Atatürk Devrimleri Nelerdir

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 12 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. Atatürk Devrimleri Neler
  Atatürk Devrimleri Kısaca Açıklamaları


  Atatürkün Devrimleri ve tarihleri:

  *Saltanatin kaldirilmasi (1 Kasim 1922.
  *Cumhuriyetin ilani (29 Ekim 1923).
  *Halifeligin kaldirilmasi (3 Mart 1924).
  *Medeni Kanun'un kabulü (17 Subat 1926).
  *Tarikatlarin kaldirilmasi, tekke ve zaviyelerin kapatilmasi (30 Kasim 1925).
  *Laikligin kabulü (1928-1937).
  *Kadin haklarinin taninmasi (1930-1933 ve 1934).
  *Sapka ve kiyafet devrimi (25 Kasim 1925).
  *Takvim, saat ve ölçülerde degisiklik (1925 ve 1931).
  *Soyadi yasasinin kabulü (21 Haziran 1934).
  *Egitim ve ögretim devrimi (3 Mart 1924).
  *Harf devrimi (1 Kasim 1928).
  *Dil devrimi (12 Temmuz 1932).

  Harf Devrimi:
  Öğrenilmesi son derece güç olan Arap harflerinin yerine Türk harflerinin kullanılmasının sağlandığı harf devrimi “Türk Harfleri adıyla 1353 sayılı kanunla, 1 Kasım 1928de kabul edildi. Türkçenin yapısına en uygun alfabe olduğuna karar verilen Latin alfabesi alınıp, yeniden düzenlenerek, yurdun dört bir yanında Millet Mektepleri açılmış, halka yeni harflerle okuma yazma öğretilmiştir.

  Halifeliğin Kaldırılması
  1 Mart 1924 tarihinde Atatürkün mecliste yaptığı konuşma ile halifeliğin kaldırılması gerektiği herkesçe kabul gördü. 3 Mart 1924te TBMM tarafından çıkarılan bir kanunla halifelik kaldırılarak, yeni yapılacak ilke ve inkılapların önü tamamen açılmış oldu.

  Saltanatın Kaldırılması
  Osmanlı Devletinin her döneminde hüküm süren saltanata artık bir son verilmeliydi. İşte TBMMnin açılması ile başlayan bu yeni dönemde, bu konu değerlendirilmiş ve 1 Kasım 1922 tarihinde kabul edilen kanunla Saltanat kaldırılmış, halifelikte tamamen saltanattan ayrılmıştır.

  Türkiyenin Yeniden İdari Teşkilatlanması
  Yeni Türkiye Devletinin idari yapılanmasına ilişkin 1921 ve 1924 anayasalarında bazı kararlar alınmıştır. 1923 yılında yönetim şekli olarak Cumhuriyet rejimi kabul edilmiştir.

  Cumhuriyetin İlanı
  29 Ekim 1923 yılında ilan edilen cumhuriyet tamamen halkın iradesini gözeten bir yönetim şeklidir. Cumhuriyet; demokratik bir ortamda, halkın kendi kendisini yönetecek kişileri seçme ve seçilme özgürlüğüdür. 1 Kasım 1922de saltanatın kaldırılması ile babadan oğula geçen yönetim biçimi olan, padişahlıkta tamamen ortadan kaldırılmıştır.

  Şapka ve Kıyafet Devrimi
  Atatürk yapmış olduğu devrimlerde Türk toplumunun uygar milletler gibi giyim ve kuşamda da ileri bir seviyede olmasını istemiştir.

  Soyadı Yasasının Kabulü
  Soyadı yasası 21 Haziran 1934 yılında çıkarılmıştır. Yasanın çıkarılmasıyla her Türk vatandaşı kendisine uygun bir soyadı almakla yükümlü tutulmuştur.

  Kadın Haklarının Tanınması
  Atatürkün yapmış olduğu girişimler neticesinde, Türk kadınlarının iktisadi ve siyasal yaşama katılımlarının sağlanabilmesi açısından bir dizi değişiklikler yapılmıştır.

  Takvim Saat ve Ölçülerde Değişiklik

  Yurt içi ve yurt dışındaki ticari ilişkilerin düzenlenmesinde, çeşitli kolaylıkların sağlanması adına yapılan değişiklikleri kapsamaktadır. Ağırlık ölçüsü birimi olarak kullanılan okka yerine, kilo ve gram, uzunluk ölçüsü birimi endaze yerine, metre ve santimetre gibi ağırlık ve ölçü birimleri getirilmiştir.

  Medeni Kanunun Kabulü
  Medeni Kanunun kabulü (17 Şubat 1926) ile sosyal alanda tam bir eşitlik anlayışı gerçekleştirilmiştir. İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak hazırlanan Medeni Kanun TBMMde kabul edilerek 17 Şubat 1926 yürürlüğe konmuştur.

  Eğitim ve Öğretim Devrimi
  Atatürk, Türk toplumunun eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesi ile öğrenim gören kişi sayısının artırılmasını amaçladığı eğitim ve öğretim alanında köklü değişiklikler yapmıştır. Osmanlı toplumunda yaygın halde bulunan mahalle mektepleri ve medreseler TBMM tarafından 3 Mart 1924 yılında çıkarılan “Öğretimin Birleştirilmesi yasası ile kaldırılmıştır.