atatürk ilkelerinin temel dayanağı nedir

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 23 Ekim 2012 tarihinde açılan konu


  1. atatürk ilkelerinin temel dayanağı nedir

    Atatürk ilkeleri olan Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, İnkılapçılık (Devrimcilik) ve Devletçilik ilkeleri tamamen akla ve mantığa uygun devrimlerdir. Atatürk, akıl ve bilimin vazgeçilmezliğini her fırsatta savunarak; Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir demek suretiyle, bilimin insan hayatındaki büyük önemine dikkati çekmiştir.

    Atatürk, akla ve mantığa uymayan işlerin yok olup gideceğini, en geçerli ve kalıcı olan işlerin bilimin ışında yapılmış işler olduğunu savunan bir ilim adamıdır aynı zamanda. Hayatın her aşamasında bilimi rehber edinen Büyük Önder, bir çok kitap yazmış bu kitaplar içerisinde olan Geometri kitabı ile akla ve mantığa uygun olmadığını anladığı bir çok geometri terimini değiştirerek bugün kullandığımız açı, kare, dikdörtgen, beşgen, çevre, yarıçap gibi kelimeleri Türkçemize armağan etmiştir.

    Aklın ve bilimin ışığında gerçekleştirilmiş olan bütün ilkelerin dayandığı temel öğe Akıl ve Bilim'dir.