Atatürk'ün Bütün Eserleri

'Tarih Bölümü' forumunda Masal tarafından 8 Ağu 2012 tarihinde açılan konu

 1. Atatürk'ün Eserleri


  Atatürk'ün Bütün Eserleri Kitabı  Atatürk'ün Bütün Eserleri (1 Ekim 1937 - 10 Kasım 1938) içeriği;

  - Vatan ve Hürriyet = İttihat ve Terakki (1 Ekim 1937)

  - Nazilli Sümerbank Fabrikası'nın Açılış Töreninde (9 Ekim 1937)

  - Tarih ve Yazı Hakkında Not (12 Ekim 1937)

  - Gelibolu Muharebeleriyle İlgili Anı (1 Ocak 1937)

  - Savaş İhtimali Karşısında TBMM'nin Alacağı Tutum Hakkında Not (12 Ekim 1937)

  - Ekim Devrimi'nin Yıldönümü Dolayısıyla Sovyetler Birliği Merkez İcra Komitesi Reisi Kalinin'i Tebrik (7 Kasım 1937)

  - Başvekil Bayar'ın Programı Hakkında (10 Kasım 1937)

  - Geometri ve Matematik Derslerinin Türkçe Terimlerle Okutulması İçin Direktif (13 Kasım 1937)

  - İş Bankası Genel Direktörü Muammer Eriş'e Verilen Doğu Bölgesinin Ekonomik Vaziyeti Hakkındaki Vazifenin Esası (14 Kasım 1937)

  - Diyarbakır Halkevi'nde Halka (15 Kasım 1937)

  - Yeni Diyarbakır'ın İnşası Hakkında Tavsiyeler (16 Kasım 1937)

  - Pertek Köprüsüne "Singeç" ve Elaziz'e "Elazığ" Adlarının Verilmesi (17/18 Kasım 1937)

  - Doğu Seyahati Hakkında İntibalar (20 Kasım 1937)

  - Hatay'ın Yeni Rejimi Üzerine Gelen Tebriklere Teşekkür (30 Kasım 1937)

  - Sümerbank Sunğipek Fabrikası Defterine Yazı (1 Şubat 1938)

  - Sümerbank Merinos Fabrikası Özel Defterine Yazı (2 Şubat 1938)

  - Balkan Devlet Adamları ve Gazetecileriyle Tarih ve Dil Konularında Sohbet (27 Şubat 1938)

  - Serbest Güreşin Yaygınlaştırılması İçin Spor Kulüplerine Emir (9 Mart 1938)

  - Ahmet Cevat Emre'nin "Eski Türk Yazısının Orijini" Adlı Etüdüne Düşülen Not (1 Eylül 1938)

  - Vasiyetname (5 Eylül 1938)

  - Vasiyetnameyi Alan Beyoğlu Altıncı Noteri'ne (6 Eylül 1938)

  - Dünya Vaziyeti Hakkında Ali Fuat Cebesoy'a (1938)

  - 6. Dil Bayramı Konferansı Üzerine İbrahim Necmi Dilmen'i Tebrik (26 Eylül 1938)

  - Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Devre 4. Toplanma Yılını Açış Konuşması (1 Kasım 1938)

  - Ölüm Raporu (10 Kasım 1938)