Atatürk israil hakkında ne düşünüyordu

'Güncel Bilgiler' forumunda Alya tarafından 15 Oca 2009 tarihinde açılan konu

 1. Atatürk'ün İsrail İçin Söyledikleri


  MECLİSTEN İSRAİL'İ KINAMA KARARI ÇIKARTAMAYANLARA İTHAF OLUNUR........


  “…’Arapların arasında mevcut olan karışıklığı ve hoşnutsuzluğu, kimse bizim kadar bilemez; biz, vakıa birkaç sene Araplar’dan uzak kaldık, fakat şimdi kendimize kâfi derecede güvenip ve kudretimizi bildiğimiz içini İslamiyet’in Mukaddes Yerleri’nin, Museviler’in ve Hıristiyanlar’ın nüfuzu altına girmesine mani olacağız. Binaenaleyh şunu söylemek istiyoruz ki buraların Avrupa Emperyalizmi’nin oyun sahası olmasına müsaade etmeyeceğiz’…”

  “…biz şimdiye kadar dinsiz ve İslamiyete lakayt olmakla ittiham edildik; fakat bu ittihamlara rağmen, Peygamber’in son arzusu, yani ‘Mukaddes Topraklar’ın, daima İslamiyet hâkimiyetinde kalmasını temin için, hemen bugün kanlarımızı dökmeye hazırız. Cedlerimizin Selahaddin-i Eyyubi idaresi altında, uğrunda Hıristiyanlarla mücadele ettikleri toprakların, yabancı hâkimiyeti ve nufüzu altında bulunmasına müsaade etmeyeceğimizi beyan edecek kadar, bugün, -Allah’ın inayetiyle- kuvvetliyiz’…”

  “…’Avrupa’nın, bu mukaddes yerlerine temellük etmek için, atacağı ilk adımda; bütün İslam âleminin ayaklanıp, icraata geçeceğinden şüphe yoktur’…”

  "Gazi Mustafa Kemal Paşa hakkında, türlü ‘tertibat, tezvirat ve tahrifat’ ile, onun Batı’dan başka bir şey düşünmediğini, Batılı olmak ya da görünmek için, bin yıllık Türk Medeniyeti’ni inkâr ettiğini ileri sürenlerin, bu satırları okudukları takdirde, biraz yüzleri kızarır mı?
  Pek sanmıyorum…"

  Müslüman olsun, laik olsun, Musevi ya da Hıristiyan olsun; her Türk , Gazi’nin, Lausanne’dan yıllar sonra, Hayat Meselesi ortalığı kızıştırmışken; bunları beyan edip, Avrupa Emperyalizmi’ne karşı, böyle açık, bu kadar net bir tavır takınmasının üzerinde düşünülmelidir.
  Tabii, onun vefatını müteakip, bu tavrından ne kaldığını; hele yıllar sonra, Ankara’nın Filistin konusunda, kimlerle ‘ittifak’ içinde olduğunuda!..


  …bu evrak, o zamanki Dâhiliye Vekili Şükrü Kaya Bey’in imzasıyla; ‘TC Dâhiliye Vekâleti, Matbuat Umum Müdürlüğü’ antetli bir evrak ile Başvekâlet Yüksek Makamı’na sevk metni ise şöyle:
  “Başvekâlet Yüksek Makamına! Bombay Chronicle gazetesinin 27/VII/937 tarihli nüshasında, ‘Filistin’e El Sürülemez.. Kemal Paşa Avrupa’ya İhtar Ediyor’ başlığı altında bir yazı intişar etmiştir. Bu yazının bir örneği ilişik olarak sunulmuştur. Bu vesile ile saygılarımı tekrarlarım. / Dâhiliye vekili, Şükrü Kaya!”

  Atilla İlhan''ın yazısının bir kısmından alıntıdır.
  Atatürk: "Filistin'e el sürülemez!"
  [/SIZE]


  [​IMG]
  Atatürk Filistin konusunda ne düşünüyor, ne söylüyordu? İsrail'i, Yahudileri mi destekliyordu? Ekteki belge Atatürk'ün Avrupa'ya Filistin konusunda ultimatom verdiğini ortaya koyuyor.


