Atatürk'ün Ardından Söylenenler ve Yazılanlar

'Tarih Bölümü' forumunda Aysell tarafından 9 Kasım 2009 tarihinde açılan konu


 1. Atatürk'ün Ardından Söylenenler ve Yazılanlar

  ÇİN

  Biz Çinli'ler hepimiz bu mateme iştirak ediyoruz. Zira, büyük bir milletin çok sevilen büyük Ata'sının ölümü yalnız Türkiye için değil, aynı zamanda bizim kıtamızda ve bütün dünyada büyük bir boşluk bırakmıştır.
  Çin Basınından

  NORVEÇ

  Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır.
  Le Morgen Bladet Gazetesi


  ALMANYA


  ATATÜRK' ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda, tarihi eseri, özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir..

  Alman Ajansı

  Türk Milletinin bu ölçülmez derecede büyük ziyanından dolayı acısını samimi olarak katılmaktadır. Atatürk bütün dünyanın hayran kaldığı bir kalkınma yapan ilk devlet başkanı olmuştur.

  Beobahter Gazetesi

  Kendisinin tarihi büyüklüğü, eseri olan yeni Türkiye' ye bakılarak bu günden ölçülebilir.
  Çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; Anadolu dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır.

  Illustrierte Dergisi


  A.B.D

  Savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri. "
  New York Times Gazetesi

  Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, çekici adamlarından biri geçti.

  Chicago Tribune

  İSRAİL

  Dünya, çağımızın en dikkati çekici adamlarından birini kaybetti.

  Palestine Post

  FRANSA


  Atatürk büyük bir şahsiyet, çok büyük bir komutan, politik bir dehadır.

  Excelsior Gazetesi


  Atatürk'ün ölümü herkeste hayranlık uyandıran Türkiye için azim bir kayıptır. O'nun kahramanlığı ve dehası, Türkiye'nin istikbalini yaratmış ve kalkınmasını temin etmiştir.
  Bu kayıp, Fransa için de çok acıklıdır, çünkü Atatürk, onun sadık ve dürüst bir dostu idi. Gene bu kayıp sulh davası şefi yorulmaz bir surette bu davanın korunmasına çalışmakta idi.
  Türk milletinin bu büyük matem gününde duyduğumuz ıstırabın ne kadar geniş olduğunu takdir edersiniz.

  Fransa Basınından

  Dünyanın, çağdaş, en büyük kişilerinden biri.

  Le Jour-Echo de Paris


  Atatürk, bir milleti, birkaç yılda asrileştirmek mucizesini göstermiştir.

  Paris-Le Temps


  Atatürk' ün yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısı olan Türkler asla unutmayacaklardır.

  Noell Roger Gazetesi

  İnsanlığın bütün belirtileri Onda kendini hemen gösteriyor.

  Noelle Gazetesi


  Devrin yüksek şahsiyetleri kitaplarda, konferanslarda Türkiye' nin asla değişmeyeceğini ve değişmeden öleceğini ilan etmişlerdi. Halbuki ölmeden değişti. Hem de kökünden ve baştan aşağı değişti. İnançlar, gelenekler, yöntemler yıkıldı. Son döküntülerini de yabancı zırhlıları ve kapitülasyonlar gibi memleketten sürüp attılar. Türkiye, ruhunu değiştirmişti. Tamamen ve tasavvur edilmesi mümkün olduğu kadar.

  Le Nouvelliste Gazetesi


  Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı.
  Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet adamları; O' nun 1930'da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felaketinin içine sürüklemişlerdir.

  SANERWIN Gazetesi

  Sırasıyla ihtilalci ve asi, sonradan muzaffer bir kumandan olan "Türklerin babası" Yeni Türkiye' yi yarattı, sultanları kovdu, kadınlara hürriyet verdi fesi kaldırdı, ülkesinde radikal bir inkilap yaptı.

  Paris-Soir

  Savaşta Türkiye' yi kurtaran, Savaştan sonra da Türk Milletini yeniden dirilten Atatürk' ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın O' nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern Türkiye'nin Ata' sına değer bir görünümden başka bir şey değildir.(1938)

  Winston CHURCHILL
  İngiltere Başbakanı


  YUNANİSTAN


  Atatürk, ölümünden önce herkes tarafından saygı gösterilen, değer verilen güçlü, dinç, ve çalışkan bir Türkiye yaratma ülküsünü tamamiyle başardı.

  Elenikon Mellon Gazetesi


  Çok, pek çok devrimciler görüldü. Fakat hiçbiri Atatürk'ün cesaret ettiği ve muvaffak olduğu şeyi yapmadı.

  Messager D'Athenes


  Her memleket; milleti, zafer, refah, saadet yolunda ilerleten büyük adamlarına heykeller dikecektir. Fakat Türkiye'nin Kemal Atatürk'ün heykelinin yapılmasında kullanacak taşı bulmak için dağlarını deşmesi, karıştırması icap edecektir. Zira, Türkiye herkesin haset ettiği bir adama, dostlarının ve düşmanlarının hayran olduğu bir deha adamın kaybı yalnız Türkiye için değil, bütün medeniyet ve dünya için bir kayıp teşkil eden bir adama malik bulunmak bahtiyarlığına nail olmuştur.

  Yunan Basınından


  YUGOSLAVYA

  Tarih, silinmez harflerle bu devlet adamının ismini hak edecektir. Atatürk bir halk adamıdır. Kırılmaz azmi, keskin zekası ve kudreti kendisini yendiği alın yazısının önüne getirmiş, böylece yeni Türkiye'nin yaratıcısı olmuştur.
  Politika Gazetesi


  SURİYE

  Vatanını muhakkak bir parçalanmaktan kurtararak devlet gemisini güvenilir bir limana götürdükten sonra milletinden bir taht istemedi. O, kelimesinin bütün anlamıyla bir insan, eşsiz bir dahi, kahraman bir asker ve siyaset adamı idi...
  Elifba Gazetesi


  Atatürk'ün başardığı işler mucize ve harika kabilindedir. Birkaç yıl içinde memleketinde yaptığı inkilaplar, birkaç yüzyılda gerçekleştirilmeyecek işlerdir.
  El Tekaddum Gazetesi