Atatürk'ün biyografisi özeti

'Tarih Bölümü' forumunda YAREN tarafından 28 Kasım 2010 tarihinde açılan konu


 1. Atatürk'ün biyografisi kısaca,
  Atatürk'ün biyografisinin özeti,
  Atatürkün kısaca biyografisi

  Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Osmanlı İmparatorluğuna bağlı bir vilayet olan Selanikte doğdu.
  Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır.
  Babasını küçük yaşta kaybettikten sonra ilkokulu Selanikte Şemsi Efendi Mektebinde okudu. Öğrenimini Selanik Askeri Rüştiyesi ve Manastır Askeri İdadisinde sürdürdü. 1899 yılında girdiği İstanbul Harbiye Mektebini 1902 yılında piyade teğmeni rütbesiyle, Harp Akademisini de 1905′te kurmay yüzbaşı rütbesiye bitirdi.
  Mustafa Kemal, 1905 yılında Şamda 5. Orduda, 1907′de Makedonyadaki 3. Orduda görevlendirildi. Manastır ve Selanikte görevli iken 1909′da İstanbuldaki (31 Mart Vakası) ayaklanmayı bastıran Hareket Ordusunda görev aldı ve ayaklanma başarıyla kısa sürede bastırıldı. Arnavutluk isyanını bastırma harekatına katıldı. 1911′de İtalyanın Trablusgarpa asker çıkarması üzerine Tobruka gönderildi. Tobruk ve Dernede Türk Kuvvetlerini başarı ile yönettikten sonra binbaşı rütbesiyle 1912-1913 yıllarında Balkan Savaşına katıldı; Edirneyi Bulgaristandan geri alan kolorduda görev yaptı. 1913-1915 yıllarında Sofyada ataşe olarak bulundu. Birinci Dünya Savaşında, 1915′te, 19. Tümen Komutanı olarak Çanakkale Savaşına katıldı. Geliboluda düşman saldırılarını başarı ile durdurdu; “Anafartalar Kahramanı olarak ün kazandı.

  Afgan kralı Amanullah Hanla Başbakan İnönünün tenis oynayışlarını seyrederken.(24 Mayıs 1928)
  1916′da Doğu Cephesine Kolordu Komutanı olarak atandı ve generalliğe yükseltildi. Rus saldırılarını durduran Mustafa Kemal, Bingöl ve Muşu düşmandan geri aldı. 1917′de Filistin ve Suriyede görevli 7. Ordu Komutanlığına atandı. Aynı yıl Veliaht Vahdettin ile Almanyaya gitti.
  Alman Genel Karargahı ve Alman savaş cephelerinde incelemeler yaptı. 1918′de yeniden görevlendirildiği Suriye cephesinde 7. Ordu Komutanı iken, Birinci Dünya Savaşının sona ermesiyle imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra İstanbula geldi. Ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak amacını gizli tutarak, Ordu Müfettişliği görevi ile İstanbuldan ayrıldı.

