Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Yaptığı Yenilikler

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 15 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


 1. Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Yaptığı Yenilikleri  Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Yaptığı Yenilikler Nelerdir

  TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU VE MEDRESELERİN KALDIRILMASI

  Büyük zaferden sonra çağdaş bir eğitim sisteminin kurulması için düşündüklerini uygulamaya koydu Bu amaçla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 Mart 1924'te Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu kabul edildi

  YENİ TÜRK HARFLERİN KABULÜ

  1 Kasım 1928'de, yeni Türk harflerinin kabulüne ilişkin kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi Kanunun kabul edilmesinden sonra geniş halk kitlelerine okuma yazma öğretmek üzere Millet Mektepleri açıldı.Atatürk, Millet Mektepleri Başöğretmeni ilân edildi (24 Kasım 1928)

  Siyasal Yenilikler


  Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
  Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
  Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

  Toplumsal Yenilikler


  Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)
  Şapka ve kıyafet yeniliği (25 Kasım 1925)
  Tekke zâviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
  Soyadı kanunu ( 21 Haziran 1934)
  Lâkap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)
  Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü (1925-1931)

  Hukuk Yeniliği

  Mecellenin kaldırılması (1924-1937)
  Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)

  Eğitim ve Kültür Alanındaki Yenilikler
  Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)
  Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)
  Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1931-1932)
  Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)

  Ekonomi Alanında Yenilikler

  Aşârın kaldırılması
  Çiftçinin özendirilmesi
  Örnek çiftliklerin kurulması
  Sanayiyi Teşvik Kanunu'nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması
  I. ve II. Kalkınma Planlarının (1933-1937) uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılması Soyadı Kanunu gereğince, 24 Kasım 1934de TBMMnce Mustafa Kemale Atatürk soyadı verildi.