Aşure Günü'nün Faziletleri ve Duaları

'Dini Bilgiler' forumunda EyLüL tarafından 23 Kas 2012 tarihinde açılan konu

 1. Aşure Günü Duaları ve Faziletleri


  Aşure Günü ya da Aşura Günü hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir.Muharremin Onuncu gününe Aşure Günü denir.Bugüne özel bir saygı gösterilmelidir.Zira Arşın hamili bulunan melekler o günün değerini bilirler.

  Peygamber Efendimiz buyurdular ki

  İbrahim (a.s) Aşure günü doğmuştur. Allah Onu Nemrudun ateşinden Aşure Günü kurtarmıştır. Allah Ona doğru yolu Aşure Günü göstermiştir.

  O gün Cebrail (a.s), Mikail (a.s) ve İsrafil (a.s)ın, Arş ve Kürsün yaratıldığı gündür. Gökler, yer ve Cennet o gün yaratılmıştır. Tuba Ağacı Aşure Günü dikilmiştir. O günde kemal erbabının kendilerine vaad edilen mertebeye ulaşmış olmaları bugünün hayırlı, uğurlu ve bereketli bir gün olduğuna açık bir delildir.

  Aşure Günü Namaz Kılmak İbn-i Abbastan rivayet ediliyor

  Kim aşure günü 4 rekat namaz kılar da her rekatında Fatihadan sonra 50 İhlas Sûresi okursa, Alah Teala geçmiş ve gelecek 50 senelik günahlarını bağışlar ve Mele-i Alada Cennette onun için nurdan bir kürü bina eder.

  Aşure gecesini ibadet ile ihyâ etmek müstehabdır.

  Aşure Günü Okunabilinecek Dualar

  Bismillâhirrahmânirrahîm

  Sübhânellâhi milel miyzâni ve müntehel ılmi ve meblağar rıdâ ve ziyneten lâ melce-e ve lâ mence-e minellâhi illâ ileyhi. Sübânellâhi adedeş şefı vel vetri ve adede kelimâtit-tâmmâti bi rahmetihî esteğıysü lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym. Ve hüve hasbî ve nimel vekiylü ve nimel mevlâ ve nimen nasıyr. Ve sallellâhu alâ seyyidinâ Muhammedin hayri halkıhî ve alâ âlihi ve sahbihî ecmeıyn.

  Bu dua hakkında, Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm şöyle buyurdular
  Muharrem Ayının birinci ve onuncu günleri sabahleyin üç kere bu duayı okuyan kimseyi Cenab-ı Hak gelecek senenin Muharrem Ayına kadar bütün belalardan emin kılar.

  Aşure Günü Duası

  Allahumme mâ amiltü min amelin fî hâzihis-seneti mimmâ neheytenî anhü ve lem terdahû ve lem tenhehû, ve hamilte annî ve afevte bade kudratike alâ ukûbetî ve deavtenî ilet-tevbeti bade cüretî alâ masıyyetike, Allahümme innî estağfiruke minhü fağfirhü lî, ve mâ amiltü fîhâ mimmâ terdâhü ve veadtenî aleyhis-sevâbe, fetekabbelhü minnî velâ takta racâî minke yâ kerîmü.


  Meali

  Allahım bu sene içerisinde işlediğim ve beni sakındırdığın şeylerden sakınmadığım, razı olmadığın ve hoşlanmadığın şeyler işledimse beni affeyle. Bana yüklediğin vazifelerden dolayı beni affettin ve beni tevbeye çağırdın, çeşitli günahlar yaptıktan sonra tevbemi kabul buyurdun. Allahım Sana istiğfar ederim, Senden bağışlamanı isterim. Beni bağışla, razı olduğun amellerden işledimse bana vaad ettiğin sevabı benden kabul et. Umudumu Senden kesme Kerîm olan Allahım.

  Aşurenin manası, nurlu yaşamak demektir.


  Aşure günü oruç tutmak sünnettir.Efendimiz Aleyhissalâtu Vesselâm buyurdular ki:Kim Aşure günü bir kişiye iftar ettirirse, tüm Ümmet-i Muhammedi iftar ettirmiş gibi ecre nail olur.Aşure günü oruçla geçiren, bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi ecre nail olur.

  Bugünün fazlını arayın. Çünkü O, Allahın günlerin arasından seçtiği mübarek bir gündür. Kim bu günü oruçla geçirirse, Allah nezdinde bulunan melekler, nebîler, peygamberler, şehitler ve salihlerin ecrini verir.

  Aşure sizden önceki peygamberlerin bayramıdır. O günü oruçla geçirin.Aşure günü oruç tutun fakat bu hususta yahudilere muhalefet edin, bir gün önce ve bir gün de sonra tutun(Böylece 3 günü tamamlamış olursunuz.