Atasözü Özellikleri Nelerdir - Atasözünün Özellikleri nedir

'Ders notları' forumunda Ezlem tarafından 19 Şub 2011 tarihinde açılan konu 1. Atasözü Nedir?


  ATASÖZLERİNİN ÖZELLİKLERİ

  Türkçe'de Atasözü

  Türkçede atasözleri biçim ve anlam özelliklerine göre şu şekilde sınıflandırılır:


  Biçim Özellikleri

  Atasözleri, biçim yönünden diğer yazı türlerine göre farklı özellikler gösterir Öykü, roman, şiir, deneme gibi yazı türleri pek çok cümlenin bir araya gelmesi ve anlam yönünden bütünleşmesiyle oluşur Buna karşın atasözleri genellikle bir, en fazla iki cümleden oluşur Bütün duygu ve düşünceler bu tek cümleye sığdırılır Bu cümleler kişiden kişiye değişmez Halkın ortak malıdır ve halk tarafından aynı biçimde söylenir Atasözlerinde biçim özellikleri şu başlıklar altında toplanabilir:


  Atasözlerinde Kalıplaşma


  Atasözleri bir toplumun ortak kullandığı kalıplaşmış sözlerdir Bu nedenle herhangi bir kimse, atasözlerindeki sözcükleri ya da sözcüklerin sırasını değiştiremez Örneğin "Dikensiz gül olmaz" atasözü "Gül dikensiz olmaz" şeklinde söylenemez "Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür" atasözündeki "kaz" kelimesi yerine "ördek" veya "horoz" denmez Bunun nedeni, atasözlerinin bir kişinin değil, bütün toplumun ortak malı olması ve o toplumun düşünce ve dil zevkini yansıtmasıdır

  Ancak, bazı atasözleri tarihsel süreç içinde değişikliğe uğramıştır

  Örnek: "Ayağını yorganına göre köskıl" → "Ayağını yorganına göre uzat" Bu atasözündeki "köskıl" kelimesinin yerine günümüzde "uzat" kelimesi kullanılmaktadır Tarih boyunca dilde ve kültürde oluşan değişmeler atasözlerine de yansımıştır

  Kalıplaşmanın bir istisnası da bir atasözünün farklı bölgelerde değişik şekillerde söylenmesidir

  Örnek: Mum dibine ışık vermez → "Çıra dibi karanlık olur"

  Örnek: Er ekmeği er kursağında kalmaz → Er lokması er kursağında kalmaz

  Örneklerdeki gibi bazı atasözlerinde, hem sözcüklerin sırası hem de sözcükler değişebilmektedir Ancak, bu değişiklik kişiden kişiye değil bölgeden bölgeyedir Bu durum, atasözlerinin tarihsel süreç içinde ve farklı bölgelerde değişikliğe uğrayabildiğini gösterir

  Cümle Türlerine Göre Atasözleri

  Türkçede bulunan bütün cümle türlerine atasözlerinde de rastlanır Atasözleri kısa ve özlü sözler olduğu için genelde bir-iki cümleden oluşur Daha uzun cümlelerden oluşan Türk atasözlerinin sayısı azdır Atasözlerinde kullanılan cümle türleri şu şekilde sıralanabilir:

  Yalın Cümle

  Atasözlerinin çoğu yalın cümle biçimindedir İçinde sadece bir yargı bulunan atasözleri genellikle yalın cümleler biçiminde anlatılır

  Örnek: Ağaç kökünden yıkılır / Aç köpek fırın duvarını deler / Vakit nakittir

  Birleşik Cümle

  İçinde iki yargı bulunan atasözleri genelde birleşik cümle biçiminde kurulur


  Örnek: Dağ ne kadar yüce olsa, yol üstünden aşar / Erkek aslan aslan da, dişi aslan aslan değil mi? / Elin ağzı torba değil ki büzesin

  Devrik Cümle

  Atasözlerinde şiirsel bir anlatıma özen gösterildiğinden pek çok atasözü devrik cümlelerle kurulmuştur


  Örnek: Gülme komşuna, gelir başına / Besle kargayı, oysun gözünü / Sık gidersen dostuna, yatar arka üstüne
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 10 Oca 2013