Atatürk Kimdir

'Tarih Bölümü' forumunda Aysell tarafından 19 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. Atatürk'ün hayatı
  Atatürk hakkında bilgi

  [​IMG]

  Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanikte doğdu. İlk öğrenimini ve askerî öğrenci olarak orta öğreniminin bir kısmını Selanikte yaptı. Manastır Askerî Lisesini bitirdi.1902 yılında Kara Harp Okulundan, 1905 yılında Harp Akademisinden mezun oldu.Orduda çeşitli vazifeler aldı. 1913 yılında Sofyada Ataşe Militer olarak bulundu.

  Birinci Dünya Harbi sırasında, Çanakkale Muharebelerinde, Tümen Komutanı olarak görev yapıı. 1916 yılından itibaren, Doğu ve Güney cephelerinde Kolordu ve Ordu Komutanlığı yaptı. Bitlis ve Muşu düşman işgalinden kurtaran kuvvetlerin başındaydı. Filistin ve Suriye cephelerinde görev aldı.

  [​IMG]

  Mondros Mütarekesinden sonra Sevr Anlaşması hükümlerine dayanılarak ülkenin yabancılar tarafından işgali üzerine, son Osmanlı padişahı Vahdettin Han tarafından Anadoluya gönderildi.19 Mayıs 1919′da Samsuna çıkarak Türk millî mücadelesini başlattı.Amasya Genelgesi, Sivas ve Erzurum Kongrelerini topladı. Askerî görevlerinden istifa ederek 23 Nisan 1920′de Ankarada Türkiye Büyük Millet Meclisini topladı. Meclis Başkanı seçildi.5 Ağustos 1921′de Başkomutanlık görevini üstlenerek Anadolunun Yunan işgalinden kurtarılması için mücadeleye devam etti. Sakarya Meydan Savaşını kazandı. 19 Eylül 1921′de Meclis tarafından kendisine Mareşal ve geleneksel Gazi ünvanı verildi.

  [​IMG]

  26 Ağustos 1922′de işgalci Yunan kuvvetlerine karşı Büyük Taarruzu başlattı. Beş gün sonra 30 Ağustos 1922′de de Başkomutanlık Meydan Savaşı nı kazanıldı.Lozan Barış Konferansından sonra, 11 Ağustos 1923′de toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yeniden Başkan olarak seçildi. 9 Eylül 1923′de kurduğu Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanlığı na seçildi.

  [​IMG]

  29 Ekim 1923′de Cumhuriyetin ilân edildiği gün, Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Dört dönem üst üste seçildi.10 Kasım 1938′de öldü.

  [​IMG]