Atatürk Samsuna çıktıktan sonra sırayla hangi illerimizde toplantılar yapmıştır?

'Soru Cevap' forumunda Misafir tarafından 14 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. Atatürk Samsun'a çıktıktan sonra sırayla hangi illerimizde toplantılar yapmıştır
    2. Cevap: Atatürk Samsuna çıktıktan sonra sırayla hangi illerimizde toplantılar yapmıştı

  Atatürk Samsuna çıktıktan sonra tarih ve sırası

  1919 Mayıs 19: Mustafa Kemal, Samsun’a çıktı
  1919 Haziran 15: Mustafa Kemal, 3 Ordu Müfettişi ünvanını aldı
  1919 Haziran 21: Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kongresi’ne çağırdı
  1919 Temmuz 8 / 9: Mustafa Kemal, askerlikten çekildi (Saat: 20:50)
  1919 Temmuz 23: Mustafa Kemal’in başkanlığı altında Erzurum Kongresi’nin toplanması ve bir Temsil Kurulu seçerek dağılması (7 Ağustos 1919)
  1919 Eylül 4: Mustafa Kemal’in başkanlığı altında Sivas Kongresi’nin toplanması ve 11 Eylül’de sona ermesi
  1919 Eylül 11: Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Başkanlığı’na saçildi
  1919 Ekim 22: Amasya Protokolü’nün imzalanması
  1919 Kasım 7: Mustafa Kemal, Erzurum’dan milletvekili seçildi
  1919 Aralık 27: Mustafa Kemal, Heyeti Temsiliye’yle birlikte Ankara’ya geldi
  1920 Mart 20: İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi, Mustafa Kemal’in protestosu, Ankara’da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi
  1920 Mart 18: İstanbul’da Meclis-i Mebusan’ın son toplantısı
  1920 Mart 19: Mustafa Kemal tarafından Ankara’da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında illere duyuruda bulunulması
  1920 Nisan 23: Mustafa Kemal, Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı
  1920 Nisan 24: Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi
  1920 Mayıs 5: Mustafa Kemal’in başkanlığında ilk Hükümet’in toplantısı
  1920 Mayıs 11: Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı
  1920 Mayıs 24: Mustafa Kemal’in cezası Padişah tarafından onaylandı
  1920 Ağustos 10: Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması’nın imzalanması
  1920 Ocak 9 / 10: Birinci İnönü Savaşı
  1921 Ocak 20: İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu’nun esas maddelerinin kabulü
  1921 Mart 30 / Nisan 1: İkinci İnönü Savaşı
  1921 Mayıs 10: Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi’nde Anadola ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu’nun kurulması ve Mustafa Kemal’in Grup Başkanlığı’na seçilmesi
  1921 Ağustos 5: Mustafa Kemal’e Başkumandanlık görevinin verilmesi
  1921 Ağustus 22: Mustafa Kemal’in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı’nın başlaması
  1921 Eylül 13: Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılması
  1921 Eylül 19: Mustafa Kemal’e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal’in Gazi ünvanını alması
  1922 Ağustos 26: Gazi Mustafa Kemal’in Kocatepe’den Büyük Taarruz’u yönetmesi
  1922 Ağustos 30: Gazi Mustafa Kemal’in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı’nı kazanması
  1922 Eylül 1: Gazi Mustafa Kemal’in: “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, İleri !” emrini vermesi
  1922 Eylül 9: Türk Ordusu’nun İzmir’e girmesi
  1922 Eylül 10: Gazi Mustafa Kemal’in İzmir’e gelişi
  1922 Ekim 11: Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması
  1922 Kasım 1: Gazi Mustafa Kemal’in önerisi üzerine saltanatın kaldırılması
  1922 Kasım 17: Vahdettin’in bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul’dan kaçması
  1923 Ocak 29: Gazi Mustafa Kemal’in Latife Hanım’la evlenmesi
  1923 Temmuz 24: Lozan Antlaşması’nın imzalanması
  1923 Ağustos 9: Gazi Mustafa Kemal’in Halk Fırkası’nı kurması
  1923 Ağustos 11: Gazi Mustafa Kemal’in 2 Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na seçilmesi
  1923 Ekim 29: Cumhuriyet’in ilan edilmesi
  1923 Ekim 29: Gazi Mustafa Kemal’in ilk Cumhurbaşkanı olması
  1924 Mart 1: Gazi Mustafa Kemal’in Büyük Millet Meclisi’nde Halifeliği kaldırması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söylemesi
  1924 Mart 3: Hilafetin kaldırılması, öğrenimin birleştirilmesi, Şer’iyeve Evkaf Vekaletiyle (Bakanlığıyla), Erkanıharbiyei Umumiye Vekaletinin kaldırılması hakkındaki yasaların Büyük Millet Meclisi’nce kabul edilmesi
  1924 Nisan 20: Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu’nun kabul edilmesi
  1925 Şubat 17: Aşarın kaldırılması
  1925 Ağustos 24: Gazi Mustafa Kemal’in ilk defa Kastamonu’da şapka giymesi
  1925 Kasım 25: Şapka Kanunu’nun Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesi
  1925 Kasım 30: Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü
  1925 Aralık 26: Uluslararası takvim ve saatin kabulü
  1926 Şubat 17: Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
  1927 Temmuz 1: Gazi Mustafa Kemal’in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul’a gitmesi
   


Yükleniyor...