Atatürk ve kitle iletişim araçları

'Tarih Bölümü' forumunda HazaN tarafından 4 Eyl 2010 tarihinde açılan konu

  1. Çağımız bilgi çağıdır, bilgi güçtür ve hangi ülke insanı bundan daha fazla yararlanıyorsa o kadar fazla geleceğe umutla bakan nesiller bırakır. Bilgi çağının en önemli göstergesi ise iletişim araçları ve araçlarının kullanımıdır. İletişim araçları ve teknololojileri esasında bütün çağlarda büyük öneme sahip olmuştur. Savaşta ve barışta, haberleşme, ulaşım, ileti güvenliği gibi kavramlar önemini korumuştur. Ulu önder Atatürk’ün iletişimin önemi hakkında çeşitli sözleri bulunmaktadır. Bu sözlerin söylenmesinin nedeni, özellikle Kurtuluş savaşımız sırasında askerlerimiz ve milletimizle sağlıklı iletişim kurmak, bilgi akışının hızlı şekilde sağlamanın öneminden kaynaklanmıştır. Gazi Mustafa Kemal; “Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir” ifadesini 1922 de kullanmıştır. Burada basın yayın organlarının, halkın ortak duygu ve düşüncelerinin, sorunlarının sesi olması gerektiği üzerinde durmuştur. Yine Atatürk: “Basının tam ve geniş hürriyeti iyi kullanmasının, ne derecede nazik bir vaziyet olduğunu söylemeye lüzum görmem. Her türlü kanuni kayıtlardan evvel bir kalem sahibinin ilme, ihtiyaca ve kendi siyasi telakkilerine olduğu kadar vatandaşların hukukuna ve memleketin, her türlü hususi telakkilerin üstünde olan, yüksek menfaatlerine de dikkat ve hürmet etmek manevi zorunluluğu, asıl bu mecburiyettir ki umumi düzeni temin edebilir. Bununla beraber bu yolda yanılma ve kusur olsa bile; bu kusuru düzeltecek etken ve vasıta; basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir.(1924)” , “Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır.(1929)” “Gazeteciler kanunun ve umumun menfaatlerinin aksine muamelelere şahit ve vakıf oldukları takdirde gerekli yayında bulunmalıdır.(1923)” “Matbuat hiçbir sebeple tahakküm ve nüfuza tabi tutulamaz.(1923)” gibi değişik tarihlerde konuya ilgili görüşlerini açıklamıştır. İletişim günümüzde her şeydir. Gelişmenin öncüsüdür, göstergesidir. İletişim ağları zayıf toplumlar bilgiye erişemez. Ekonomik güç olarak ön sıralarda olamaz. Bireyleri sağlık, eğitim, spor, hukuk başta olmak üzere yaşamın hemen her alanında gelişme gösteremezler.