymeti, hakkı, hürriyet ve istiklali, malik olduğu ve yapacağı medeni eserlerle orantılıdır.


  “Kurtulmak ve yaşamak için çalışkan ve çalışmaya mecbur olan bir halkız. Ayaküstü yatmak ve hayatını çalışmadan geçirmek isteyen insanların bizim topluluğumuz içinde yeri yoktur.


  “Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır: çalışkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır.


  “Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir.


  “Neticesiz uğraşmak, çalışmak sayılmaz. Hiçbir şey yapmamak veyahut neticesiz, manasız şeyler yapmak, çalışma kanununa karşı büyük kabahattir.


  “Verdiğimiz emrin yapılmasından emin olmak istiyorsanız, ta en son gerçekleşme ucuna kadar kendiniz onun başında bulunmalısınız.


  “Bundan sonra, bu konuyla ilgili önergeler üç komisyona verildi. Bu üç komisyon üyelerinin bir araya gelerek, bizim güttüğümüz amaca göre, sorunu çözümleyip sonuçlandırmaları elbette güçtü. Durumu kişisel olarak yakından izlemem gerekti.