asya ve avrupada devlet kuran türk boylarının isimleri

'Sorun Cevaplayalım' forumunda zamaneanne tarafından 5 Kas 2012 tarihinde açılan konu

 1. asya ve avrupada devlet kuran türk boylarının isimleri

  Cevap: asya ve avrupada devlet kuran türk boylarının isimleri


  MACARLAR

  Peçenek baskısı sonucu Ural-İtilden bugünkü Macaristana yerleşmişlerdir.
  Hıristiyanlığı benimsediklerinden Türk ırkının özelliğini koruyamamıştır.
  Türk tarihi ile ilgili araştırmalar yapan “Budapeşte Türkoloji Enstitüsünü kurmuşlardır.

  PEÇENEKLER

  Oğuzların baskısıyla Aral Gölü civarında Karadenizin kuzeyine gelmişlerdir.
  Slavlarla mücadele etmiş ve bağımsız bir devlet kuramamışlar.
  11.yy da Bizans egemenliğine girerek paralı asker olarak görev yapmışlardır.
  1071de Malazgirt Savaşında Büyük Selçuklularla birleşmişlerdir.

  OĞUZLAR(UZLAR)

  En kalabalık Türk Boyudur.
  Orta Asyada kalan kolu Selçuklu ve Osmanlı gibi önemli devletler kurmuşlardır.
  Küçük bir bölümü ise Balkanlara gelerek devlet kuramamış ancak Bizans ordusunda ücretli olarak görev yapmışlardır.
  1071 Malazgirt savaşında Büyük Selçuklularla birleşmiştir.

  KIPÇAKLAR(KUMANLAR)

  Türk ırkının fiziki olarak en güzel boyudur.
  Dede Korkut Destanına konu olmuşlardır.
  Moğolların Türkleşmesinde etkili olmuştur.
  1239da Moğol ve Bizans etkisi ile yıkılmışlardır.

  AKHUNLAR(EFTALİTLER)  ASYA HUN İMPARATORLUĞU

  Türk dünyasının ilk devletidir.
  Türk devlet geleneğinin temeli kurulmuştur.
  M.Ö .58de iç çarpışmalar görülmüştür .
  48 de Kuzey - Güney olarak ikiye ayrıldı .
  150 de Kuzey Hunlar Batıya göç etti.
  216da Güney Hunlar Çin hakimiyetine girdi

  GÖKTÜRK İMPARATORLUĞU

  552de Avarların yıkılması sonucu Bumin Kağan tarafından kuruldu.
  Merkez Ötüken.
  “ TÜRK adıyla kurulan ilk devlet.
  582de Doğu - Batı olarak ikiye ayrıldı .
  630da Doğu , 659da Batı Göktürk Çin hakimiyetine girdi.

  2.GÖKTÜRKLER ( KUTLUK )

  681de Kutluk Kağan tarafından kuruldu.
  38 harfli Göktürk alfabesi icat edildi .
  Türk tarihinin ilk yazılı belgesi “ Orhun Abideleri yapıldı .
  745te Uygurlar tarafından yıkıldı .

  UYGUR DEVLETİ

  745te Kutluğ Bilge Kül Kağan tarafından kuruldu.
  Merkez Karabalasagun( Ordubalık).
  İlk yerleşik Türk devletidir.
  Gök tanrı inancı ve Uzakdoğu dinleri de yayılmıştır.
  751 Talas Savaşından sonra İslamiyet ile tanıştılar.
  Karluk ,Yağma, Çiğil İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyları.
  18 harfli Uygur alfabesini kullandılar.
  Kırgızlar tarafından yıkılmıştır.

  KIRGIZLAR

  840ta Ötükende kuruldu.
  Günümüze ulaşan “Manas destanı tarihi belge niteliği taşır.
  Moğollar tarafından yıkılmıştır.

  SİBİRLER

  Volga dan Kafkaslara kadar uzanan bölgede 6.yy da kuruldu.
  Bugünkü Sibirya adını buradan alır.
  Avarlar tarafından yıkılmıştır.

  AVARLAR

  Göktürklerin baskısıyla bugünkü Macar topraklarına yerleştiler.
  Sasaniler ile işbirliği yaparak İstanbulu kuşatmışlardır.
  İstanbulu kuşatan ilk Türk boyu.
  845te franklar tarafından yıkılmıştır.

  TÜRGİŞLER

  Merkezi Balasagun olup Türkistanda kuruldu.
  Emevilerle mücadele etmişlerdir.
  İlk para basan Türk devletidir.
  Karluklular tarafından yıkılmıştır.

  HAZARLAR

  Kafkaslar da kurulmuştur.
  Hazar Denizi adını buradan almıştır .
  İslamiyet in Kafkaslara yayılmasını engelle mişlerdir.
  Yönetici kesim Musevi, halk arasında ise her dinden insan görülmüştür.
  Müslümanlarla mücadele etmişlerdir.

  KARLUKLAR

  Talas savaşından sonra İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu.
  Karahanlı devletinin etnik temelini oluşturmuşlardır.

  BULGARLAR

  Göktürklerin yıkılmasından sonra kurulmuştur.
  Hazarların baskısıyla Tuna ve İtil-Volga Bulgarları olarak ikiye ayrılmıştır.
  Tuna Bulgarları Hıristiyanlığı kabul ederek Slavlar içinde eriyip yok olmuşlardır.
  İtil-Volga Bulgarları Müslüman tüccarların etkisiyle İslamiyeti resmi din olarak kabul edip benliklerini koruyabilmişlerdir.
  1237de Moğollar tarafından yıkılmalarına rağmen bugün de Kazan Türkleri adıyla yaşamaktadır.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 10 Şub 2017