Atatürk'ün Çıkardığı Gazeteler

'Tarih Bölümü' forumunda zamaneanne tarafından 14 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


 1. Atatürk'ün Çıkardığı Gazeteler Hangileridir


  Atatürk Hangi Gazeteleri Çıkarmıştır


  Her konuda olduğu gibi basın konusunda da Atatürk pek çok yeniliğe önayak olmuştur. Basına verdiği önemi şu sözlerinden de anlamak mümkündür:

  “Basın milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve doğru yolu göstermede, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, özetle bir milletin saadet hedefi olan müşterek istikamette yürümesini teminde basın, başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.

  Milli mücedeleden Türk milleitni haberdar edebilmek ve devrim kampanyasını yürütebilmek amacıyla Atatürk, “Minber, “İrade-i Milliye ve “Hakimiyet-i Milliye olmak üzere üç gazete çıkarmıştır.

  Mustafa Kemalin gazeteciliğe olan ilgisi daha öğrencilik yıllarında başlamıştır. Henüz Harbiye öğrencisiyken yönetimin siyaset alanındaki yanlışlarını ve aksaklıklarını belirtmek amacıyla eleştiri niteliğindeki yazılar yayınlamak için el yazısıyla bir gazete çıkarmıştır.

  Minber Gazetesi:

  Minber, Mustafa Kemalin isteği üzerine yayın hayatına girmiştir. Gazeteyi 1918 yılında en yakın arkadaşı Ali Fethi Okyar ile birlikte çıkarmıştır. 1 Kasım 1918de yayın hayatına başlayan Minber gazetesi günlük olarak yayınlanır ve 51 sayı çıkar.

  İrade-i Milliye

  Gazetenin adı ve başlık altı Mustafa Kemal tarafından tespit edilmiştir; “İrade-i Milliye (Metalip ve Amali Milliyenin Müdafiidir).

  Başlangıçta haftada bir sonraları haftada iki ve günlük olarak yayınlanan gazetede Sivas Kongresi zabıtlarını, Mustafa Kemalin bildirilerini, konuşmalarını yayınlanmıştır.

  Hakimiyet-i Milliye

  Gazete Anadoluda kurulan Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin yayın organıdır.10 Ocak 1920 günü yayınlanan gazetenin ilk başyazısını Mustafa Kemal yazmıştır.
    2. Teşekkürler