  [​IMG]

  Atatürk'ün Filistin ile ilgili Haziran 1937'de TBMM'de yaptığı konuşması

  Türkçe Hâkimiyeti Milliye Gazetesi Kemal Atatürk'ün Türkiye Millet Meclisi'nde irad etmiş olduğu bir nutuktan bahsediyor. Aşağıdaki satırlar bu nutkun Filistin’e taalluk eden kısmından alınmıştır.

  "Araplar'ın Avrupa siyasetine nüfuz edemeyip bu sözde istiklal kelimesine inandıkları ve bu uğurda Arap memleketlerini Avrupa emperyalizmine esir kıldıkları çok şayanı teessüftür.

  Araplar'ın arasında mevcut olan karışıklığı ve hoşnutsuzluğu kimse bizim kadar bilemez. Biz vakıa bir kaç sene Araplar'dan uzak kaldık. Fakat şimdi kendimize kâfi derecede güvenip ve kudretimizi bildiğimiz için İslamiyet’in mukaddes yerlerini Musevilerin ve Hıristiyanların nüfuzunun altına girmesine mani olacağız.

  Binaenaleyh şunu söylemek istiyoruz ki buraların Avrupa emperyalizminin oyun sahası olmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz şimdiye kadar dinsiz ve İslamiyet’e lakayt olmakla itham edildik.

  Fakat bu ithamlara rağmen Peygamberin son arzusunu yani, mukaddes toprakların daima İslam hâkimiyetinde kalmasını temin için hemen bu gün kanımızı dökmeye hazırız.

  Cedlerimizin, Selahaddin`in idaresi altında, uğrunda Hıristiyanlarla mücadele ettikleri topraklarda yabancı hâkimiyet ve nüfuzunun tahtında bulunmasına müsaade etmeyeceğimizi beyan edecek kadar bu gün, Allah'ın inayeti ile kuvvetliyiz. Avrupa bu mukaddes yerlere temellük etmek için yapacağı ilk adımda bütün İslam âleminin ayaklanıp icraata geçeceğinden şüphemiz yoktur.”

  Arapça neşir : “Bombay Cronicle 27.07.1937 münteşir”
  Türkçe Neşir: Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi

  İşte o belge;


  [​IMG]

  [​IMG]


  [​IMG]
  Alıntıdır..
   
 2. Cevap: Atatürk israil hakkında ne düşünüyordu

  23/2/2007 - ATATÜRK O SÖZLERİ SÖYLEMEDİ

  Oldukça ilginç. Bu belge bir dönem Saadet partisi milletvekilleri tarafından meclisin gündemine bile getirilmiş bir belgedir.


  Şimdi şanslı olduğumuz bir şey var ki, o da bu sitede bu iki belgenin fotokopisinin sunulmuş olması. Her ne kadar gözlerden kaçırmak için fotokopiler oldukça mini boyutlarda verilmiş olsa da biraz gözlerimizi zorlayarak metinleri okuma imkanına sahip olacağız. Öncelikle lütfen bu iki belgeyi bilgisayarınıza kaydedin ve büyüterek bakmayı deneyin.


  Bakıyoruz ilk metne ve orada gördüğümüz yazının tarihi 20.08.1937 olarak geçiyor.

  İkinci metne bakıyoruz orada da Bombay Chronical 27.07.1937 tarihi geçiyor.


  Bu iki durumu tespit ettikten sonra anlıyoruz ki, Hindistan’ın Bombay Chronical gazetesinde 27 Temmuz 1937 tarihinde çıkan bir haber Baş Vekalet Yüksek makamına Dahiliye Vekaleti Matbuat Umum Müdürlüğü tarafından 20.08.1937 tarihinde Türkçe’ye çevrilerek verilmiş. İmza da dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın imzası var ama kaşe mevcut değil. (Tabii amacımız bu belgenin sahte bir belge olduğunu ispatlamak değil çünkü bu biraz teknik bir konu olup beni aşmaktadır. Ben sadece resmi imzaların hepsinin kaşe üzerine atıldığını bilirim, bu biraz garip geldi ama neyse).