  Karadeniz yoluyla 19 Mayıs 1919′da Samsuna çıkan Mustafa Kemal, 22 Haziran 1919′da Amasya Genelgesini yayımladı. Türk milletine, “Vatanın bütünlüğünün ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğunu, azim ve kararlılıkla vatanın kurtarılması için Sivasta bir kongre toplanacağını bildirdi. Ayrıca Osmanlı Hükûmetinin verdiği görevden ve askerlikten istifa ederek 23 Temmuz 1919′da Erzurumda, 4 Eylül 1919′da Sivasta toplanan kongrelerin başkanlığını yaptı.
  Bu kongrelerde, “Düşman işgaline karşı milletin vatanı savunacağı, bu amaçla geçici bir hükûmetin kurulacağı ve bir milli meclisin toplanacağı, manda ve himayenin kabul edilmeyeceği kararları alındı ve açıklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, onun çabalarıyla 23 Nisan 1920′de Ankarada tarihi görevine başladı; Mustafa Kemal, Meclis ve Hükümet Başkanı seçildi. Osmanlı Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Sevr Antlaşmasını Türk milletinin kabul etmediğini dünyaya duyurdu.
  Mustafa Kemal, Ankara (29 Ekim 1929)
  İtilaf Devletlerinin yardımıyla İzmiri işgal eden Yunan Kuvvetlerinin ilerlemesi 1921′de Birinci ve İkinci İnönü savaşlarıyla durduruldu. 23 Ağustos 1921′de yeniden saldıran Yunan Ordusu bozguna uğratılarak Başkomutan Mustafa Kemal Paşanın yönettiği Türk Ordusu Sakarya Meydan Savaşını zaferle sonuçlandırdı. 22 gün geceli gündüzlü süren bu savaşta Yunan Ordusu ağır kayıplara uğratıldı. Bu zafer nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemale a€˜Mareşal rütbesi ve Gazi unvanı verildi. Türk Ordusu, vatanı düşman işgalinden kurtarmak için 26 Ağustos 1922′de karşı saldırıya başladı. Mustafa Kemal Paşanın yönettiği Başkomutan Meydan Savaşında (30 Ağustos 1922) Türk Ordusu Yunan Ordusunun büyük kısmını yok etti. Bozguna uğrayarak kaçan düşman kuvvetlerini izleyen Türk Ordusu 9 Eylül 1922′de İzmire girdi. 11 Ekim 1922′de Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı ve İtilaf Devletleri işgal ettikleri Türk topraklarından çekildiler.

  Kurtuluş Savaşının ardından TBMM tarafından 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyet ilan edilirken, Mustafa Kemal de Cumhurbaşkanı seçildi. 1938′deki ölümüne dek arka arkaya 4 kez cumhurbaşkanı seçilen Atatürk, bu görevi en uzun süre yürüten cumhurbaşkanı oldu.
  Mustafa Kemale, 24.11.1934 günlü, 2587 sayılı kanunla Atatürk soyadı verildi ve bu soyadının başkaları tarafından kullanılması yasaklandı.
  Mustafa Kemal Atatürk, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımının etkilerini hafifletmek ve ülkenin kalkınmasını hızlandırmak amacı ile 1933′te Beş Yıllık Sanayi Planını başlattı. Aynı dönemde dış politikada da önemli adımlar atıldı; Milletler Cemiyetine girilmesi (1932), Balkan Antantının imzalanması (1934), Montrö Boğazlar Sözleşmesi (1936) ve Sadabat Paktı (1937) gibi girişimler Türkiyenin bölgesinde ve dünyada etkili bir aktör olarak öne çıkmasına katkıda bulundu. Atatürk, Hatayın anavatana katılması için yoğun bir diplomatik çaba sarf etti ve onun bu amacı, vefatının ardından 1939 yılında gerçekleşti.

  Atatürk, yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşını başarı ile yöneten bir komutan değil, aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimler ile de dahi bir devlet adamı idi. 57 yıl süren yaşamının büyük kısmında, milletinin ve vatanının bağımsızlığı ve mutluluğu için yılmadan çalıştı ve girdiği her mücadeleden zaferle çıktı.

  Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, cesur ve unutulmaz önderi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938′de aramızdan ayrıldı.
   


Similar Threads: Atatürk'ün biyografisi
Forum Başlık Tarih
Tarih Bölümü Atatürk'ün Biyografisi 19 Mayıs 2011
Tarih Bölümü Atatürk'ün okul hayatının ve öğretmenlerinin onun kişiliği üzerindeki etkileri nelerdir? 18 Eylül 2015
Tarih Bölümü Atatürk'ün askeri ataşe olarak bulunduğu kent neresidir 22 Eylül 2015
Tarih Bölümü Atatürk'ün önderliğinde zaman ölçülerine getirilen yenilikler 17 Şubat 2015
Tarih Bölümü Atatürk'ün düşünce hayatı neye dayanır 22 Kasım 2014