Atatürk'ün dile verdiği önem kısaca

'Tarih Bölümü' forumunda YAREN tarafından 1 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


 1. Atatürk'ün dile verdiği önem,
  Atatürk'ün dile ve edebiyata verdiği önem,
  Mustafa Kemal Atatürk'ün dile verdiği önem


  Atatürk ve Türk diline verdiği önem

  Atatürkün Türk diline duyduğu sevgiyi ve verdiği önemi söylediği sözlerden anlayabiliriz.
  Atatürk'ün dil hakkında sözleri;
  “Türk milletinin dili Türkçedir. Türk Dili dünyada en güzel, en zengin ve kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sevip onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk Dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sonsuz felaketler içinde ahlakını, göreneklerini, anılarını, çıkarlarını kısacası; bugün kendisini millet yapan her niteliğinin, dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk Dili, Türk ulusunun yüreğidir, beynidir.

  Aslında Mustafa Kemal Atatürkün Türk dili ile ilgili söylediği muhteşem bir sürü sözü vardır, bunlar araştırıldığında çok rahat görülecektir. Diğer bir yandan baktığımızda Mustafa Kemalin yaptığı Harf Devrimi Türkçe için büyük bir devrimdir, çünkü bu sayede yazı dili Arapça yazı dilinden kurtularak özgünlük kazanmıştır. Bu Harf Devrimi incelendiğinde, bu devrimden sonra yabancı dilden dilimize geçen sözcüklerde azalma olduğu görülecektir. Ancak bu günümüzde tamamen Türkçe kelimeler kullanıyoruz anlamına gelmemelidir.

  Türk Dil Kurumu, Mustafa Kemalin isteği ile Türk dilinin bilim alanında araştırılıp özgünleştirilmesi ve milli bir dil haline daha hızlı bürünebilmesi için kurulmuştur. Yine TDKnin kurulması Türkçeye büyük katkı sağlamıştır. Türk dili ile ilgili yapılan büyük çalışmalar (Divanü Lügatit-Türk, Kutadgu Bilig incelemeleri vb.) Onun döneminde başlamıştır.

  Atatürk vasiyetnamesine tüm mal varlığının Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumuna bıraklımasını vasiyet etmiştir. Bu da dil ve tarih unsurlarına Mustafa Kemalin ne kadar önem verdiğinin diğer açık bir göstergesidir.
  Kaynak:tarihselblog.com