  Daha da ilginç olan belgenin İçişleri Bakanlığı tarafından değil de İçişleri Bakanlığı Matbuat Umum Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olması. Yani belge İçişleri bakanlığına bağlı bir müdürlük tarafından düzenleniyor. Bunu da es geçiyorum. Belki de fazla şüpheciyim ondandır.  Neyse, kaldığımız yerden devam edelim.


  İkinci (uzun olan) metne bakalım : Giriş paragrafında diyor ki : “Türkçe ’hâkimiyeti milliye’ gazetesi, Kemal Atatürk’ün Millet Meclisi’nde irâd etmiş olduğu nutuktan bahsediyor. Aşağıdaki satırlar, bu nutkun Filistin’e taâlluk eden kısmından alınmıştır…’’  Anlaşılan o ki, Bombay Chronical gazetesi sallama bir haber yapmıştır. Çünkü Hakimiyet-i Milliye gazetesinin TBMM’de Atatürk’ün irad ettiği bir nutukdan bahsetmesi mümkün değildir çünkü böyle bir nutuk Atatürk tarafından TBMM de irad edilmemiştir. Eğer Atatürk böyle bir nutuk irad etmiş olsaydı bu TBMM tutanaklarında yer alırdı ve burada bir Hindistan gazetesinin asparagas haberi değil Meclis görüşme tutanakları delil olarak kullanılırdı.  Daha da ötesi Atatürk’ün bu Meclis konuşmaları mutlaka ama mutlaka Cumhuriyet gazetesinde yer alırdı. Tabii Cumhuriyet gazetesi hala yayında olan bir gazete olduğu için böyle bir asparagası ona yamamak kolay olmayacaktı çünkü Cumhuriyet gazetesi kendi arşivinden bu haberin doğruluğunu teyid edebilirdi. Böyle olduğu için, şu anda yayında olmayan Hakimiyet-i Milliye gazetesi tercih edildi.  Şimdi şu linkte belge adıyla bir müsvedde kağıt parçası gösterilmiş.

  Ne yazıyor ? Atatürk’ün resminin altında; ”Atatürk’ün 27 Temmuz 1937 yılında TBMM de yaptığı konuşma” yazıyor.

  Evet, sözümona 27 Temmuz 1937”de Atatürk mecliste bir konuşma yapmış ve yukarıda üçüncü paragrafta alıntıladığımız ifadeleri kullanmış.  Metne dikkat edin. Hani Hakimiyet-i Milliye gazetesinin anteti, hani sayısı, hani tarihi ?

  Yani geçtik TBMM görüşme tutanaklarını, bu konuşmanın metninin yer aldığının söylenen Hakimiyet-i Milliye gazetesi bile ortada yoktur.


  Şimdi o resimin altındaki kaynak kısmına dikkat edin:

  Türkiye Cumhuriyeti Dahiliye Umum Vekaleti Matbuat Umum Müdürlüğü
  Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 27.7.1937 ve 438-a sayı

  Yani bizim bu başlangıçta ele aldığımız iki adet evrak kaynak olarak gösterilmiş.
  Halbuki orada gördük ki, 27.7.1937 tarihi Bombay Chronical gazetesinde bu asparagas haberin yayınlandığı tarihtir.

  Yani ortaya resmi belge olarak sürülen belgeler bile 27.7.1937 tarihini Atatürk’ün Meclis konuşmalarının değil, bir Hint gazetesinindeki bu asparagas haberin yayınlandığı tarih olarak vermektedir.


  Daha doğrusu bu arkadaşlar kendi elleri ile kazdıkları kuyuya düşmüşlerdir.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 4 Ağu 2009
 3. Cevap: Atatürk israil hakkında ne düşünüyordu

  Osman bey kaynak olarak gösterdiğiniz ve bakmamızı istediğiniz linkler geçersiz olduğu için tarafımdan kaldırılmıştır.