Atatürk Zamanında Kurulan Partiler

'Tarih Bölümü' forumunda SümbüL tarafından 24 May 2010 tarihinde açılan konu

 1. Atatürk Zamanında Kurulan Partiler
  Türkiye'deki ilk siyasi parti
  T.C kurduğu ilk siyasi parti nedir


  M.Kemal Atatürk zamanında kurulan partiler hangileridir?
  İlk kurulan parti hangisidir?
  Türkiye Cumhuriyetinin ilk siyasi partisi hangisidir?

  T.C NİN KURDUĞU
  İLK SİYASİ PARTİ NEDİR?

  CUMHURİYET DÖNEMİNDEKİ İLK SİYASİ PARTİLER Türk milletinin
  askeri alandaki mücadelesi bittikten ve düşman Türk yurdundan atıldıktan sonra
  ülkenin sosyal,ekonomik ve siyasal yönden ilerlemesi için çalışma- lara başlandı.bunlardan
  en önemlisi Cumhuriyetin ilanıdır. 23 Nisan 1923te TBMM nin açılması,yurdun
  düşmandan kurtarılması ve salta- natın kaldırılmasıyla yeni Türk Devleti,zaten yönetim
  bakımından halk idaresine dayanan Cumhuriyet rejimiyle yönetiliyordu.Buna rağmen devletin ismi
  henüz konmamıştı.Bu durum içeride karışıklığa neden olduğu gibi dış politikada
  da yeni kurulan şıklığa neden olduğu gibi dış politikada da
  yeni kurulan devletin itibarına gölge düşürüyordu.Bu arada alınan bir kararlarla
  TBMMnin yenilenmesine karar verildi.Yapılan seçimler sonucunda 11 Aralık 1923te II.
  Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı.Mustafa Kemal, artık yeni rejimin ve
  devletin adının konması gerektiğini düşünüyordu.Bu düşüncesini bir kanun tasarısı halinde
  meclise getirdi. Mecliste yapılan görüşmeler sonucunda tasarı kabul edilerek 29
  Ekim 1923te yeni Türk Devletinin adı “Türkiye Cumhuriyeti şeklinde belirlenmiş
  oldu. Cumhuriyetin tam anlamıyla demokratik olması, Atatürkün en büyük isteğiydi.
  Atatürk,milli egemenliğin sağlıklı işleyebilmesi ve ülkeyi yönetecek olanların seçiminde farklı
  görüşlere de yer verilebilmesi için çok partili yaşama geçilmesi gerektiğini
  düşünüyordu.Bu nedenle çok partili hayata geçme konusundaki öncülüğü yapmış ve
  ilk siyasal partiyi kurmuştur. TÜRKİYEDE KURULAN SİYASİ PARTİLER CUMHURİYET HALK
  FIRKASI Cumhuriyet döneminin ilk siyasal partisi olarak Halk Fırkası adıyla
  Mustafa Kemal tarafından kuruldu(9 Eylül 1923).Kurtuluş Savaşını başlatarak milli ege-
  menliği sağlayan Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin devamıdır.Partinin ilk genel başkanlığına
  Mustafa Kemal Paşa ,genel başkan vekilliğine İsmet Paşa (İnönü) ve
  genel sekreterliğine Recep Bey(Peker) seçildi.Ana hatlarıyla partinin amaçları milli egemenliğin
  halk tarafından halk için uygulanmasına yol göstermek,Türkiyeyi çağdaş uygarlık düzeyine
  yükseltmek ve hukuk devletini egemen kılmaktı.Partinin ilk genel yönetim kurulunda
  hepsi de milletvekili olan Sabit(Sağıroğlu),Refik(Say- dam),Celal(Bayar),Münir Hüsrev(Göle),Cemil(Uybadın),Saffet(Arıkan),Zülfü (Tigrel) ve Kazım
  Hüsnü beyler yer aldılar.Parti içindeki fikir ayrılıkları,halifeliğin kaldırılmasından ve 1924
  Anayasasının kabulünden sonra su yüzüne çıktı ve Kazım Karabekir ,Rauf
  Orbay,Refet Bele,Ali Fuat Cebesoy ve Adnan Adıvar gibi bir grup
  milletvekili partiden istifa ederek ,cumhuriyet döneminin ilk muhalefet partisi olan
  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasını kurdular.İki partili hayat fazla uzun sürmedi. Şubat
  1925te başlayan Şeyh Sait Ayaklanmasının ardından Takriri Sükun Kanununa dayanılarak
  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı. Tüzüğe göre parti ,bir “inkılap partisiydi.Partiye
  ancak cumhuriyetçi kişiler üye olabilecekti.Halkçılar ,hiçbir ailenin,sınıfın,cemaatin ya da bireyin
  ayrıcalığını kabul etmeyecekti(md 2).Mustafa Kemal Paşa,cumhurbaşkanı seçildikten sonra da partiden
  ayrılmadı;yönetimde eylemli olarak çalıştı,partiyle bütünleşti.CHP dışında kurulan Terakkkiperver Cumhuriyet Fırkasının
  (1924) yedi ay,Serbest Cumhuriyet Fırkasının(1930) üç buçuk ay ve Ahali
  Cumhuriyet Fırkasının(1930) iki ay yaşama olanağı bulduğu bir ortamda CHP,1946ya
  kadar devleti ,muhalefetsiz yönetti. TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI 1924 yazında birtakım
  yolsuzluk ve rüşvet olaylarının basında açıklanması TBMMde muhalefeti harekete geçirdi.Mart
  1924te hilafetin kaldırılmasına karşı olan tutucu,dinci kesim de muhalefette yer
  alıyordu.Atatürk orduya dayanarak bir darbe hazırladıklarından kuşkulandığı genarelleri ordudan ayırmak
  için TBMM üyeliği ile askerliğin bağdaşamayacağı konusunda bir kanun çıkarttırdı.Refet
  Bele, Ali Fuat Cebesoy,Kazım Karabekir ve Cafer Tayyar paşalar milletvekilliğini
  seçerek ordudan ayrıldılar.TBMMde muhalefet güçlendi.20 Ekim 1924te Mübade- le,imar ve
  iskan bakanı hakkında verilen soru önergesi gensoru önergesine dönüştü. Yapılan
  tartışmalar sonunda İsmet Paşa hükümeti güvenoyu aldı ama ertesi gün
  Halk Fırkasından istifalar başladı