Atatürk ne gibi yenilikler yapmıştır?

'Etüt Merkezi' forumunda Masal tarafından 14 Ekim 2010 tarihinde açılan konu


 1. Siyasal Alanda Atatürkün getirdiği yenilikler :

  ● Halifeliğin kaldırılması - 3 Mart 1924
  ● Saltanatın kaldırılması - 1 Kasım 1922
  ● Cumhuriyetin ilanı - 29 Ekim 1923

  Atatürkün Hukuk alanında getirdiği yenilikler :

  ● Mecellenin kaldırılması - 1924 - 1937
  ● Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi - 1924 - 1937

  Ekonomi alanındaki Atatürk yenilikleri :

  ● Çiftçinin özendirilmesi
  ● Aşar vergisinin kaldırılması
  ● Örnek çiftlikler inşa edilmesi
  ● Sanayiyi Teşvik Kanununun çıkarılıp yeni sanayi kuruluşlarının kurulması
  ● 1. ve 2. Kalkınma Planlarının (1933-1937) uygulamaya konulması,yurdun yeni yollarla donatılması

  Atatürkün Yaptığı Toplumsal yenilikler :

  ● Kadın erkek haklarının eşitlenmesi - 1926 - 1934
  ● Şapka ve kıyafet kanunu - 25 Kasım 1925
  ● Tekke,zaviye ve türbelerin kapatılması - 30 Kasım 1925
  ● Soyadı kanunu - 21 Haziran 1934
  ● Lakap ve unvanların kaldırılması - 26 Kasım 1934
  ● Uluslararası saat,takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü - 1925 -1931

  Eğitim ve kültür alanındaki Atatürk yenilikleri :

  ● Öğretimin Birleştirilmesi - 3 mart 1924
  ● Yeni Türk harflarinin kabulü - 1 Kasım 1928
  ● Türk Dil ve Tarih kurumlarının kurulması - 1931-1932
  ● Üniversite öğreniminin düzenlenmesi - 31 Mayıs 1933
  ● Güzel sanatlarda yenilikler
    2. Cevap: Atatürkün yaptığı yenilikler nelerdir

  çok saol çok yardımcı oldun
    3. Cevap: Atatürkün yaptığı yenilikler nelerdir

  Türkiye Cumhuriyetinin güçlenmesi ve gelişmesi Türkiye Cumhuriyetinin her türlü tehlikeye karşı korunabilmesi için Atatürkçülüğün bilinmesi ve bunun hayata geçirilmesi gerekir. Çünkü Türkiye Cumhuriyetinin temeli Atatürkçü düşünce sistemidir. Atatürkün 6 tane ilkesi bulunmaktadır.

  1. Cumhuriyetçilik Cumhuriyet halkın yönetime katılması ve milli iradenin egemenliğidir. Atatürkün deyimiyle; “Cumhuriyet rejimi demek demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.

  2. Milliyetçilik: Milli birlik ve beraberlik anlamına gelmektedir. Atatürk milliyetçiliğinde ırkçılık yoktur. Atatürk milliyetçiliği ülke birliği ve ortak geçmiş ve geleceği öngörmektedir.

  3. Halkçılık: Cumhuriyetçiliğin ve milliyetçiliğin doğal bir sonucudur. Halkçılık herkesin kanun önünde eşit olmasını öngörmektedir.

  4. Laiklik: Din ve devlet işlerinin ayrıldığını öngören laiklik din ve vicdan özgürlüğüdür. Temel bir ilke olan laiklik akıl ve bilimi esas alır.

  5. Devletçilik: Ekonomik , kültürel ve sosyal kalkınmada devlete düşen görevleri belirlemek için Atatürkün koyduğu temel ilkelerden biridir. Bu ilkenin amacı Türk toplumunu çağdaş uygarlık refah düzeyine yükseltmektir.

  6. İnkılapçılık: Yenilik değişiklik ve çağdaşlık demektir. Atatürkçülüğün inkılap anlayışı eskiyi, kötüyü kaldırıp yerine yeniyi, iyiyi ve güzeli koymaktır. Bu anlayış, sürekli olarak çağdaşlaşmayı kapsar.

  Atatürkün ilkelerini incelediğimizde bunların bazı ortak özelliklerinin olduğunu gözlemleriz. Bunları kısaca açıklamak gerekirse şu sonuç ortaya çıkar. Atatürk ilkeleri toplum ihtiyacından doğmuş akla ve mantığa dayanır. Türk toplumunda bu ilkeler hem sözle söylenmiş hem de pratikte uygulanmıştır. Bu ilkeler günümüzde etkinliklerini koruya bilmişse bu, ilkelerin toplum tarafından benimsendiğinin bir göstergesidir. Bu ilkeler bir bütündür. Yani bir vücudu oluşturan azalar gibidir ve bölünemezler.

  Atatürk ilkelerini bütünleyen ilkelerde bulunmaktadır.

  Milli egemenlik

  Milli birlik ve beraberlik

  Akılcılık ve bilimsellik

  Çağdaşlılık ve batılılaşma

  İnsanlık ve insan sevgisi

  Özgürlük ve bağımsızlık

  Yurttta sulh cihanda sulh
    4. Cevap: Atatürkün yaptığı yenilikler nelerdir

  ama çoğusunu yazmamış çok ayıp ya insan biraz yazar
    5. Cevap: Atatürkün yaptığı yenilikler nelerdir

  çok ama çok yardımcı oldunuz teşekür ederim.