Ata Terzibaşı Kimdir

'Biyografi' forumunda Merve tarafından 4 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


  1. Ata Terzibaşı Hayatı

    Ata Terzibaşı Biyografisi


    Irak Türkmenleri arasında dil, edebiyat ve folklor araştırmaları yaptı. 1924 senesinde Kerkükte doğdu. Mahalle mektebine verildi, burada Kuran-ı Kerimi hatmetti.İlk öğrenimini 6 sınıflı Türk mektebinde ta-mamladı. Arapça eğitim yapan liseyi bitirdi. Bağdat Hukuk Fakültesinden 1950 senesinde mezun oldu. Kerküke dönüp avukatlığa başladı.Bir kültür adamı olan Ata Terzibaşının yazıları, 1945 yılından itibaren Beyrutta çıkan “El Edip, Kahirede “El-Risale, Ha-lepte El Hadis, İstanbulda neşredilen “Türk Yurdu ve Ankarada çıkan Türk Dilinde yayınlandı. Kerkükte neşredilen Kerkük ve “Afat gazetelerinde yazıları çıktı. Arapça yayınlanan haftalık “Elsakaf el hadise ve Türkçe yayınlanan “Beşir adlı gazetelerin sahibi idi. 22 Mart 1959 tarihinde tevkif edilince Hille şehrine sürgün edildi, serbest bırakıldıktan sonra kültür faali-yetlerine devam etti. Ata Terzibaşının kaleme aldığı Kerkük Hoyratları ve Manileri (3 cilt) adlı eseri sahasında önemli eserler arasında yer almaktadır. Birinci cildinde, “Hoyrat lafzının aslı, hoyrat ve manilerin edebi mefhumu, hoyrat ve manilerin mevzuu, Hoyrat ve manilerin edebi mefhumu, Hoyratın musiki bakı-mından menşe ve tekâmülü, Tanınmış hoyrat çağıranlar gibi bölümler bulunmaktadır. İkinci ciltte ise 850 civarında cinaslı hoyrat bulunmaktadır. Üçüncü ciltte ise 1200 kadar cinassız hoyrat ve mani vardır. 1956 yılında yayımlanan “Kerkük Hoyratları ve Manileri adlı kitabın 1970 yılında genişletilmiş ikinci baskısı yapıl-mıştır. Ata Terzibaşının ayrıca “Kerkük Havaları, “Kerkük Eskiler Sözü, “Kerkük Ağzı, “Türkmen Sözlüğü, “Kerkük Şairleri, “Nazarat-ü camia fi tarih el edeb el türki (Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış) adlı eserleri bulunmaktadır. Ata Terzibaşının dedesi Abdüllatif Efendinin ise Sergüzeşt-i Saadet (Bir Hac Seyahatnamesi) ve Tuhfe i Askeriye gibi kitapları yayınlanmıştır.

    alıntı
     


Similar Threads: Terzibaşı Kimdir
Forum Başlık Tarih
Biyografi İlk tepkili uçağın mucidi Willy Messerschmitt kimdir? 17 Haziran 2017
Biyografi Zeki Velidi Togan Kimdir? Kısaca Hayatı. 14 Haziran 2017
Biyografi Aziz Ogan Kimdir? Çalışma Hayatı Kısaca 3 Haziran 2017
Biyografi Adolf Erik Baron Nordenskjöld kimdir? 1 Mayıs 2017
Biyografi III Salmanasar kimdir 29 Nisan 2017