Atatürk Samsuna çıktıktan sonra sırayla hangi illerimizde toplantılar yapmıştır?

'Sorun Cevaplayalım' forumunda ZeuS tarafından 22 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. Atatürk Samsuna çıktıktan sonra tarih ve sırası

  1919 Mayıs 19: Mustafa Kemal, Samsuna çıktı
  1919 Haziran 15: Mustafa Kemal, 3 Ordu Müfettişi ünvanını aldı
  1919 Haziran 21: Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kongresine çağırdı
  1919 Temmuz 8 / 9: Mustafa Kemal, askerlikten çekildi (Saat: 20:50)
  1919 Temmuz 23: Mustafa Kemalin başkanlığı altında Erzurum Kongresinin toplanması ve bir Temsil Kurulu seçerek dağılması (7 Ağustos 1919)
  1919 Eylül 4: Mustafa Kemalin başkanlığı altında Sivas Kongresinin toplanması ve 11 Eylülde sona ermesi
  1919 Eylül 11: Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Başkanlığına saçildi
  1919 Ekim 22: Amasya Protokolünün imzalanması
  1919 Kasım 7: Mustafa Kemal, Erzurumdan milletvekili seçildi
  1919 Aralık 27: Mustafa Kemal, Heyeti Temsiliyeyle birlikte Ankaraya geldi
  1920 Mart 20: İstanbulun İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi, Mustafa Kemalin protestosu, Ankarada yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi
  1920 Mart 18: İstanbulda Meclis-i Mebusanın son toplantısı
  1920 Mart 19: Mustafa Kemal tarafından Ankarada üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında illere duyuruda bulunulması
  1920 Nisan 23: Mustafa Kemal, Ankarada Türkiye Büyük Millet Meclisini açtı
  1920 Nisan 24: Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi
  1920 Mayıs 5: Mustafa Kemalin başkanlığında ilk Hükümetin toplantısı
  1920 Mayıs 11: Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı
  1920 Mayıs 24: Mustafa Kemalin cezası Padişah tarafından onaylandı
  1920 Ağustos 10: Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşmasının imzalanması
  1920 Ocak 9 / 10: Birinci İnönü Savaşı
  1921 Ocak 20: İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanununun esas maddelerinin kabulü
  1921 Mart 30 / Nisan 1: İkinci İnönü Savaşı
  1921 Mayıs 10: Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisinde Anadola ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubunun kurulması ve Mustafa Kemalin Grup Başkanlığına seçilmesi
  1921 Ağustos 5: Mustafa Kemale Başkumandanlık görevinin verilmesi
  1921 Ağustus 22: Mustafa Kemalin yönetiminde Sakarya Meydan Savaşının başlaması
  1921 Eylül 13: Sakarya Meydan Savaşının kazanılması
  1921 Eylül 19: Mustafa Kemale Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemalin Gazi ünvanını alması
  1922 Ağustos 26: Gazi Mustafa Kemalin Kocatepeden Büyük Taarruzu yönetmesi
  1922 Ağustos 30: Gazi Mustafa Kemalin Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşını kazanması
  1922 Eylül 1: Gazi Mustafa Kemalin: “Ordular! İlk hedefiniz Akdenizdir, İleri ! emrini vermesi
  1922 Eylül 9: Türk Ordusunun İzmire girmesi
  1922 Eylül 10: Gazi Mustafa Kemalin İzmire gelişi
  1922 Ekim 11: Mudanya Mütarekesinin imzalanması
  1922 Kasım 1: Gazi Mustafa Kemalin önerisi üzerine saltanatın kaldırılması
  1922 Kasım 17: Vahdettinin bir İngiliz harp gemisiyle İstanbuldan kaçması
  1923 Ocak 29: Gazi Mustafa Kemalin Latife Hanımla evlenmesi
  1923 Temmuz 24: Lozan Antlaşmasının imzalanması
  1923 Ağustos 9: Gazi Mustafa Kemalin Halk Fırkasını kurması
  1923 Ağustos 11: Gazi Mustafa Kemalin 2 Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilmesi
  1923 Ekim 29: Cumhuriyetin ilan edilmesi
  1923 Ekim 29: Gazi Mustafa Kemalin ilk Cumhurbaşkanı olması
  1924 Mart 1: Gazi Mustafa Kemalin Büyük Millet Meclisinde Halifeliği kaldırması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söylemesi
  1924 Mart 3: Hilafetin kaldırılması, öğrenimin birleştirilmesi, Şeriyeve Evkaf Vekaletiyle (Bakanlığıyla), Erkanıharbiyei Umumiye Vekaletinin kaldırılması hakkındaki yasaların Büyük Millet Meclisince kabul edilmesi
  1924 Nisan 20: Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanununun kabul edilmesi
  1925 Şubat 17: Aşarın kaldırılması
  1925 Ağustos 24: Gazi Mustafa Kemalin ilk defa Kastamonuda şapka giymesi
  1925 Kasım 25: Şapka Kanununun Büyük Millet Meclisinde kabul edilmesi
  1925 Kasım 30: Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü
  1925 Aralık 26: Uluslararası takvim ve saatin kabulü
  1926 Şubat 17: Türk Medeni Kanununun kabulü
  1927 Temmuz 1: Gazi Mustafa Kemalin Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbula gitmesi