Atatürk ve iletişim hakkında bilgi

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 29 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. Atatürk ve iletişim...


  Milli mücadelenin ilk yıllarında bugün sahip olduğumuz radyo ,televizyon gibi birçok iletişim aracı bulunmamaktaydı.Atatürk milli mücadele yıllarında kamuoyu oluşturmak için, kitle iletişim araçlarının bu konudaki önemini bildiğinden bazı çalışmalar yapmıştır.

  İrade-i Milliye Gazetesinin çıkarılması (Eylül 1919):Sivas Kongresinde alınan bir kararla çıkarılmasına karar verilen gazetedir.Milli mücadelenin gidişatı hakkında halkı bilinçlendirmeyi amaçlayan bu gazete,milli mücadelenin yayın organı olmuştur.

  Hakimiyet-i Milliye Gazetesinin çıkarılması (Ocak 1920):Atatürkün kurduğu gazetenin üçüncüsüdür.Milli mücadelenin sözcülüğünü yapmıştır.Her sayısında Atatürkün bir genelgesi veya beyannamesine yer vermiştir.

  Ceride-i Resmiye gazetesinin yayın hayatına başlaması(Ekim 1920)

  Ankarada kurulan T.B.M.M. Hükümetinin resmi gazetesi olarak 07.10.1920 tarihinde yayınlanmaya başlanan Ceride-i Resmiye, Takvim-i Vakayinin devamı olarak kabul edilmektedir.

  Ceride-i Resmiye adı 1922de Resmi Ceride olmuştur. Resmi Ceride adı da 1928 tarihinde Resmi Gazete olmuş ve o tarihten beri bu ad ile yayınlanmaktadır

  Anadolu Ajansının(AA) Kurulması

  Türkiye Cumhuriyetinin ilk resmî ajansı (A.A.)dır.

  Mustafa Kemalin emriyle Yunus Nadi ve Halide Edip Adıvar gibi Cumhuriyet tarihinin aydınları tarafından milli mücadele davasını bütün memlekete ve dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920de kurulmuştur.

  Anadolu Ajansı günümüzde çalışmalarına devam etmektedir.Yeni Türk devletinin ilk ulusal kurumu olma özelliğini taşır.Günümüzde bilgisayar sistemi ve uydu hattıyla çeşitli haber ve fotoğrafları abonelerine hızlı birşekilde ulaştırmaktadır.

  Telsiz Telgraf Hakkındaki Kanunun Kabul Edilmesi

  Kurtuluş savaşı sırasında iletişimin önemi anlaşılmış ve bu boşluğu doldurmak için 1925 de Telsiz Tesisi Hakkında Kanun adlı bir yasa çıkarılarak Türkiye genelinde bir telsiz şebekesi kurulması ön görülmüştür.

  Telsiz,Telgraf vericilerinin hizmete girmesi

  1927 de hizmete giren telsiz-telgraf vericileriyle Berlin, Newyork, Moskova, Tahran, Viyana, Londra gibi merkezlerle bağlantı kurulmuştur